Sledovanost 30/2008: Prima překonala ČT1

radiotv-archiv1Nejsledovanější pořad TV Prima překonal v počtu diváků nejsledovanější věc na ČT1. Malé televize dále posilují svoji pozici. TV Nova a ČT2 dále klesají v hodnotách podílu na publiku. V dnešní analýze sledovanosti vám také nově předkládám několik přímých konfrontací u zpravodajských pořadů i u dramatických. Tentokrát půjde jen o několik vybraných pořadů, ale do budoucna se pokusíme tímto způsobem pokrýt celý sledovaný týden.

Nejzajímavějším údajem v hodnotách podílu na publiku je vysoký růst této hodnoty u malých televizí. ČT24 dosáhla v celodenním měření stejného výsledku, jako předchozí týden – 1,37 %, ale v prime time (19:00 až 23:00) se dostala přes jedno procento na 1,09 %. ČT 4 Sport v celodenním měření skončila těsně pod jednoprocentní hranicí na 0,92 a v prime time se přes ni přehoupla – 1,01 % (nárůst oproti předchozímu týdnu o 0,47 %). Nova Cinema se dostala na 0,47 % a v prime time na 0,38 %, což jsou hodnoty srovnatelné s předchozím týdnem. Další malé stanice schovávající se pod kolonkou Ostatní vykazují hodnotu 14 % a v prime time 11,25 %. I zde je patrný mírný růst.
Nejsilnějším hráčem zůstává TV Nova, i když její share (celodenní) pomalu klesá. Ve 30. týdnu ukazují čísla celodenního podílu na publiku hodnotu 35,12 % a v prime time 38,67 % (Celodenní share zaznamenal mírný pokles a prime time share vzestup o 1 procento.).
ČT1 vykázala hodnotu 21,45 % a v prime time 22,91 % (V obou případech jde o pokles, u prime time téměř o 1 procento.).
TV Prima drží téměř stálou hladinu s 19,74 % a 19,43 % (U celodenního share došlo k mírnému vzestupu a u prime time k poklesu.).
ČT2 dosáhla na 6,93 % a v prime time na 5,27 % (V celodenním měření jde o mírný vzestup a u prime time o pokles téměř o 1 procento).

Přímá konfrontace

Nově vám nabízím přímý střet jednotlivých vybraných pořadů. Tuto rubriku budeme v budoucnu dále rozšiřovat.
Nejprve se zaměřím na hlavní zpravodajské relace na TV Prima a ČT1, které běží v téměř stejný čas.
Úterý 22. července
Události 787 500 diváků (rating 9,2 %)
Zprávy TV Prima 676 tisíc diváků (rating 7,9 %)
Středa 23. července
Události 787 500 diváků (rating 9,2 %)
Zprávy TV Prima 659 tisíc diváků (rating 7,7 %)
Čtvrtek 24. července
Události 873 tisíc diváků (rating 10,2 %)
Zprávy TV Prima 813 tisíc diváků (rating 9,5 %)

Z nezpravodajských pořadů jsem vybral tato srovnání:

Pondělí 21. července 20:00 až 21:05
● TV Nova Návrat komisaře Rexe – 1 087 tisíc diváků (rating 12,7 %)
● TV Prima Hádej, kdo jsem! – 924 tisíc diváků (rating 10,8 %)
● ČT2 Habsburkové – 334 tisíc diváků (rating 3,9 %)

Pondělí 21. července 21:05 až 22:05
● TV Nova Vražedná čísla – 959 tisíc diváků (rating 11,2 %)
● ČT1 Na cestě po Lašsku – 839 tisíc diváků (rating 9,8 %) a Reportéři ČT 864 500 diváků (rating 10,1 %)

Sobota 26. července 20:00 až 21:30 (respektive 21:50)
● TV Nova Zpátky na zem – 847 tisíc diváků (rating 9,9 %)
● ČT1 Nikdo neměl diabetes – 873 tisíc diváků (rating 10,2 %)

Neděle 27. července 20:00 až 21:15 (respektive 21:55)
● TV Nova Ach, ty ženy! – 1 061 tisíc diváků (rating 12,4 %)
● TV Prima Ber nebo neber – 736 tisíc diváků (rating 8,6 %)

Na Nově nejsledovanější opět zpravodajství

Nejsledovanější pořady TV Nova jsou tradičně hlavní zpravodajské pořady. Ve 30. týdnu byly nejsledovanější ty, které běžely ve čtvrtek 24. července. Televizní noviny sledovalo ten den 2 302 500 diváků (rating 26,9 %); Sportovní noviny 1 960 tisíc diváků (rating 22,9 %) a Počasí 1 635 tisíc diváků (rating 19,1 %).

Jan Kraus, Dana Medřická a Jana Šulcová

Vítězem sledovanosti se na ČT1 stala talk show Jana Krause Uvolněte se, prosím, kterou si v pátek 25. července nenechalo ujít 899 tisíc diváků (rating 10,5 %). Bodovala i 13. komnata Jany Šulcové, jež běžela před Janem Krausem – 864 500 diváků (rating 10,1 %).
V úterý zaujala Všechnopárty Karla Šípa. Dívalo se na ni 804 500 diváků (rating 9,4 %). A ve středu si 873 tisíc diváků (rating 10,2 %) nenechalo ujít životní osudy Dany Medřické v cyklu Předčasná úmrtí.

85 000 diváků
Přibližně o tolik diváků více se dívalo na nejsledovanější pořad na Primě, než na nejúspěšnějšího Jana Krause na ČT1. Pořadem s 984 tisíci diváky se stal čtvrteční premiérový díl druhé řady Velmi křehkých vztahů (rating 11,5 %). Předchozí díl si nenechalo ujít 899 tisíc diváků (rating 10,5 %). Tedy stejně jako Uvolněte se, prosím. Na TV Prima to ale tentokrát stačilo až na 3. místo (Druhé bylo již výše zmiňované Hádej, kdo jsem!.).
Soutěž Hádej, kdo jsem! běží přes léto dvakrát do týden. Středeční vydání sledovalo 804 500 diváků (rating 9,4 %).

Hitler, Stalin, blázni a Kosovo

Nejsledovanějším pořadem ČT2 se stal vynikající dokument Hitler, Stalin a já, na který se ve čtvrtek 24. července dívalo 411 tisíc diváků (rating 4,8 %).
V pondělí, kromě výše zmiňovaných Habsburků, bodoval i následný díl z cyklu Neznámí hrdinové – 180 tisíc diváků (rating 2,1 %).
V úterý 22. července zaujal 188 tisíc diváků španělský film Hlas moře.
Ve středu to byla Ta naše povaha česká: To jsem blázen… – 197 tisíc diváků (rating 2,3 %).
Ve čtvrtek se diváci dívali, mimo již zmiňovaného dokumentu Hitler, Stalin a já, také na odpolední klasický film Freda Zinnemanna Poznamenaní – 180 tisíc diváků (rating 2,1 %) a na pořad Historie.cs – 231 tisíc diváků (rating 2,7 %).
V pátek 25. července se 325 tisíc diváků (rating 3,8 %) dívalo na přírodopisný dokument Temná duše šimpanzů.
V sobotu odpoledne zaujala 180 tisíc diváků (rating 2,1 %) dramatická rekonstrukce Letecké katastrofy.
Na nedělní komponovaný Večer na téma… Kosovo koukalo 231 tisíc diváků (rating 2,7 %).

Poznámky:
Není-li uvedeno jinak, platí uvedené údaje pro kategorii 15+.
Čísla udávající počet diváků jsou orientační.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .