Stěhování Markízy do ČR naznačuje možnost bližšího propojení aktivit s Novou

Slovenská televize Markíza po 21 letech působení na trhu stěhuje své vysílací pracoviště do ČR. Její program bude obsluhován z Prahy odborným týmem mateřské skupiny Nova. Můžeme očekávat i společné programy?

Multifunkční studio TV Markíza z roku 2017. Zdroj: TV Markíza

Zpravodajství se bude i nadále vysílat z Bratislavy. Markíza za tímto účelem přestavěla své zpravodajské studio.

Skupina Nova je už několik let mateřskou společností Markízy

Nova s Markízou jsou od svého vzniku součástí nadnárodní mediální skupiny amerického podnikatele Ronalda Laudera, a posléze i mediálního giganta Time Warner. Až doposud tyto televize fungovaly odděleně. Každá měla svůj vlastní management, programové i technické oddělení. Každá produkovala jiné programy na svých trzích a vzájemná programová spolupráce byla jen v určitých projektech.

Markíza v posledních 21 letech neměnila majitele. Nova mezitím patřila nejen pod CME, ale prošla si poměrně dlouhým obdobím samostatnosti. Po jejím opětovném začlenění do struktur CME si Markízu ve vlastnické struktuře vzala přímo pod sebe.

Nyní dochází k těsnějšímu propojení obou televizních skupin. Markíza si už nebude vysílání odbavovat sama a uvolnila i svůj programový management. Vše se bude nově odehrávat v Praze. Na první pohled jde o překvapivý krok, který ale dává smysl.

Česko a Slovensko: dvě země, jeden televizní trh

Český a slovenský televizní trh je z pohledu mezinárodních skupin vnímán jako společný. Nadnárodní skupiny povětšinou neprodukují samostatné programové verze pro Slovensko, ale snaží se na obou trzích nabízet shodný obsah. Této koncepci nahrává i prakticky neexistující jazyková bariéra. Diváci na Slovensku nemají problém se sledováním českého obsahu. Dokonce jej mnohdy aktivně vyhledávají, o čem svědčí i popularita stanic Novy a Primy na Slovensku.

Z tohoto pohledu je tedy logické, že obě televize propojí část svých aktivit. Přesun odbavení programu z Bratislavy do Prahy sice zřejmě velké úspory nepřinese, ale může se jednat o důležitý krok na cestě k větší integraci obou skupin.

V dlouhodobějším horizontu se nabízí i částečná integrace tematických stanic. Markíza na Slovensku provozuje ženský kanál DOMA a program DajTo pro muže. Chybí jí však filmový, sportovní a „zlatý archivní“ kanál. Naproti tomu Nova exportuje na Slovensko pod svoji značkou dva sportovní programy, ale nemá kanál pro ženy.

Z pohledu možných společných aktivit by nepřekvapilo, kdyby kanál DOMA v budoucnu získal i českou zvukovou stopu a stal se společným produktem na obou trzích. V obou televizích by rovněž mohli uvažovat nad sjednocením stanic pro muže DajTo a Nova Action, expanzi kanálu Nova Cinema na Slovensko a případně i nad rozšířením archivního programu Nova Gold o některé slovenské pořady.

Zakladatel Markízy se nesmířil s tím, že ji vlastní Nova

Nynější přesun části aktivit Markízy pod Novu vnímají někteří lidé na Slovensku poměrně emotivně. V určitých případech – zvláště v online diskuzích – se mluví o „ztrátě suverenity“. Zakladatel a první ředitel TV Markíza Pavol Rusko se před několika lety v některých rozhovorech dokonce vyjádřil, že se nikdy nesmíří s tím, že Markízu vlastní česká firma.

Nejvíce mě mrzí, že je vlastněná českou společností a řídí ji rumunský management. (…) Popřál bych ji, aby ji získal někdo, kdo žije na Slovensku, působí na Slovensku a rozhoduje na Slovensku,“ řekl Rusko v roce 2011 bulvárnímu deníku Plus jedeň deň (celý rozhovor zde).

V kontextu nynějších událostí je zřejmé, že přání zakladatele Markízy se ani v delší době nenaplní.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .