Zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky v ČT

radiotv-archivV České televizi se dnes sešla na výjezdním zasedání Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jeho součástí byl seminář o současném stavu a výhledech plnění veřejné služby České televize za účasti jejího managementu. Zasedání se zúčastnili také zástupci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady ČT, Rady ČTK, Rady ČRo, Českého rozhlasu a médií.

V úvodu semináře zrekapituloval generální ředitel ČT Jiří Janeček změny v řízení a provozu televize veřejné služby a shrnul její významné aktivity a počiny od 14. listopadu 2003, kdy se konalo poslední výjezdní zasedání komise v České televizi, až do dubna 2005. Vrchní ředitel ČT František Lambert poslance a účastníky zasedání seznámil s ekonomickými změnami v ČT během posledních 17 měsíců a s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2004. Oba ředitelé zdůraznili, že „i přes trvale stabilizovanou situaci a vyrovnaný rozpočet je pro ČT nezbytné navýšení televizního poplatku, jehož výše je nejnižší v Evropě.“

České televizi, i když v roce 2004 po čtyřech letech dosáhla kladného hospodaření, citelně chybějí finanční prostředky na výrobu řady pořadů nových, dramatických pořadů, které tvoří pilíř její tvorby. Česká televize musí investovat nejen do rozvoje programového, ale především do rozvoje technického a technologického. A musí se připravit na digitalizaci svého vysílání. Musí se též vypořádat s nedostatečným čerpáním investic v předcházejících letech, řádově ve stovkách milionů korun, kdy byly investice opomíjeny vzhledem k vysokým ztrátám hospodaření.

Předseda komise Jaromír Talíř ocenil transparentní přístup vedení ČT k tomuto setkání. Místopředseda komise Petr Pleva po prezentacích managementu prohlásil, že „je přesvědčen o tom, že Česká televize jde pod vedením současného managementu
dobrým směrem, a že vidí důvod ke zvýšení televizního poplatku.“

V druhé části semináře představil generální ředitel ČT Jiří Janeček programové priority ČT s důrazem na dlouhodobé projekty Největší Čech a Česká hlava. Řeč byla také o digitalizaci vysílání – vedoucí projektu Digitalizace ČT Pavel Hanuš seznámil účastníky semináře se současnou situací projektu digitalizace v ČT, se situací na televizním trhu z hlediska digitalizace vysílání, s finanční náročností tohoto procesu a se světovými trendy v této oblasti. Digitalizace vysílání byla i tématem
obsáhlé diskuze v závěru semináře.

Ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal poslancům představil projekt nového zpravodajského programu ČT24 a oznámil datum zahájení jeho vysílání prostřednictvím satelitního přenosu a on-line vysílání: stane se tak v pondělí 2. května 2005 ve 13 hodin.

Ředitel techniky ČT Rudolf Pop oznámil datum zahájení vysílání České televize ve formátu 16:9. Oba programy ČT budou v tomto formátu vysílat od 1. května 2005.

Martin Krafl

tiskový mluvčí ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .