RTA požaduje ochranu práv od státu, Prima slova RTA považuje za „nekalosoutěžní jednání“

rta_vs_primafamilyRegionální Televizní Agentura (RTA) a FTV Prima pokračují v mediálních přestřelkách prostřednictvím tiskových zpráv. RTA se hodlá obrátit na několik vysoce postavených institucí, jmenovitě na RRTV, ČTÚ a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nahrazení kanálu Prima programem Prima Family nadále shledává jako účelové. FTV Prima na to krátce kontrovala oznámení, že se chce s novinkou soustředit na „zábavu pro celou rodinu„, navíc říká, že nárok vrátit licenci má kdokoli a kdykoli. Proti napadení od RTA se důrazně ohrazuje.

Marek Singer v oficiálním vyjádření prezentoval, že RTA neříká pravdu v tom, že má právo na připojování do programu TV Prima do roku 2018: „S tím, že Prima televize může skončit, museli provozovatelé regionálního vysílání vždy počítat.“ RTA říká, že FTV Prima v minulosti využila výhod stávajícího uspořádání. Pavel Zuna, ředitel RTA chce situaci vyřešit do konce roku, jelikož od ledna 2012 začne vysílat už Prima Family, která nemá povinnost odpojovat regionální vysílání.

Prima chce obejít zákon, chceme ochranu, říká RTA

Regionální Televizní Agentura plánuje, že se v dohledné době obrátí na státní orgány. Žádat po nich bude ochranu své licence pro regionální televizní vysílání: „Důvodem je snaha FTV Prima s.r.o. zneužít liberalizace televizního trhu k tomu, aby se zbavila svých závazků vůči společnostem sdruženým v RTA. Chystané ‚nahrazení‘ kanálu Prima kanálem Prima family totiž nemá jiný cíl, než se ‚očistit‘ od povinnosti poskytovat vysílací čas regionálním vysilatelům,“ píše RTA.

GLOSA: Je to taková Prima tečka za tou naší digitalizací

Po Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a Českém telekomunikačním úřadu (ČTÚ) očekává, „že zajistí pokračování současného modelu – tedy připojování regionálního vysílání RTA do hlavního programu Primy na současné pozici v multiplexu 2 – ať už se tento program bude jmenovat jakkoliv„. Co konkrétně požaduje?

PŘEČTĚTE SI: Přechod na digitální vysílání je za námi. Co přinesl konec analogu? Větší rozvoj satelitu

Na RRTV se obrací se žádostí o ochranu své licence na základě „dodržovaní stanovených licenčních podmínek společností FTV Prima s.r.o.„. ČTÚ hodlá upozornit na to, že pozice pro regionální vysílání vznikly z vůle státu a technicky se dobudovávaly za státní peníze: „Hrozí tak nebezpečí, že z peněz daňových poplatníků se vyčerpaly prostředky v řádu desítek milionů korun, které teď přijdou vniveč.“ Do třetice se obrací RTA na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: „Smlouva kterou České Radiokomunikace uzavřely s FTV Prima (…), se dramaticky liší od smlouvy, kterou s Českými Radiokomunikacemi musely uzavřít regionální vysilatelé. RTA se proto domnívá, že se jedná o zneužití dominantního postavení na trhu.“

radiotv_face_n02

RTA chce prý dokonce senátní slyšení

Jak RTA tyto kroky zdůvodňuje? Dle svého vyjádření vychází z historických faktů. Za prvé uvádí, že „celoplošné vysílání FTV Premiéra (dnešní FTV Prima) mohlo vzniknout jedině díky kmitočtům od počátku vyčleněným pro regionální vysílání„. Dále praví: „Regionálním vysilatelům za to bylo umožněno připojování do hlavního programu Primy a FTV Premiéra (dnešní FTV Prima) byla naopak uložena povinnost tento celoplošný program dodávat.“ Na závěr dodává: „Celé toto uspořádání bylo od počátku garantováno státem a zakotveno v licenčních podmínkách obou stran.“ Takto tomu má dle RTA být do roku 2018.

K TÉMATU: RTA trvá na regionálním vysílání na Primě, Polar chce do lokálního DVB-T

V ostré kritice pokračuje ředitel RTA Pavel Zuna: „FTV Prima v minulosti využila všech výhod tohoto uspořádání. Na regionálních kmitočtech si postavila vysoce ziskovou celoplošnou televizi a ještě k ní v procesu digitalizace získala tzv. kompenzační licence na kanály Prima Cool a Prima Love. Proto je pro nás zcela nepřijatelné, aby se teď zbavila svých povinností, které z modelu vyplývají. Navíc po zveřejnění programového schématu kanálu Prima Family je evidentní, že se nejedná o žádnou změnu programu, ale pouze o formální přejmenování kanálu s jediným cílem – vystrnadit z vysílání regionální provozovatele.“

SOUVISEJÍCÍ: Prima od nového roku obětuje hlavní kanál a odstřihne regiony

RTA je jednoznačně přesvědčena, že v celém sporu je „jednoznačně v právu a že oslovené státní instituce rozhodnou tak, aby počínaje 1.lednem 2012 nezačala RTA vznikat finanční újma, kterou by musela nárokovat právní cestou„. Odhodlání se podle Pavla Zuny nadále zvyšuje. Celý problém by měl být vyřešen do konce roku. Uskupení regionálních televizí má prý dokonce žádat o senátní slyšení.

primafamily_velkeJe Prima Family novým programem nebo není?

FTV Prima: Ohrazujeme se proti nepravdivým tvrzením

Společnost FTV Prima plánuje vrátit historickou licenci k vysílání programu Prima televize, potvrdil to generální ředitel FTV Prima Marek Singer. Vysílání ukončí k prvnímu lednu 2012, v čem se bude lišit?: „Nový plnoformátový program, jehož skladba bude logicky vycházet z programu Prima televize, se bude ovšem stále více soustředit na ‚zábavu pro celou rodinu‘. Program Prima family tak bude v celém vysílacím čase konkurovat ostatním celoplošným programům a nebudou se do něj připojovat provozovatelé regionálního vysílání.“

PSALI JSME: Primu stačí o Vánocích “jen rozbalit”

FTV Prima se důrazně ohradila proti mediálnímu útoku RTA, její kroky pokládá za „naprosto bezprecedentní příklad nezákonného zásahu do svých práv„. Licenci může kdokoli a kdykoli vrátit: „Český právní řád každému provozovateli vysílání umožňuje vrátit licence k provozování televizního vysílání a nezná důvod, pro který by bylo možno takový postup znemožnit či zakázat. Žádný komerční provozovatel vysílání – ani FTV Prima, ani RTA – nemůže být státem nucen, aby vysílal program, který z jakéhokoli důvodu vysílat nechce,“ osvětluje důvody FTV Prima.

NENECHTE SI UJÍT: TV Prima rozšíří Fakta Barbory Tachecí, Genus TV chce odejít ze sítě R1

Generální ředitel TV Prima v oficiálním vyjádření dále uvedl: „RTA prostě neříká pravdu, když tvrdí, že má vůči nám nebo dokonce vůči státu právo na to, aby byl jejich program připojován do Prima televize až do roku 2018. Před takovými nepravdivými tvrzeními by se měli mít daňoví poplatníci na pozoru. S tím, že Prima televize může skončit, museli provozovatelé regionálního vysílání vždy počítat – to se mohlo stát kdykoli z řady důvodů: licenci lze vrátit, odejmout anebo ji provozovatel nemusí prodloužit.“

VÍCE INFORMACÍ: TV7 možná nepřijde o licenci, RRTV přerušila řízení

Generální ředitel dodává: „Navíc RRTV udělila licenci k vysílání digitálního centrálního programu TV 7, který si regiony RTA samy vybraly, a to již v roce 2008. Fakt, že program TV 7 doposud nezačal vysílat, ovšem není problém FTV Prima.“

radiotv_googleplus_02

Kdyby to bylo možné, historickou licenci na RTA převedeme

FTV Prima v tiskové zprávě ústy ředitele Marka Singera s nadsázkou dodává: „Kdyby po tom RTA toužila a kdyby to připouštěl zákon, rádi jí historickou licenci k vysílání Prima televize převedeme.“ FTV Prima se ovšem nenechá zatlačit k tomu, aby investovala peníze tak, jak potřebuje RTA: „Takovéto jednání by snad mohlo mít zelenou v banánových republikách, ale ne v České republice v roce 2011. Dnes, v liberalizované digitální éře, může každý získat licenci a vysílat si, co chce. Ale žádné právo na vlastní podnikání za peníze konkurenta nebo za peníze státu nikdy neexistovalo. RTA by se měla, stejně jako všichni seriózní vysílatelé, soustředit na vysílání vlastního programu a neparazitovat na našich nemalých investicích do kvalitních pořadů s vysokou sledovaností„, dodal k situaci Marek Singer.

DOPORUČUJEME: První den Primy Family odtajněn! Silvestra na Primě prožijete s Partičkou na pláži

Sdílení kmitočtů s regionálními televizemi RTA a R1 se FTV Prima snažila zrušit už v loňském roce, to Prima požádala o nové licenční podmínky. Ovšem nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek kasační stížnosti, které RTA a RRTV podaly proti předchozímu rozhodnutí Městského soudu v Praze. Spor se týkal nové očisťující” licenční podmínky, podle ní by Prima nemusela nabízet regionálním studiím RTA svůj vysílací čas. TV Prima totiž letos v červnu uvedla, že tato povinnost je spjata pouze s analogovými, nikoli digitálními podmínkami.

PODROBNOSTI: Televizi TV7 hrozí odebrání licence, ta se brání

Následky by skutečně mohly mít natolik závažný (ne-li likvidační) vliv na další ekonomickou existenci osob, zúčastněných na řízení, že by u nich mohly vyvolat újmu, který by byla nevratná. Nejvyšší správní soud přitom neshledal, že by se přiznání odkladného účinku v daném případě jakkoliv dotklo práv třetích osob (spíše naopak), ani že by takové rozhodnutí bylo v rozporu s veřejným zájmem,” uvádí v rozhodnutí nejvyšší správní soud. Podmínku navrhla TV Prima v březnu loňského roku, o tři měsíce později RRTV žádost zamítla. V prosinci pak Městský soud v Praze ve sporu s TV Prima a RRTV rozhodl ve prospěch televize. Kasační stížnost byla podána v březnu letošního roku.

Autor článku:

Komentáře (6)

 1. pevy

  RTA žádá po státu, aby ji zajistil příživnictví až do roku 2018. To je tedy vrchol. A Mr.Štěpánek ještě tvrdí, že je to tak správné !! POKUD VÍM, TAK KONEC ANALOGU SE SLAVNOSTNĚ UKONČIL 11.11.2011 PRÁVĚ PROTO, ABY LIBERALIZACE OTEVŘELA TV TRH VŠEM, KTŘÍ VYSÍLAT CHTĚJÍ. Podotýkám, že jen těm schopným, což RTA evidentně není.

 2. superloco

  Částečně pravdu mají obě strany. Dokud existoval analog a bylo nedostatek licencí, symbióza která vznikla spojením těchto subjektů byla prospěšná pro obě strany. Prima chtěla budovat značku, celoplošnou TV, ale neměli kmitočty a regionální televize zase neměly sílu vybudovat sami kvalitní celoplošný program (nákupy filmů, seriálů atd.). Proto to vyhovovalo oběma. Prima mohla budovat značku a regiony mohly vysílat levně svoje okénko na kanále, který se stával čím dál více sledovanějším. Dnes je ale situlace jiná, digitální licenci může získat každý, RTA ji dokonce má, takže TV Prima má plné právo odejít z „manželství“, které je pro ni již dnes neefektivní, pokud jí to zákon umožňuje (což vrácením původní licence lze). RTA se to líbit nemusí, ale to je tak jediné co proti tomu může dělat. Muselo je přeci napadnout, že vznikem digitalizace se staré koncepce začnou přehodnocovat a jako správní podnikatelé by již měly mít připravený rozjezd vlastní TV7 a dnes by již mohla vysílat.

  1. PV

   než Prima vstoupila do jejich regionu, byly schopné pokrýt sotva krajská města, to prima zajistila pokrytí mnohem větší na kterém pak regiony také vysílaly…

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: ,