Přátelé s reklamou porušují zákon

radiotv-archiv26REFLEXE – Fanoušci seriálu Přátele si určitě všimli reklamních bloků, které začala TV Prima vkládat do jednotlivých dílů. Americké sitcomy jsou již vyráběny s vědomím, že budou přerušovány reklamou. Ovšem v České republice je tato praxe v rozporu se zákonem. Minulý týden TV Prima porušila zákon minimálně dvakrát.

V říjnu tohoto roku jsem ve svém článku (zde) upozorňoval na možné porušení zákona ze strany TV Prima. Konkrétně šlo o zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, odstavců 2 a 3 § 49. Při rozmotávání složité právnické řeči jsem tehdy požádal o odbornou radu. Tentokrát je v zákoně vše jasně a jednoduše napsané, i když jen na první pohled.

Co se stalo?
Problém je jednoduchý. V seriálu Přátelé, který v současnosti vysílá TV Prima mezi půl osmou a osmou hodinou večerní, se objevily reklamní bloky. Konkrétně jde o díl vysílaný ve čtvrtek 27. listopadu s názvem Mužská chůva a díl, jenž běžel v neděli 30. listopadu, který se jmenuje Rachel a její druhá sestra.
V rodišti tohoto sitcomu se s vkládáním reklamy do tohoto druhu pořadů při výrobě počítá – pomalé zatmívačky a roztmívačky v polovině jsou tímto místem, kam televizní stanice bloky umisťují. Otázkou ale je, zda tuto praxi povolují české zákony.

Řeč paragrafů
Když se podíváme do výše zmiňovaného zákona, zjistíme, že se v odstavci 3 § 49 píše toto: „Provozovatel televizního vysílání s licencí může přerušit vysílání audiovizuálních děl, jako jsou hrané filmy a televizní filmy (s výjimkou seriálů, zábavných pořadů a dokumentárních pořadů), reklamou nebo teleshoppingovými šoty, jen pokud je jejich plánované trvání delší než 45 minut, a to ne častěji než jednou během každého 45minutového časového úseku. Další přerušení je přípustné, jestliže jejich plánované trvání je nejméně o 20 minut delší než dva nebo více 45minutových časových úseků. Mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními těchto pořadů reklamou nebo teleshoppingovými šoty musí uplynout vždy nejméně 20 minut.“
Třetí odstavec tedy seriály pod svá křídla nezahrnuje. Činí tak následující odstavec: „Provozovatel televizního vysílání s licencí může vysílání pořadů, na které se nevztahují ustanovení podle odstavce 3, přerušit reklamou nebo teleshoppingovými šoty, jen pokud je plánované trvání pořadu delší než 30 minut, a to ne častěji než jednou během každého 30minutového časového úseku. Mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními pořadu reklamou nebo teleshoppingovými šoty musí uplynout nejméně 20 minut.“
A protože je matematika v tomto případě jednoduchá a – jako vždy – neomylná a konstantní, platí, že 22 minut (průměrná délka jedno dílu Přátel) je méně než 30 minut (vyžadováno zákonem). Reklamní bloky v obou pořadech byly tedy zařazeny v jasném rozporu se zákonem.

Háček na obzoru
Stín pochybností ve mě vyvolala krátké prohlášení TV Prima, které jsem po urputném snažení získal (Reakce na problém ohledně reklamy ve filmu Dějiny násilí mi byla slíbena na pondělí.). Vyjádření se týká sice pouze čtvrtečního dílu Mužská chůva, ale věřím, že stejná argumentace by byla použita i v případě nedělního dílu. Mluvčí TV Prima Jana Kocová uvedla: „Dle našeho názoru z naší strany k porušení zákona nedošlo, předmětný díl měl stopáž 30 minut 31 vteřin.“
Tato lakonická odpověď mě upřímně zarazila. Buď TV Prima odvysílala verzi pro DVD, a nebo do celkové minutáže počítala i čas reklamy a upoutávek. Podle stránek www.tv.com však Mužská chůva trvá, v DVD verzi, 34 minut a 17 vteřin, takže první možnost odpadá.
V úvahu tedy přichází absurdní varianta číslo dvě. Když jsem se znovu podíval do odstavce 4 příslušného paragrafu, zjistil jsem, že se v něm operuje s podivným termínem plánované trvání pořadu. Toho trojsloví si na Primě zřejmě vykládají v rozporu s elementární logikou, obecnými zvyklostmi v okolních zemích i záměrem předkladatele. Kdyby se v zákoně objevil nezpochybnitelný pojem distribuční délka pořadu, nikoho by nenapadlo argumentovat tak, jak argumentuje TV Prima. Ale i při současném znění zákona je obhajoba TV Prima chabá, laciná a směšná. Pustíme-li se na tenký led spekulací, které však jsou podepřeny železnou logikou a selským rozumem, mohou se naše myšlenkové pochody ubírat tímto směrem: „Co hrozí Primě za porušení? Pokuta pár tisíc. Kolik zinkasují za odvysílanou reklamu? Pár tisíc krát XY. I tentokrát je matematika jednoduchá a neúprostná.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .