TV3 – dva roky poté

radiotv22Kabelová a satelitní televize TV3 CZ se zmítá ve finančních problémech a řeší zásadní otázku: ukončit vysílání, nebo začít spolupracovat s některou z velkých komerčních televizí? Vše nasvědčuje tomu, že zvítězí druhá varianta.

Prakticky bez jakéhokoli ohlasu médií oslavila 25. května metropolitní televize TV3 dva roky svého vysílání. Když chtěl server RadioTV na toto téma napsat obsáhlejší článek, zástupce stanice požádal o jeho pozdržení do chvíle, než proběhnou klíčová jednání o budoucnosti „nové vize televize“. „Jakákoli zmínka o TV3 v době probíhajících jednání může ovlivnit jejich výsledek,“ vysvětlil. Jednání měl vést předseda představenstva TV3 a bývalý generální ředitel stanice Jan Obrman se zástupci investora TV3, americkým kapitálovým fondem Argus, a měla se týkat zásadní otázky – zda ve vysílání pokračovat, nebo TV3 zcela zrušit.

Není co vysílat – místo zpráv teleshopping

TV3 je skutečně v nezáviděníhodné situaci, protože kromě nedostatku financí nemá prakticky co vysílat. Většinu nakoupených pořadů již reprízovala, a tak se v jejím večerním programu pravidelně objevují erotické filmy ze 70. a 80. let nebo pořady německé stanice Deutsche Welle. To se částečně změnilo s blížícími se parlamentními volbami, kdy stanice obnovila čtvrteční živé debaty Ondřeje Hejmy Bez kravaty. Na TV3 se také objevují i starší zahraniční seriály nadabované Českou produkční 2000, případně sportovní události, jako sobotní sestřih brněnské rallye Autotec.

Zpravodajské relace z programu TV3 zmizely již koncem loňského roku, a publicistický pořad Zločiny metropole se pouze opakuje. Ačkoli se TV3 věnuje předvolebním debatám, samotné volby na své obrazovce nijak reflektovat nebude. V době, kdy se budou v sobotu 15. června uzavírat volební místnosti a ČT zahájí vysílání volebního studia, bude na TV3 probíhat deset let starý americký akční film Muč s mečem. Ve chvíli, kdy ostatní televize vysílají hlavní zpravodajské relace, TV3 zařazuje teleshopping. Ten nahrazuje krátké reklamní bloky a jeho stopáž zpravidla přesahuje 10 minut. Teleshopping se na TV3 objevuje velice často, a svou délkou odrazuje i ty nejotrlejší diváky.

Kabelové společnosti zvažují vyřazení TV3

Na zveřejňování programu TV3 již rezignovaly i hlavní celostátní deníky, které stanici ještě v průběhu loňského roku uváděly v hlavním sloupci hned vedle obou programů České televize, Novy a Primy. Většina deníků pátý sloupec zrušila, Lidové noviny nahradily TV3 placeným filmovým kanálem HBO. Kompletní denní program TV3 lze zjistit pouze na jejích internetových stránkách. Kromě předvolební debaty Bez kravaty TV3 rovněž rezignovala na jakoukoli vlastní propagaci. Některé kabelové společnosti zvažují, zda TV3 nevyřadí ze své programové nabídky, kde by ji mohly nahradit některé z chystaných kanálů – Galaxie Sport. Stanice O nebo Nat 1.

„TV3 v současném stavu dlouho být nemůže a ani nechce,“ říká Obrman, který podle týdeníku Marketing & Media nedávno vedl jednání se zástupci společnosti Czech Media Corporation (dřívější GES Holding, vlastník televize Prima) o spolupráci při výrobě a nákupu pořadů. Majitel Primy je ale podle Obrmana jedním z mnoha subjektů, se kterými TV3 jedná. V minulosti to byla například slovenská zpravodajská stanice TA3 nebo Česká nezávislá televizní společnost. Vážnost situace potvrzuje fakt, že TV3 v polovině května prodloužila smlouvy některým zaměstnancům pouze na měsíc.

Vlastník TV3 spoléhal na odebrání licence RTV Galaxii

Po loňském rozchodu TV3 s majitelem terestrické licence Martinem Kindernayem bylo pro televizi největší ránou rozhodnutí soudu o neplatnosti odebrání licence Kindernayově společnosti RTV Galaxie. Dá se říci, že TV3 spoléhala na potvrzení verdiktu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z loňského prosince, a vypsání nového licenčního řízení. Toho by se však zúčastnila celá řada dalších společností, protože ve hře by byly kromě Hradce Králové také lukrativní terestrické vysílače v Praze. Program TV3 CZ v současné době vysílá pouze prostřednictvím kabelových rozvodů a satelitu.

TV3 sice začátkem letošního roku získala krátkodobou licenci pro terestrické vysílání na 55. kanálu v Praze – Malešicích, Rada ale při jejím udělení chybila. Vysílání na této frekvenci totiž ruší silnější dokrývač televize Prima z Jáchymova. Krátce poté, co Rada rozhodla o udělení této licence TV3, konstatoval Český telekomunikační úřad, že malešický vysílač je trvale nevyužitelný. „Dostali jsme licenci, která nám je na nic,“ komentoval to Obrman. Nutno dodat, že k udělení licence došlo v době, kdy majitel TV3, lucemburská společnost European Media Ventures, medializovala úvahy o vyvolání mezinárodní arbitráže s Českou republikou.

Co zničilo TV3? Rozdílné názory na její směřování

Projekt TV3 odstartoval poměrně úspěšně v květnu 2000, kdy navázal na Kindernayovu televizi Galaxie. Ke změně názvu stanice došlo kvůli skutečnosti, že ochrannou známku na Galaxie koupila společnost CET 21 (ta ji koncem loňského roku prodala RTV Galaxii Martina Kidnernaye). Od počátku však docházelo ke sporům mezi Kindernayem a českými manažery TV3, které zastupoval Obrman, o směřování nové televize. Zatímco Kindernay prosazoval projekt sítě takzvaných hejtmanských televizí, vedení TV3 chtělo vybudovat silnou metropolitní televizi, která by byla alternativou vůči Nově a Primě.

Rozdílné názory vedly k tomu, že některá jednání TV3 probíhala bez Kindernaye. Ten prakticky ztratil vliv na programové schéma a skončil ve funkci šéfdramaturga, ze které prakticky nemohl ovlivňovat hlavní vysílání TV3. Původní Kindernayův tým připravoval pouze lokální program pro Hradec Králové, odkud se hlavní sídlo televize – údajně proti slibům manažerů TV3 – přestěhovalo do Prahy. Spory uvnitř TV3 vyvrcholily poté, co nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání umožnil převod licence z fyzické na právnickou osobu. Zatímco terestrické licence TV3 v Praze a Hradci Králové vlastnil Kindernay, oprávnění pro kabelové a satelitní vysílání měla TV3. Ta nyní chtěla získat obojí.

Pokus o převod licence na EMV nevyšel

K převodu terestrické licence TV3 na majitele akciové společnosti TV3, lucemburskou firmu EMV, mělo dojít prostřednictvím Kindernayovy firmy KTV se sídlem v Lucembursku. Kindernay ji sice stoprocentně vlastnil, ale díky systému čtyř ředitelů ji fakticky ovládala EMV. Rada odmítla takový převod odsouhlasit, ačkoli jí v tom podle zákona nic nebránilo. Na to Kindernay podal druhou žádost o převod licence na českou firmu RTV Galaxie – ovšem bez předchozího souhlasu EMV. Rada převod odsouhlasila, čímž odstartovala hlavní nynější spor mezi TV3 a Martinem Kindernayem.

Po listopadových a prosincových událostech, kdy nejprve vysílala jedna TV3, na kterou Kindernay neměl vůbec vliv, poté žádná, a pak dvě televize s týmž názvem, došlo k definitivnímu rozdělení. TV3 zůstala v kabelových rozvodech a na satelitu jako program TV3 CZ, Kindernay vysílal z pozemních vysílačů jako TV3 Praha a TV Hradec Králové. Tento název se mu podařilo změnit na Galaxii, ovšem nadále musel v určitých časech přebírat program TV3 CZ, který mu bývalí partneři odmítli dodávat. Galaxie to vyřešila titulkem, který se dodnes objevuje v jejím vysílání a znemožňuje jí jakýkoli další rozvoj.

Televize se musela uskromnit

Vedení TV3 postupně opustili všichni lidé kromě generálního ředitele Jana Martinka a výkonného ředitele Víta Vojtěcha. Televize prakticky nemá nikoho, kdo by za ní mohl hovořit navenek (mluvčí Barbora Bělíková odešla začátkem roku, krizového mluvčího Jiřího Hrabovského si TV3 najímala pouze v době vrcholící krize). Z dříve početné skupiny moderátorů zbyli v jejich výčtu na internetových stránkách TV3 pouze Ondřej Hejma a Jan Kanyza, jehož pořad o Praze ale televize pouze reprízuje. Stanice přestala využívat větší část budovy na Senovážné ulici v centru Prahy, kterou si pronajímá od vydavatelství Mafra, a „sestěhovala“ se do jediného patra.

Někteří lidé z TV3 se dokázali prosadit v jiných médiích. Například moderátorka teenegerovského pořadu Louže Kateřina Hamerová uvádí každý pátek pořad Co vy na to, pane Kraus? na rádiu Frekvence 1. S Ladislavem Doležalem původně počítala ČT do funkce vedoucího redakce domácího zpravodajství, dokud nevyšla najevo jeho dřívější aktivita v PR agentuře Negrelli. Sám šéf TV3 Martinek usiloval o post ředitele zpravodajství ČT. Někteří zaměstnanci odešli za Kindernayem do RTV Galaxie a pracují pro Galaxii Sport, jiní se prosadili v dalších televizích.

TV3 znovu samostatně v peoplemetrech?

V době, kdy ještě vysílala jednotná TV3 a spory mezi Kindernayem a českým managementem TV3 zůstávaly „pod pokličkou“, stanice poměrně dobře vydělávala na prodeji reklamního času. Jenom za rok 2001 šlo o zisk 320 miliónů korun, i když celkově byla TV3 ve ztrátě. Na televizi, které se podařilo za půldruhého roku vysílání dosáhnout pouze jednoprocentního podílu na trhu, to ale bylo dost a dá se předpokládat, že pokud by pokračovala ve vysílání, mohla by ztrátu postupně snižovat. Celková ztráta TV3 od zahájení vysílání po vypuknutí sporu s Kindernayem dosáhla 600 miliónů korun.

Současné TV3 se může o větších ziscích z prodeje reklamního času jenom zdát. I když se její podíl na trhu po oddělení terestrického vysílání prakticky nezměnil, zásah diváků se omezil pouze na domácnosti s možností příjmu kabelové televize a satelitního vysílání. TV3 je nadále součástí peoplemetrového projektu, odkud byla na sklonku loňského roku vyloučena kvůli pozdním platbám, ale Asociace televizních organizací její výsledky zahrnuje do kolonky „ostatní“. Podle nejmenovaného zaměstnance ale TV3 vyjednává o tom, aby se její data ve výsledcích objevovala zvlášť, jako tomu bylo do loňského listopadu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .