Public TV plánovala v září nasadit vlastní reality show

public_tvROZHOVOR – Dnešním dnem zahajujeme na serveru RadioTV letní sérii rozhovorů s různými osobnostmi české mediální scény. Jako první vám přinášíme rozhovor s výkonnou ředitelkou dnes již zaniklé lifestylové televize Public, který vznikl jen několik týdnů před vyhlášením insolvence na provozní společnost. Můžete tak srovnat zajímavé plány a ambice paní ředitelky s realitou, která nastala nedlouho poté.

Tento rozhovor vznikl v březnu letošního roku a měl vyjít v průběhu dubna. Původně jsme se rozhodli celý text nepublikovat protože provozovatel Public TV na sebe začátkem dubna podal insolvenční návrh. Značná část myšlenek a plánů zmíněná v rozhovoru tak přestala platit neboť se významně změnily okolnosti. V rámci korektnosti připomínáme, že rozhovor nebyl ze strany paní Peškové autorizován. Nicméně na žádost čtenárů a kolegů z mediální branže přinášíme alespoň část rozhovoru, která se týkala působení a budoucnosti televize Public na českém trhu přičemž jsme eliminovali pasáže, které nepovažujeme z hlediska kontextu za důležité.

Pro snadnější orientaci přinášíme titulkové shrnutí rozhovoru:
V roce 2012 budeme v černých číslech
Plány na podzim: větší interaktivita a docu reality show
Klubové filmy neplánujeme, s akvizicemi ale počítáme
Product placement a skrytá reklama nám pomohla překlenout krizové období
Vztahy s UPC se zlepšily, pomohl tomu čas
Insolvence není vyloučena, své dluhy ale postupně platíme
Public není „inkubátor“ ale pomáhá nám, že jsme malá televize
Čtyřprocentní share? Není nereálný…

public-puvodniPůvodní grafika v začátcích televize Public z roku 2007. Foto: archiv RadioTV

V roce 2012 budeme v černých číslech

RadioTV: Máme rok 2011 a  už v roce 2012 máte v plánu být s televizí Public v černých číslech. Když se pamatuji na ty jednotlivé rozhovory myslíte že se to podaří?

RENATA PEŠKOVÁ: Určitě ano. Troufám si říct, že čas pokročil natolik, že můj názor se může opírat o reálný vývoj, o reálné výsledky. Dovolila bych si tu odpověď rozdělit do dvou částí. V té první části bych chtěla říct, že jakkoliv jsme spokojeni a platí co jsem řekla před okamžikem, tzn., že vývoj směřuje k tomu abychom se skutečně mohli v druhé polovině roku 2012 ocitnout se v černých číslech. I přesto máme mnoho rezerv, zejména pokud jde o kvalitu programu, koncept a pod.. Takže není to tak, že bych se tady bila jenom v prsa a říkala si, že jsme nejlepší a nejdokonalejší. Určitě se potýkáme s obrovským množstvím problémů, i finančního charakteru. Ale vzhledem k tomu, že náš rozpočet je postavený velice uvážlivě tak platí, že rok 2012 vidím jako horizont kdy se můžeme dostat do černých čísel.

RadioTV: V jaké kondici je televize Public pokud jde o provozní stránku?

RENATA PEŠKOVÁ: Televize je v situaci kdy je schopna si na svůj provoz vydělat, tedy pokud jde o personální, výrobní náklady, pronájem prostor apod. A to není zanedbatelná částka. Co nás ale dostává do červených čísel jsou náklady na šíření signálu (tehdy TV Public vysílala v DVB-T multiplexu 3 – pozn. red). Ale současně vnímám rozrůstající se počet diváků i stoupající pokrytí. Takže z tohoto důvodu vidím naše cíle i nadále jako realistické.

RadioTV: Většinu území republiky ale už máte pokrytou, tudíž ten divácký nárůst nebude už v důsledku dokrytí tak markantní…

RENATA PEŠKOVÁ: To sice ne, ale je to o povědomí, o značce, o tom, že můžete vaše obchodní aktivity rozkrývat na území celé České republiky. Lidé si na Public navykají a určitě si navyknou i v dalším období, dalším roce. Určitě musíme ještě mnoho udělat a zlepšit, o tom není potřeba polemizovat. Znovu se tedy dostávám k otázce programu, vymezení, lepšího zaměření. To je cesta, kterou se musíme vydat dále, a máme to připravené.

public-logo-velkePublic měl od začátku nejasné a široké zaměření.

Plány na podzim: větší interaktivita a docu reality show

RadioTV: Když máte připravené změny co se týká posilování programu, jaké budou a kdy je můžeme očekávat?

RENATA PEŠKOVÁ: Tyto změny určitě plánujeme na jaro. První by se měly objevit už v dubnovém schématu, další plánujeme na červen a září. Konkrétní formáty nechci prozrazovat, ale první směr vede nepochybně k interaktivitě – chceme prostřednictvím obrazovky daleko intenzivněji komunikovat s lidmi, aby měli lepší pocit, že televize je jim blízká. Mám namysli nejen soutěže ale i další prvky, které to umožňují, především interakci na sociálních sítích. A druhý směr je rozpracovávání reality a docu reality formátů, které nemusí být vždy extrémně výrobně nákladné, ale přesto jsou o propojení s diváky. Já obecně si osobně myslím, že ta situace na mediálním trhu nám v tomto nahrává. Orientace diváků směrem k velkým televizím se do značné míry proměňuje a vzniká tam šance pro menší hráče. Těmito směry chceme jít.

RadioTV: Formáty docu reality jsou docela drahé. Jakou máte konkrétnější představu? V poslední době se na obrazovce Public stále více prosazují formáty participation TV, jako například EZO TV nebo Sexy výhra. Hodláte i tento směr posilovat?

RENATA PEŠKOVÁ: Tohle nejsou ty interaktivní směry, které já jsem měla na mysli. Určitě neříkám, že EZO TV a „svlíkačka za kačku“ je to co chceme rozšiřovat. Tyto dva formáty jsou spíš důsledkem divácké vůle. Diváci to sledují, jsou ochotni za to zaplatit (placené telefonáty do vysílání – pozn. red.) takže z tohoto pohledu jde o obchodní rozhodnutí.

RadioTV: Takže budete vyvíjet vlastní formáty a nabídnete nové pořady v oblasti reality show?

RENATA PEŠKOVÁ: Určitě. A nemám namysli žádné velkolepé projekty typu Vyvolení a Big Brother. Ale když říkám reality formáty, tak mám namysli spíše komunikaci s lidmi napřímo, například ankety, profily a podobně. Zkusím příklad – určitě jsou ženy, které se rády upravují a mají zájem zlepšovat svoji image. Dále jsou lidé, kteří si chtějí zlepšovat svoji životní úroveň co se týká bydlení, nebo mají zálibu ve sportu a fitness. Princip docu reality v našem podání bude, že z našich diváků se stanou protagonisté těchto formátů. Tím se chceme přibližovat tomu reálnému životu, reálným problémům.

uvarcoumis2_foto_publicMagazín Uvař co umíš patřil mezi pořady prošpikované skrytou reklamou…

Klubové filmy neplánujeme, s akvizicemi ale počítáme

RadioTV: Public si v začátcích vytvořil jméno tím, že vysílal zajímavé „klubové“ filmy. Část z nich pocházela z národních archivů Česka, Polska nebo Maďarska. Plánujete se vrátit k podobným projektům? Rozšíříte akvizice nebo chcete vysílání postavit čistě na vlastní tvorbě?

RENATA PEŠKOVÁ: Souhlasím, že akvizice by měly být součástí i našeho programu. Ty prvopočátky, které zmiňujete, to jsou řekněme takové ty „dřevní“ počátky, kdy tady byla nastavená spolupráce s placeným kanálem CS Film, která už dneska aktuální není. My jsme potom měli relativně velmi dobré akvizice od BBC, především dokumenty. Nyní jednáme o dalších akvizicích. Chtěli bychom opět nakoupit zajímavé pořady, ale neplánujeme razantní rozšíření akvizic.

RadioTV: Nepůjdete tedy do hraných věcí ani filmů?

RENATA PEŠKOVÁ: Ne, v tomhle okamžiku neplánujeme.

RadioTV: Vy jste v poslední době ve výrazné míře vsadili na produktové pořady a product placement. Funguje vám to po ekonomické stránce?

RENATA PEŠKOVÁ: Po ekonomické stránce ano, osvědčilo se to.

RadioTV: A po divácké stránce?

RENATA PEŠKOVÁ: Věřte či nevěřte, jestliže bych měla zůstat u čísel sledovanosti tak ta se trvale zvyšují. Takže můžu říct, že ano.

RadioTV: Je tedy hodně myslivců, kteří sledují vaše pořady, když vysíláte magazín pro myslivce? Nebo hodně příslušníků jiných skupin?

RENATA PEŠKOVÁ: Ano, asi je hodně myslivců (smích). Moje představa je, aby se Public navenek prezentoval lepší kvalitou. Mnohé věci hodláme učesat tak, aby byly lépe koukatelné.

RadioTV: Takže aby to nepřipomínalo jen teleshopping? Je to tak?

RENATA PEŠKOVÁ: Věřím, že nelze to tak vnímat zdaleka ve všech případech. Dovolte malé vysvětlení. Je obtížné najít rovnováhu mezi ekonomikou, programem a vůbec chodem té televize. To znamená, aby ta televize mohla dále existovat a předkládat těm lidem zajímavý program. Devadesátá léta už se nebudou opakovat takže nyní je opravdu těžké pro jakoukoliv novou televizi vybudovat silnou pozici. I z tohoto důvodu některé pořady mohly budit dojem teleshoppingu ale určitě tak nelze vnímat všechny naše pořady.

cyklotoulky_foto_publicPořad Cyklotoulky patřil mezi populární formáty a po zániku Public TV pokračuje na TV Barrandov.

Product placement a skrytá reklama nám pomohla překlenout krizové období

RadioTV: Nicméně Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má na to zřejmě jiný pohled. Dala vám několik výtek i pokut za skrytou reklamu.

RENATA PEŠKOVÁ: Připouštím, že v některých případech jsme udělali chybu, s regulátorem se snažíme o tom komunikovat. Na druhou stranu, tahle cesta je tou cestou, která nás přece z té totální krize vyvádí a zaplať panbůh, dosud jsme se neocitli v situaci, v jaké se ocitla třeba Z1. Nechci se tady s někým srovnávat a opakuji, já se nebiji v prsa, já neříkám, já jsem lepší, já jsem dokonalá. Já se jen snažím aby televize přežila a abychom opravdu ustáli to nejtěžší období. Ono se to daří, s větším či menším úspěchem a občas to hold je znát. Říkám to zcela upřímně.

RadioTV: Když se bavíme o ekonomice, dokážete aspoň úplně nekonkrétně rozlišit, jaký poměr ve vašich nákladech tvoří šíření přes DVB-T?

RENATA PEŠKOVÁ: Jsou to dvě třetiny nákladů.

RadioTV: U televize Z1 byl problém v tom, že kdyby oni vypnuli DVB-T a vysílali pouze přes kabel a satelit, tak by najednou byla jejich provozní ztráta poloviční, alespoň podle našich propočtů. Jak je to u vás? Máte vytvořené analýzy, o kolik by byla vaše sledovanost nižší než kdyby jste šli mimo DVB-T? Protože z hlediska nákladů byste významně ušetřili.

RENATA PEŠKOVÁ: Přesnou analýzu zatím nemáme. Ale mohu soudit z obchodních výsledků a z reakcí lidí, co pro ně znamenají jednotlivé platformy, když jim je předkládáte. Pro nás je DVB-T zásadní z hlediska naší divácké obce, troufám si říct, že 70 procent našich diváků nás sleduje přes DVB-T. Já zdaleka nesouzním s názorem vedení televize Óčko, které po opuštění DVB-T prezentovalo názor, že to byl rozumný krok. Já sleduji čísla. Dneska se týdenní sledovanost Óčka pohybuje kolem 350 tisíc diváků. Naše týdenní sledovanost se pohybuje kolem dvou miliónů.

RadioTV: Takže vsázíte přímo na to, že divák si vás s jistotou vybere když má k dispozici menší počet stanic než kolik by jich bylo na kabelu nebo satelitu?

RENATA PEŠKOVÁ: I to hraje svou roli. Ale ráda bych ještě upozornila na jiný aspekt. My jsme proti konkurenčním stanicím byli v jiné situaci. Donedávna jsme vůbec nebyli ve větších kabelových sítích ani v UPC. Takže pro nás byla klíčovou platformou právě DVB-T. Pokud bychom odtud odešli, byli bychom jenom marginální televizí někde na satelitu.

public-pesReklama v různých formách byla na Publicu nejviditelnějším pořadem.

Vztahy s UPC se zlepšily, pomohl tomu čas

RadioTV: Co se vlastně změnilo ve vztazích UPC a Public, že vás najednou zařadili do své nabídky? Vždyť dlouho jste si vzájemně nemohli přijít na jméno a UPC dokonce nedávno v tendru upřednostnila zařazení malé brněnské televize a nikoliv Publicu…

RENATA PEŠKOVÁ: Řekla bych, že těch důvodů bylo víc… První, ten z mého pohledu rozhodující byl odchod Z1, bez diskuze. Druhý důvod byl ten, že čas možná ty vztahy trošičku upravil. Skutečně nevyplynulo nic náhle na povrch co by snad tu situaci změnilo. No a třetí důvod byl ten, že náš pan majitel (Luděk Vinš – pozn. red) se setkal přímo šéfem UPC (Václavem Bartoněm – pozn. red.). Tohle vnímám jako zásadní faktory, které ovlivnily naši spolupráci.

RadioTV: Několik médií, především blogů publikovalo informace o tom, že jste výrazně zredukovali výrobu a náklady. Mají tyto „zákulisní řeči“ pravdivý základ?

RENATA PEŠKOVÁ: Částečně jsme redukovali, některé formáty jsme reprízovali, tady na to konto byla zastavena výroba těchto formátů. Zkrátka omezili jsme ten režim, ale teď už opět dochází k určité regeneraci. A důvody byly opravdu ekonomického charakteru, chtěli jsme ušetřit. Nebyl to důvod, že bychom měli někde nůž na krku, ten nůž je tam kontinuálně. Musíme hlídat každou korunu.

RadioTV: Co se týká toho nože na krku, mimochodem teď se před několika dny objevila na jednom z těch blogů zpráva, že někdo skupuje vaše pohledávky.

RENATA PEŠKOVÁ: Ano, já jsem takové informace dostala také, protože průběžně mě na to upozorňovali lidé, vůči kterým máme ještě nějaké závazky, takže ano, může se to stát.

RadioTV: Nemáte z toho obavy?

RENATA PEŠKOVÁ: Ne, nemám.

tv_public-tiskova_zpravaTisková zpráva Public TV k vyhlášení insolvence.

Insolvence není vyloučena, své dluhy ale postupně platíme

RadioTV: Takže nemohl by vás někdo tímhle způsobem poslat jednoduše a rychle do insolvence, nebo se pokusit váš podnik převzít?

RENATA PEŠKOVÁ: Nemám z toho obavy. Podnikání v tomto byznysu je náročné. Pokud mluvím obecně, tak i kdyby jste si počínali sebelépe, sebekorektněji, nevyvarujete se určitých chyb. Legislativa v České republice je taková, že si na vás může kde-kdo vymyslet cokoliv. To znamená, že vy nemusíte ani nikomu dlužit nebo můžete dlužit směšnou částku a podání insolvence je naprosto směšný akt. Soudy dokonce ani nezkoumají dokumentaci, respektive ten mechanismus je takový, že se to podá někde u jiného soudu. Ten to pošle dále, mezitím se řekne že se ztratily přílohy… apod. Skutečně jsem se s tím historicky setkala, čili já už jsem v tomhle do jisté míry rezistentní a nemyslím si, že by nás to mělo nějak ovlivnit.

RadioTV: Takže pokud Public někomu něco dluží tak je to buď směšná částka nebo sporná pohledávka?

RENATA PEŠKOVÁ: Ne, ne, ne, takhle bych to neřekla. Já nechci ty věci podceňovat, ale vy jste položili otázku tak, zda-li se toho obávám. Ne, já se toho neobávám a současně říkám, že vyloučeno to není a stát se to může. Já dokonce i kdybych nedlužila vůbec nikomu nebo dlužila skutečně naprosto směšnou částku ještě to neznamená, že na mě nikdo nepodá insolvenci – chce-li. Takže tímhle já nejsem nějakým způsobem dneska stresovaná. Já jenom v tomhle kontextu bych chtěla říct, že my jsme naopak v posledních dvou měsících umořili poměrně významné množství našich závazků se starším datem splatnosti. Postupně se tedy z toho dostáváme. Lidé zde jsou všichni řádně zaplaceni. A právě fakt, že jsme koncem roku částečně snížili provozní náklady nám umožnil, abychom spoustu jiných věcí dorovnali.

RadioTV: Čím si vysvětlujete, že někteří vaši producenti občas sáhnou k určitým „podprahovým metodám“ sdělování informací o dluzích apod. Byly myslím dva-tři případy, týkalo se to magazínu Re-Play, týkalo se to Meziplynu, kde ti producenti to bez okolků řekli – Public nám dluží….

RENATA PEŠKOVÁ: Vy si myslíte, že je to až tak výjimečná záležitost? Já si nemyslím.

RadioTV: Mediálně relativně ano, protože jinak to příliš nikdo jiný neventiloval.

RENATA PEŠKOVÁ: Když ale hovoříte s konkrétními lidmi, představiteli jednotlivých profesí, kteří pracují pro jiné televize, pro jiná media nebo pro úplně jiné společnosti tak vidíte, že „neplatit“ se stalo do značné míry standardem. Vůbec u českých společností myslím, že platební morálka není dobrá a ona má potom samozřejmě i sekundární dopady. To je začarovaný kruh. A nelze takové názory úplně eliminovat. Pokud mám být konkrétnější, tak v případě magazínu Meziplyn to má i vysvětlitelné pozadí. My jsme se s panem Koubkem rozešli z důvodu nespokojenosti. A reakce z jeho strany byla taková jaká byla. Nerada bych to ale více rozvíjela.

RadioTV: Tak zkusme příklad s producenty magazínu Re-Play…

RENATA PEŠKOVÁ: Pokud se jedná o Vojtu Nováka, nemáme vůči němu žádný dluh, ani korunu. V době kdy on zveřejnil tuto informaci jsme mu ale ještě dlužili. Jednalo se o 40 tisíc korun a komunikovali jsme navzájem takže věděl jak se věci mají. Svůj názor jsem mu řekla, myslím že to komunikoval nešťastným způsobem. Samozřejmě mu přeji, aby v tom novém prostředí ve kterém funguje, aby byl úspěšný (Vojta Novák produkuje pořad Re-Play pro Primu Cool, pozn. red.). Jenom si dovoluji mu připomenout, že nebýt Publicu a nebýt v první fáze naší nezměrné vstřícnosti a šance, kterou jsme mu dali, tak možná by dneska vše bylo jinak. Mrzí mě, že si to neuvědomuje.

public-prodetiPublic vsadil na známé tváře z jiných televizí. Václav „Upír“ Krejčí produkoval na vlastní náklady pořad pro děti UP Paráda.

Public není „inkubátor“ ale pomáhá nám, že jsme malá televize

RadioTV: Teď jste nám přihrála na smeč. Kdysi se mluvilo o tom, že by měla vzniknout televize, která by byla „inkubátorem“ nových digitálních televizí a producentských firem, aby si „nanečisto“ vyzkoušeli, co všechno obnáší provoz televize. Nezdá se vám, že právě vy jste takovým nevděčným inkubátorem některých producentů, kteří jakmile se zorientují v tom prostředí tak vám odejdou za lepším?

RENATA PEŠKOVÁ: No já nevím, jestli jdou za lepším nebo za horším. Já ty věci vnímám tak, že až čas vždy ukáže co bylo lepší. Řeknete mi jestli je lepší fungování na velké televizi nebo na menší. Co to znamená velká neboli vysokorozpočtová televize? Znamená to, že jsou tam kvalitní lidé, že můžete dělat práci která vás naplňuje, že tam se cítíte dobře? Že tam chodíte rádi a že dostáváte vždycky přesně a dobře zaplaceno, že se cítíte dobře a říkáte si ano, tady já něco dokážu?

RadioTV: Může to tak být…

RENATA PEŠKOVÁ: Myslím, že je to naopak a právě u stanic s vyšším rozpočtem to tak nefunguje. Každý ať si rozhodne o tom sám, co je pro něj ta priorita, kde chce fungovat. Jestli je Public inkubátorem? Nevnímám to tak. Ale to, že jsme malá televize může být naše výhoda. Můžete tu prosadit spoustu dobrých nápadů protože nemusíte čekat na tisíc schvalovacích procesů a mechanismů, které vám umožní váš nápad realizovat. Nemluvě o tom, že za tu dobu se ten váš nápad úplně promění protože jej ovlivňuje deset dalších lidí a nakonec z toho vyleze něco, co jste možná ani nechtěl. A mnohokrát se stává, že zajímavé nápady a myšlenky, které vzniknou v menších televizích pak následně přeberou i velké televize. Je to asi přirozený vývoj.

public-promyslivcePublic vysílal i pořad pro myslivce.

Čtyřprocentní share? Není nereálný…

RadioTV: V závěru našeho dnešního rozhovoru se ještě vraťme na úplný začátek našeho povídaní. V roce 2012 chcete dosáhnout podíl 4 procent na sledovanosti. Tedy alespoň jste to nastínila v předchozích rozhovorech. Aktuální vývoj naznačuje, že tento cíl nesplníte. Nebo se ještě něco změní?

RENATA PEŠKOVÁ Já si myslím, že spousta věcí se ještě může změnit.

RadioTV: Takže věříte tomu, že v roce 2012 skutečně dosáhnete čtyři procenta share?

RENATA PEŠKOVÁ: Já nevidím důvod proč bych měla ten názor významně revidovat.

RadioTV: A pokud jde o obchodní stránku, tam spolupracujete s agenturou AT media, která váš reklamní čas prodává v balíčcích s jinými kabelovými stanicemi. Je reálná šance, že si klienti začnou přímo žádat zařazování svých kampaní na Public?

RENATA PEŠKOVÁ: Pokud jde o AT media, věřím, že naše výsledky budou lepší. V tuhle chvíli vedeme ještě jistá jednání s AT media, protože nás poškozuje fakt, že jsme klientům předkládání jako „kabelová televize“. Vysíláme terestricky a od toho by se měla odvíjet i další spolupráce. Praxe je u nás taková, že náš přímý obchod dělá nesrovnatelně více než mediální agentura, která nás zastupuje.

RadioTV: Takže když se na to podíváme čistě ekonomicky tak jste si jistá, že si televize Public dokáže na sebe vydělat? Že vyjma nákladného DVB-T šíření dokáže pokrýt všechny ostatní náklady?

RENATA PEŠKOVÁ: Ano.

RadioTV: Pokud se vám podaří z nynějšího share 0,4 procenta dostat na ty čtyři procenta, tak to bude historicky největší nárůst…

RENATA PEŠKOVÁ: Proč si stavět malé cíle… Každopádně i vy jste říkal, že se může v blízké budoucnosti mnohé změnit, tak i já říkám, že ano. Může se ještě mnohé změnit.

public-monoskop-velkyJe konec. Čtyřprocentní share v roce 2012 televize Public nedosáhne.

Za rozhovor děkuje Jakub Bouček a Juraj Koiš

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .