Balvín přestal poslouchat Radu České televize

radiotv22Sestavte vyrovnaný rozpočet, žádali radní Balvína, když zamítli čerpání z rezervního fondu. Místo toho jim ředitel předložil rozpočet s ještě větším deficitem, než byl ten předchozí.

DO ostrého sporu s Radou České televize se necelý měsíc po svém zvolení dostal generální ředitel ČT Jiří Balvín. Místo vyrovnaného rozpočtu na příští rok totiž radním opět předložil návrh, který je opět deficitní a počítá s čerpáním 543 milionů korun z rezervního fondu televize. Radní přitom již před čtrnácti dny zamítli návrh, který počítal s deficitem 517 milionů Kč.

Weissová: To je žert?

Radní přijali nový návrh se zjevnou nevolí. „To si z nás snad dělají legraci,“ zlobila se Lucie Weissová, která Balvína i jeho finančního ředitele Tomáše Olivu upozornila, že se televize nechová šetrně. Jako příklad uvedla časté zahraniční cesty redaktorů zpravodajství a publicistiky. „Nevím, proč je třeba v této době pan Kubal v Afgánistánu, když tam měla ČT zpravodaje nedávno,“ uvedla.

Předseda dozorčí komise Rady ČT Jiří Korb radním doporučil, aby návrh nepřijali, což se nakonec také stalo. Mezi členy rady se nenašel nikdo, kdo by rozpočet podpořil. Z následné diskuse vyplynulo, že ani Balvín s Olivou nemají zcela shodný názor na to, zda lze sestavit vyrovnaný rozpočet, jak to po nich požaduje rada. Oliva totiž uvedl, že to možné je, zatímco Balvín tuto možnost zcela vyloučil.

Oliva říká ano, Balvín ne

Jsme schopni předložit vyrovnaný rozpočet. Je to jenom otázka té ceny, která vyplyne v rámci diskuse mezi radou a vedením ČT,“ uvedl Oliva s tím, že rada by měla určit, v jakých položkách by mělo dojít ke škrtům. „V žádném případě to nelze,“ kontroval Balvín. „Rozpočet musí být postaven na současné organizační struktuře televize. Reorganizaci a restrukturalizaci nelze zahájit okamžitě.“

Radní se nakonec na návrh svého předsedy Jana Mrzeny usnesli na tom, že jim Balvín za týden předloží další, již poslední verzi rozpočtu, který bude vyrovnaný. Televize přitom nemůže počítat se zvýšeným koncesionářským poplatkem, ani čerpáním peněz z rezervního fondu. Rada se neusnesla, jak bude postupovat v případě, že rozpočet, který jí Balvín předloží, bude znovu deficitní.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .