Prima připravuje nový kanál – Prima Family

prima1Televize Prima obdržela od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání novou licenci pro svůj v pořadí čtvrtý program. Ten by měl nést název Prima Family a vysílat prostřednictvím digitálních zemských vysílačů, pravděpodobně v multiplexu 3. Ke spuštění tohoto programu ale může dojít nejdříve v roce 2012 kdy se uvolní trh s terestrickými licencemi.

Rodinný kanál z dílny Primy

Vedení televize Prima tímto krokem potvrdilo, že počítá se spuštěním dalších programů, které by měly vysílat terestrickou cestou. Prima přitom už jednu licenci pro kanál s rodinnou tematikou vlastní. Jde o projekt Prima Klub, který nyní vysílá pod názvem R1 a zaměřuje se na regionální zpravodajství. Po roce 2012 by se ale měl tento projekt vrátit ke svému původnímu názvu a licenčním podmínkám, a měl by být zaměřen především na ženské publikum.

Projekt Prima Family bude patrně doplňkem zamýšleného ženského kanálu, pokud ho Prima v průběhu následujících let nepřehodnotí. Televize ale disponuje dostatkem vlastní tvorby i doplňkových akvizičních práv pro pořady, které by mohla vysílat právě na rodinně zaměřeném programu. Kdysi se podobným způsobem profiloval i samotný hlavní program televize Prima, nyní se ale tato televize zaměřuje spíš na mladší diváky po vzoru svého největšího konkurenta.

Žádost o licenci v předstihu

Televize Prima svou žádostí o nový program překvapila odbornou veřejnost. Terestrický trh je pro nové televize uzavřen až do roku 2012 kdy dojde k úplnému vypnutí analogového vysílání a s tím související deregulaci televizního trhu. Licence budou právně nárokovatelné a vysílat může každý, kdo se dohodne s operátorem multiplexu na umístění svého programu. Ostatně podobný postup je možný už dnes protože v DVB-T můžou vysílat i satelitní a kabelové televize v roli převzatých programů. Bez řádné terestrické licence tak vysílá například televize Public a TV Noe v multiplexu 3 nebo Óčko v multiplexu 4. Prima by se stejným způsobem mohla zařadit do těchto multiplexů se svým novým programem, i kdyby pro něj nevlastnila klasickou terestrickou licenci.

I proto je její žádost o program Prima Family mírně předčasná, a není jasné, proč Prima skrze tuto licenci odkryla své plány s novým programem. Na druhé straně, samotný zisk licence ještě neznamená, že televize Prima Family skutečně zahájí vysílání. Je ale celkem pravděpodobně, že Prima spustí minimálně jeden kanál zaměřený na ženské publikum a pořady pro celou rodinu. I kdyby ale nově získanou licenci nevyužila, může ji bez problémů vrátit a požádat o novou.

BLOG RADIOTV: K čemu je Primě další licence?

prima-carusoshow-velkyCarusoshow a další archivní pořady včetně seriálů Rodinná pouta nebo Velmi křehké vztahy můžou být náplní nového programu Prima Family. Foto: vysílání TV Prima

Co bude s projektem Prima Klub?

Nejasný zůstává osud ženského kanálu Prima Klub, pro který televize uplatnila tzv. kompenzační licenci výměnou za vrácení analogových kmitočtů regionálních televizí, jež sdílejí s Primou vysílače. Tato licence začala běžet v průběhu roku 2008 a Prima tak byla nucena zahájit vysílání svého třetího programu ještě v průběhu loňského roku. Nakonec ale nezačala vysílat program Prima Klub, nýbrž požádala o změnu názvu a licenčních podmínek a spustila celoplošné vysílání regionálních televizí pod značkou R1. Tyto televize vysílají na stejné pozici jako Prima Cool, kde vyplňují dopolední vysílací čas. Vedení Primy se zatím nevyjádřilo, zda s projektem Prima Klub i nadále počítá.

Licence programu Prima Klub je ale cennější než nově nabytá licence pro kanál Prima Family. Prima Klub má totiž garantovanou pozici v zemských DVB-T multiplexech na následujících 12 let, zatímco Prima Family bude mít stejné postavení jako kterákoliv jiná televize, která vznikne po vypnutí analogového vysílání. Původní licencované programy přitom mají před těmi novými určitou prioritu, a pokud by došlo k zaplnění všech zemských multiplexů a vyčerpání stávající kapacity, mají tyto televize garantované pozice před ostatními. I proto není příliš pravděpodobné, že by se Prima svého původního „klubového“ kanálu dobrovolně vzdala.

Prostor jen v multiplexech 3 a 4

Jasnější je situace ohledně zařazení programu Prima Family do zemských multiplexů. V úvahu přichází jen multiplex 3 a multiplex 4, neboť zbylé dva jsou již plně obsazené. Prima je navíc spřízněná s operátorem multiplexu 3, společností Czech Digital Group, se kterou ji donedávna pojil jeden z vlastníků. Multiplex 3 byl přitom původně navržen právě pro potřeby televize Prima a jako jediný měl umožnit i regionální odpojování televizím, které sdílejí s Primou vysílače. Prima ale později překvapila, když se před dvěma lety z multiplexu 3 stáhla a přestoupila do multiplexu 2, který provozují České Radiokomunikace. Ve stejném multiplexu působí i Nova s televizí Barrandov.

Multiplex 3 měl po odchodu Primy nouzi o klienty, a nyní v něm vysílá jen jedna televize se stálou licencí – zpravodajská stanice Z1. Je tedy možné, že Prima chce ziskem své nové licence dát najevo, že i nadále počítá se službami operátora tohoto multiplexu, který může mít v důsledku chybějící klientely finanční potíže. Zda bude případný další kanál televize Prima dostatečnou motivací pro udržení multiplexu 3 v bezproblémovém chodu až do vypnutí analogového vysílání, to uvidíme v nejbližších měsících.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .