Radiokomunikace zveřejnily nová data k terestrické televizi a DVB-T2

Z průzkumů citovaných Českými Radiokomunikacemi vyplývá, že lineární vysílání je nejvyužívanějším způsobem konzumace audiovizuálního obsahu, s tím, že ostatní televizní služby diváci využívají pouze jako doplněk. Z platforem je nejpoužívanější digitální terestrická televize.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Terestrická televize má převahu, v některých zemích je ovšem placená

Pozemní digitální televizní vysílání přijímá v Evropě více než 100 milionů domácností, což znamená téměř poloviční podíl v porovnání platforem televizního příjmu (45 %). Na druhém místě je kabelová televize, na třetím místě satelit a nejmenší podíl má televizní vysílání přes internet. Vyplývá to z údajů Broadcast Networks Europe za rok 2017.

Terestrické digitální vysílání zůstává v mnoha zemích hlavní platformou šíření televizního vysílání. Oproti ostatním platformám mají diváci v České republice možnost přijímat jej stále bezplatně. V jiných zemích se využívá pro placený příjem – například v sousedním Rakousku, v Německu, ale i na Slovensku.

Pozemní vysílání je vhodné pro volné programy díky omezenému pokrytí

Pozemní vysílání má ve srovnání s jinými platformami minimálně jednu důležitou výhodu a to je přesné cílení obsahu na jednotlivé regiony. Díky tomu může být toto vysílání dostupné v režimu free-to-air, což není u jiných platforem vždy možné.

V České republice využívá většina diváků pro příjem televize pozemní digitální vysílání, jde o 57,8 % diváků ve druhém čtvrtletí 2018. Podíl domácností využívajících DVB-T na primárním přijímači bude přirozeně nižší, odhaduje se na 40 procent.

Řada lidí využívá více televizních přijímačů v domácnosti a na nich různé platformy. Z posledních průzkumů za druhé čtvrtletí 2018 také vyplývá, že lidé více přijímají HD vysílání, a to opět nejčastěji prostřednictvím pozemních sítí. Zdrojem pro toto tvrzení je výzkum Asociace televizních organizací, který provedla agentura Nielsen Admosphere.

Poznámka: Zpracováno podle tiskové zprávy Českých Radiokomunikací. Informace z workshopu ČRA k přechodu na DVB-T2 přináší web TVKOMPAS.cz v článku Na DVB-T2 je připraveno je 25 procent domácností, přechod plánuje 81 procent.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .