Rada ČT zveřejnila již 22 kandidátské projekty potenciálních ředitelů České televize

ceskatelevize_vstupPROJEKTY KANDIDÁTŮ UVNITŘ – Roman Bradáč, Milan Šíma či Michal Korol jsou nejnovější kandidáti na post generálního ředitele Kavčích hor, kteří poskytli Radě České televize souhlas se zveřejněním svého projektu, s nímž se přihlásili. Přinášíme vám vizi dalších osmi uchazečů.

Nabízíme vám přehledy kandidátských projektů dalších osmi osob, které by rády vedly Českou televizi. U jednotlivých kandidátů převažuje nespokojenost s Událostmi, přesto se najdou tací, kteří je obhajují. U každé osoby nabízíme odkaz dokumentu, přehled je umístěn na stránkách Rady České televize. Dodejme, že se Rada ČT dohodla na tom, že jakmile bude mít souhlas se zveřejněním projektu, ihned tak učiní.

K TÉMATU: Jiří Janeček končí, kandidáti už zveřejňují projekty

Roman Bradáč: Je třeba stabilizovat financování

Výkonný ředitel ČT24 by řešil zejména financování České televize, jak ve svém projektu prezentuje, reálná hodnota koncesionářských poplatků klesne v roce 2020 pod úroveň poplatků v roce 1997 (tehdy činily 75 Kč, při započtení inflace bude činit hodnota poplatků jen 72 Kč). Současně brání sledovanost ČT1, důvodem je větší nabídka programů s příchodem digitalizace (je třeba brát čísla v součtu „ČT Group“), v součtu ČT1+ČT24 mají dobré výsledky i Události. Změny samozřejmě Roman Bradáč plánuje, pokračovat hodlá v profilaci okruhů, rád by navázal tradici mezinárodní spolupráce, zvýšil význam nových médií, dokončil restrukturalizaci, stabilizoval financování od roku 2015 a zlepšil komunikaci dovnitř i směrem k veřejnosti.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT ROMANA BRADÁČE

Michal Korol: ČT vysílá málo zpráv z regionů

Programové nastavení by mělo podle Michala Korola rozkročeno na zpravodajství, vzdělávání, kultuře (zábavě) a sportu. Ve zpravodajství mu chybí málo zpráv z regionů, zasazení zprávy do evropského, resp. světového kontextu a přílišné „sklouzávání do bulváru“.

PDF: KANDIDÁTSKÝ RPOJEKT MICHALA KOROLA

Nataša Slavíková: Dynamičtější zpravodajství formou minipříběhů

Dramaturgyně a produkční uvádí svůj projekt spojením „Transparentní České televize se značkou profesionality, svébytné vize, serióznosti a kreativity„. Hlavním cílem je vybudovat „veřejnoprávní, sebevědomou, moderní, svébytnou, na společnost pozitivně působící televizi„, instituce musí být nezávislá na politických a ekonomických strukturách. Úkolem ČT je mainstreamová tvorba, nabízet komplexní zpravodajství, publicistiku, zábavu, původní dramaturgickou tvorbu, satiru a tvorbu pro děti a mládež. V programu ČT1 by ráda zavedla vědomostní soutěže typu „O poklad Anežky České“. ČT2 vidí jako alternativu k hlavnímu kanálu, ve vztahu k menšinám nesmí být tvořena žádná tabu. Náboženské vysílání by ráda Nataša Slavíková viděla s charakterem „historicky vzdělávacích pořadů“ Zpravodajství navrhuje provést dynamičtější a modernější („například formou minipříběhů“). Ráda by vytvořila pozici šéfa programu.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT NATAŠI SLAVÍKOVÉ

Jan Svoboda: Nikoli direktivní, nýbrž pečující manažerský styl

Bývalý ředitel marketingu Televize Prima a Dopravního podniku Hlavního města Prahy charakterizuje svůj koncept mottem „Kvalita, obsah, stabilita„. V projektu Jan Svoboda uvádí, že je třeba prohloubit jasné zaměření a zřetelné profilování programů, posílit produkční funkci a zajistit udržitelný ekonomický rozvoj. Změna manažerského stylu má být nikoli direktivní, ale pečující.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT JANA SVOBODY

ct_velkeŘeditelem České televize chtějí být 32 lidé, projekt zveřejnilo do středečního večera 22 z nich.

Milan Šíma: Je třeba točit piloty testované externími odborníky

Novinář, moderátor zpravodajských a publicistických pořadů, publicista chce Českou televizi očistit, sám prý zažil, že jeho pořady byly staženy za nevyjasněných okolností. Proto chce vytvořit instituci, která veřejnost přesvědčí, že „ČT je jediným médiem v zemi, která nepodléhá politickým ani ekonomickým tlakům„. Milan Šíma v projekktu píše o nutnosti provedení auditu a změnit strukturu výdajů, zejména mandatorních a změnit přezaměstnanost. Po vzoru BBC chce zavést povinnou výrobu pilotů u nových pořadů a testovat prostřednictvím „public value testu“ (hodnotit by měla vybraná skupina externích odborníků, kritiků a jiných osob). Chybí mu přehlednější program, kvalitní talk-show, ČT24 se příliš chová jako samostatná televize a na ČT4 se má objevit více minoritních sportů, naopak snížit se má počet magazínů a publicistiky.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT MILANA ŠÍMY

Radomír Šimek: Nutnost zvýšit kvalitu obsahu

Prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory se v projektu zmiňuje mimo jiné o kvalitě, je dle něj nutné soustředit se na kvalitu obsahu vysílání a pořadů s „vysokou etickou hodnotou“ a nesnažit se zahltit „často bezobsažnou kvantitou“. Při nástupu by zhodnotil stávající stav hospodaření, organizační strukturu a zkontroloval by dosavadní obchodní činnost či průběh a výstup probíhající restrukturalizace. Dále chce dokončit výstavbu studia v Brně, rozšířit zpravodajské sítě do příhraničních oblastí (České Budějovice, Znojmo, Karlovy Vary).

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT RADOMÍRA ŠIMKA

Jana Škopková: Televize jako komfortní služba divákovi

Šéfdramaturgyně Centra publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání ČT si myslí, že ČT zdárně stabilizovala čtyři vysílací okruhy, ČT má „informovat, vychovávat, vzdělávat, bavit a být zárukou kvality„, přesto má mít sledovanost. Jako největší problém ČT vidí nepřesné definování odpovědnosti. Co se týče financování, je podle Jany Škopkové potřeba zefektivnit výběr televizních poplatků. ČT by za jejího vedení upravila vztahy s Radou ČT a pravidelně poskytovala pravidelné informace o činnosti a hospodaření ČT. Čtyři kanály jsou „přesným naplněním rozsahu, aktuálně daným a možným„. Na první program patří lifestylové magazíny, vyřešit problém se sledováním Událostí. ČT2 by nerada viděla jako „ghetto náročného diváka„, měla by se zaměřit na formáty pohybující se na hraně zábavné a dokumentární tvorby (docudrama či dokumentární reality-show).

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT JANY ŠKOPKOVÉ

Radoslav Štědroň: Vytvořím 4hodinovou debatu po vzoru STV

Předseda neparlamentního subjektu Koalice pro Českou republiku a zároveň předseda ostravské Strany práce se domnívá, že ČT nemá být posuzována v kontextu všech televizí, které má divák k dispozici, navíc píše, že pro sledovanost tu ČT není a dodává: „I já si ji platím a jsem s ní nespokojen, jako svéprávný občan, volič v této republice.“ Diskuzní pořady nemají být „exhibicionistickou ukázkou tohoto či onoho, ale diskuzí s občanem, který náhodou nyní má jakési postavení„. Řídil by se vzorem Štefana Hríba (aktuálně moderuje diskuzní Lampu na Dvojce STV) a vytvořil by čtyřhodinovou diskuzi. Občané mají právo bez cenzury projevit svůj názor v pořadu „Občan národu“, natáčet by se mělo tam, kde si divák sám zvolí.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT RADOSLAVA ŠTĚDRONĚ

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .