Ředitel ČT zrušil soutěž na poskytovatele multiplexu veřejné služby

radiotv-archiv50Generální ředitel České televize Jiří Janeček rozhodl na základě jednoznačného doporučení hodnotící komise o zrušení obchodní veřejné soutěže na poskytování služeb souvisejících s výstavbou a provozem multiplexu veřejné služby. Právo zrušit obchodní veřejnou soutěž si ČT vyhradila v podmínkách soutěže a zrušení bude v nejbližších dnech účastníkům oficiálně oznámeno.

O možném zastavení výběrového řízení na dodavatele vysílacích služeb veřejnoprávního digitálního multiplexu jsme psali minulý týden, tuto informaci se ale tehdy nepodařilo oficiálně potvrdit. Zrušení soutěže doporučila generálnímu řediteli hodnotící komise. Probíhající tender přitom nemusel mít jen jednoho vítěze. „Komise konstatuje po posouzení všech tří návrhů předložených účastníky obchodní veřejné soutěže, že obchodní veřejné soutěže nebude možné z důvodů nikoli na straně vyhlašovatele využít k uzavření smlouvy,“ uvádí se ve zprávě komise.

Komise posuzovala návhry dvou společností – Českých radiokomunikací a slovenské Tri R, dnes vystupující pod jménem Towercom. Přihláška třetí společnosti Bohemia Royal byla vyřazena z důvodů nesplnění kvalifikačních předpokladů. Návrhy dalších dvou společností nebyly vyhovující zejména kvůli ceně. „Návrh předložený ČRa nepostihuje v úplnosti zadání obchodní veřejné soutěže, obsahuje rovněž chybu při specifikaci ceny služby a některé další vady smlouvy. (…) Návrh společnosti TriR je z hlediska nabízené ceny pro vyhlašovatele neakceptovatelný,“ píše se ve zprávě komise.

Komise na základě těchto zjištění doporučuje generálnímu řediteli, aby využil práva zrušit obchodní veřejnou soutěž (…) a aby obchodní veřejnou soutěž zrušil. Komise konstatuje, že obchodní veřejná soutěž, jíž se mohl zúčastnit neomezený počet účastníků, poskytla důležitý přehled o situaci na relevantním trhu z hlediska možnosti potenciálních dodavatelů dodat plnění, které bylo poptáváno v rámci obchodní veřejné soutěže, jakož i poskytla přehled dodavatelů, kteří splňují kvalifikaci pro předmětné plnění.

Ve výberé komisi, která rozhoduje o operátorovi veřejnoprávného multiplexu zasedá sedm lidí – Ministerstvo vnitra zastupuje Zdeněk Zajíček, Český telekomunikačný úřad jeho předseda Pavel Dvořák. Zdeněk Duspiva je v komisi za Národní koordinační skupinu pro digitální vysílání, Miloš Klíma za ČVUT. Dva zástupce má v komisi sama ČT – vedoucího projektu digitalizace Pavla Hanuše a technického ředitele Rudolfa Popa. Své zastoupení má pochopitelně i Český rozhlas v osobě generálního ředitele Václava Kasíka.

Členové komise generálnímu řediteli ČT Jiřímu Janečkovi adresovali i doporučení, aby „vzhledem k výhodnosti cenové nabídky a termínům Technického plánu přechodu vyzval České radiokomunikace k jednání mimo rámec zrušené obchodní veřejné soutěže za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb souvisejících s výstavbou a provozem multiplexu veřejné služby, a to za podmínek, v rozsahu a v kvalitě, v jaké byly obsaženy v návrhu ČRa předloženém v rámci obchodní veřejné soutěže. Komise dále doporučuje generálnímu řediteli vyzvat rovněž společnost Tri R k jednání o možném podílu na výstavbě multiplexu veřejné služby pro doplnění řešení Českých radiokomunikací.“ V praxi to znamená, že obě společnosti se můžou některých částech řešení multiplexu podílet společně, pokud se na tom s nimi Česká televize dohodne.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .