EbS – evropská satelitní televize vysílá česky i slovensky

radiotv-archiv21Jste příznivci aktuálního dění v EU? Víte, co vše můžete sledovat z jednání v Evropských institucích? On-line přenosy nabízejí živé vysílání z Evropského parlamentu, z jednání Rady Evropské unie, program veřejných zasedání a v neposlední řadě můžete využít projektu Europe by Satelite – EbS.

Začátky vysílání

První živý přenos ze zasedání EU se uskutečnil 11. července 2006, kdy bylo na internetu možné sledovat zasedání Rady ministrů financí (ECOFIN). Bylo přenášeno pouze jednání. Za Českou republiku se tehdy zúčastnil náměstek ministra financí Tomáš Prouza..

Evropská rada na svém zasedání v červnu 2006 zdůraznila, že pro zvýšení důvěry občanů v Evropskou unii je důležité zvýšení informovanosti, otevřenosti a průhlednosti jednání. Od tohoto jednání je možnost pravidelně sledovat v přímém přenosu či ze záznamu aktuální jednání v institucích EU (konkrétně v Evropské komisi, Evropském parlamentu, Radě EU a Evropském soudním dvoře). Vysílání zajišťuje televizní a zpravodajská agentura Evropa přes satelit (Europe by Satellite – EbS).
Evropa pře satelit

Projekt Evropa přes satelit (Europe by Satellite – EbS) byl založen v roce 1995. Tento projekt Evropské komise zprostředkovává živé přenosy z tiskových konferencí a jednání všeho druhu. Agentura EbS se zaměřuje na poskytování informací o aktuálním dění v EU (přímé přenosy a souhrnné reportáže). Televizním, rozhlasovým stanicím, novinářům a fotografům nabízí materiál pro jejich zpravodajství. Na svých webových stránkách nabízí jak video, tak fotky a psaný text z EU událostí. Jako cíl si tato agentura klade přenos obrazu a zvuku prostřednictvím internetu a satelitu. Vysílání je v profesionální kvalitě a je možnost v archivu najít záznamy vysílání datující se od roku 1940.

Informační servis Evropa přes satelit se soustředí zejména na Evropský parlament, kde se zaměřuje především na jednání výborů, tiskové konference, veřejná slyšení, na politické diskuze či na vystoupení evropských komisařů. Tato služba je poskytována prostřednictvím přenosu přes družici a prostřednictvím internetu a digitální signál EbS je možné přijímat bezplatně a bez dekódování ve všech členských zemích Evropské unie v celém prostoru Středomoří a ve střední a východní Evropě.
Více informací, živé přenosy, program, historii, servis pro novináře či záznamy, naleznete na oficiální stránce. Televize vysílá i přes družici Sirius 4 (4,8 st. východně – 11,727 GHz) s pokrytím Evropy a družice NSS 806 s pokrýtím Latinské Ameriky a části Evropy včetně všech 27 jazykových stopách krajin EU.

Vysílání z Evropského parlamentu

Na stránkách Evropského parlamentu mohou zájemci, ale i sami politici, novináři, studenti či lidé zajímající se o jednotlivá zasedání a aktuální dění, sledovat zasedání, hlasování či  řečnické vystoupení např. českých europoslanců. Velké zpravodajské agentury jako je Reuters či česká ČTK využívají tohoto vysílání k rychlému slovnímu i obrazovému informování diváků. Vysílání probíhá v originálním znění s českým simultánním překladem, jako by jste byli přímo na zasedání. Orientace na webových stránkách je velmi jednoduchá a umožňuje přepínání jazyků v průběhu sledování a možnost najít si v archívu záznam dle data či spustit poslední zasedání. Kvalita obrazuje je dostačující nejen na sledování v přednastavené velikosti okna, ale i po dvojitém rozkliknutí obrazu, pro velikost celé obrazovky.

Další službou je informace o právě vystupující osobě. Vpravo vedle záznamu najdete aktuální fotku, jméno, stát a pozici člověka, kterého sledujete. Dále je možnost si prokliknout na jeho podrobnější informace, což ulehčí orientaci v nepřeberném množství osobností.
Pokud vás tato možnost zaujala a chtěli by jste sledovat, jak takové jednání probíhá, co čeští europoslanci řeší a nevadí vám mnohdy dlouhé hodiny vyjednávání či změnování byť jen jednoho slova v právě projednávaném nařízení, pak určitě navštivte stránku Evropského parlamentu, kde toto vysílání probíhá.

Technické zabezpečení vysílání

Při revizi fungování a předávání audiovisuálních informací o aktuálním dění v institucích Evropská rada vyslovila požadavek, aby byla přijata opatření vedoucí ke zlepšení technického vybavení. Začalo se aktivně využívat vysílání z jednání Evropského parlamentu, který jednaná ve 23 úředních jazycích, prostřednictvím internetu. Zprostředkovat jednání a rozpravy Rady veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím veřejného audiovizuálního přenosu na internetu ve všech jazycích  Evropské unie (dle možností: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština) je technicky velmi náročné. Navíc se připojují další jazyky pokud jednání se k těmto jazykům přímo vztahuje. V jazycích mimo EU je vysílání k dispozici i v jazycích jako arabština (při konferencích Euromed – EU a státy kolem Středozemního moře) nebo ruština (při summitech EU – Rusko).

On-line vysílání je přenášeno přes družici a prostřednictvím internetu. Digitální signál EbS je možné přijímat bezplatně a bez kódování ve všech 27 členských státech EU a také v okolních oblastech (severní Afrika, Střední Východ). Týdenní program vysílání je k dispozici vždy v pondělí. Bývá však velmi často průběžně aktualizován. Záznamy vysílání jsou k dispozici divákům na internetové stránce po dobu nejméně jednoho měsíce s aktivním přístupem, pak se přesouvají do archívů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .