Digitalizace nabírá větší spád: Objeví se Nova, Prima a Barrandov z Ještědu o půl roku dříve?

jested Stále intenzivněji se v zákulisí televizních vysílatelů i operátorů digitálních sítí objevuje snaha urychlit přechod na pozemní televizní digitální vysílání (DVB-T). V současnosti platné znění Technického plánu přechodu (TPP) stanovuje, že celý proces vyvrcholí v polovině roku 2012. Část odborné veřejnosti soudí, že zdlouhavost celé transformace zdevalvuje celou tuto platformu, neboť již několik měsíců je patrný silný přesun diváků k alternativním formám příjmu televizního signálu. V oblibě vítězí rychle se rozvíjející satelitní distribuce televizních kanálů.

Nejnovějším počinem ve snaze o zrychlení procesu digitalizace je nabídka Českých Radiokomunikací (ČRa) třem vysílatelům na dřívější zahájení provozu druhé digitální sítě ze severočeského Ještědu. Pokud se TV Nova, TV Prima a TV Barrandov kladně vyjádří do 15.listopadu, druhý multiplex na 52.kanálu odstartuje z tohoto vysílače o půl roku dříve, než je stanoveno v TPP – již 1.února 2010. Na tuto konkrétní nabídku ČRa upozornil server Digizone.cz. Severočeši by tak mohli pozemní cestou přijímat za čtvrt roku dalších pět digitálních kanálů (TV Nova, TV Prima, TV Barrandov, Nova Cinema a Prima Cool). První multiplex (ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 + sedm stanic Českého rozhlasu) je z tohoto místa na 43.kanálu k dispozici od 31.července tohoto roku.

Co vše je nutné pro únorové zahájení provozu Multiplexu 2 z Ještědu? S urychlením startu musí souhlasit všichni tři vysílatelé. Svoje kladné stanovisko musí sdělit Radiokomunikacím do 15.listopadu. Pak začnou technické přípravy tak, aby se digitál signál MUXu 2 dostal do éteru v průběhu 31.ledna příštího roku. Pokud by se televizní stanice vyjádřili kladně až po 15.listopadu, vysílání bude zahájeno přesně o tolik dní později, o kolik později dají souhlas.

Hlavní příčinou urychlovacích digitálních kroků na Liberecku jsou technické problémy, které se vyskytly po již zmíněném spuštění prvního multiplexu letos v létě. S ním souviselo ukončení analogového vysílání ČT2 na přelomu července a srpna. Po této operaci se na některých místech Libereckého kraje výrazně zhoršil analogový příjem ČT1 a Primy. Největší problémy zaznamenávají diváci z Chrastavy. „V souvislosti s výměnou vysílací antény na Ještědu došlo v rámci mezinárodní koordinace kmitočtů a dohody s Českým telekomunikačním úřadem ke snížení vyzářeného výkonu v některých směrech za hranice České republiky. Snížení vyzářeného výkonu způsobilo v některých oblastech s členitým terénem zhoršení pokrytí analogového vysílání,“ popsala společnost České Radiokomunikace na svém webu důvod komplikací.

Poté, co se vyskytly zmíněné problémy s příjmem analogového signálu, vyzvaly ve společném prohlášení Česká televize a TV Nova k některým časovým úpravám v krocích, které pro digitalizaci stanovuje TPP. Nova také navíc kritizuje přechodný stav, kdy by signál multiplexu 2 ze dvou vysílačů (66. kanál ze stanovišť Cheb – Zelená hora a Jáchymov – Klínovec) byl k dispozici na dočasné frekvenci a až v srpnu příštího roku by se přesunul na definitivní 35.kanál, což by způsobilo nutnost dalšího přelaďování ve všech domácnostech. Oba vysílatelé se tak přihlásili k dřívějšímu startu Multiplexu 2 z Ještědu a navrhli také urychlení vypnutí analogového zemského vysílání v celé územní oblasti Ústí nad Labem a jeho realizaci již na počátku roku 2010. Zainteresované subjekty také vyjádřily obavu, aby průtahy a průběžně se vyskytující komplikace nezpůsobily negativní naladění veřejnosti: „Předkládaným návrhem, který obě televize konzultují s TV Prima a dalšími dotčenými subjekty, chce TV Nova v zájmu svých televizních diváků zamezit komplikacím a nepřípustným negativním vlivům při přechodu na zemské digitální vysílání,“ uvedla tisková mluvčí Novy Michaela Fričová.

K zrychlení celého procesu zavádění digitálního signálu zavádění digitálního signálu v Česku se přihlásila i TV Prima. Na konferenci Milníky digitálního vysílání, která proběhla v rámci veletrhu Invex v Brně, potvrdil ředitel televizní techniky Primy Patrik Slavík, že Prima souhlasí se zrychlením zapínání digitálního vysílání a hlavně s tím souvisejícím vypínání analogu. Za rozumnou délku souběhu analogového a digitálního vysílání označil tři měsíce. „Dlouhé souběhy nemají smysl, protože se lidé buď připraví ve velkém předstihu, nebo to řeší až v posledních dvou měsících,“ dodal Slavík. Svým vystoupením tak vystihl náladu u vysílatelů, kteří v době ekonomické krize striktně hlídají vynaložené náklady. Současné vysílání na analogových i digitálních kmitočtech v jednom regionu tyto náklady neúnosně zvyšují. Tendencím na zrychlení celého procesu přechodu z analogu na digitál by se teoreticky měly bránit Radikomunikace, které naopak ze současného vysílání na dvou kmitočtech profitují, ale jak je patrno ze zmíněné nabídky dřívějšího spuštění MUXu 2 z Ještědu, ČRa chtějí táhnout se svými partnery za jeden provaz. Na obzoru se totiž objevil silný konkurent – satelitní přenos signálu českých stanic. A satelit by se při svém rychlém rozvoji mohl stát postupným hrobařem terestrického vysílání, jehož dosavadní nadvládu by mohl záhy převzít.

Autor článku:

Komentáře (1)

  1. pevy

    Mně tedy moc nepřipadá, že by ČRa táhly za jeden provaz s televizemi. Zatímco v nabídce předčasného zapnutí multiplexu 2 na Ještědu vyšly ČRa samy s nabídkou (služby za peníze, které jim začnou téci o půl roku dřív), u předčasného ukončení analogu na vysílačích Chomutov/Jedlová hora a Ústí nad Labem/Buková hora dělají mrtvého brouka (o podobné „urychlovací“ iniciativě už nemůže být ani řeči). Jó, kšeft je kšeft.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .