Průvodce digitálním světem: Co je to Technický plán přechodu

radiotv-archiv27Informace o digitalizaci v Česku velmi často provází termín Technický plán přechodu – TPP. Dnešní díl našeho Průvodce bude patřit právě jemu, jelikož zítra vyprší termín, do kterého mohou televize vyslovit s jeho zněním souhlas. I když se s tímto výrazem setkáváme několik let, definitivní obsah mu posvětila naše vláda až koncem dubna letošního roku. Jednoduše se popisuje jako jízdní řád české digitalizace, ale skutečnost je samozřejmě složitější.

Termíny, podmínky, analogová tma

Technický plán přechodu je zákonná norma, kterou 29. dubna schválila česká vláda.  Obsahuje termíny, podmínky a přesný postup procesu nástupu sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání DVB-T. V dokumentu jsou přesně stanoveny podmínky a postupy při ukončování dosavadního analogového vysílání v jednotlivých regionech. Jeho úplnému vypnutí předchází spuštění digitálního vysílání v dané oblasti a po přesně vymezenou dobu souběžné analogové a digitální televizní vysílání. TPP tedy neurčuje jen konečná data takzvané „analogové tmy“, ale shrnuje celý soubor provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt.

Stát potřebuje souhlas a spolupráci Novy a Primy, co jim za to dát?

K tomu, aby celý systém, který TPP nastavuje, mohl začít fungovat, musí s jeho zněním souhlasit současní provozovatelé vysílání na analogových kmitočtech (ČT, TV Nova, Prima TV a regionální televize vysílající na sdílených kmitočtech s Primou). Právě analogové kmitočty jsou potřeby k tomu, aby na jejch místě mohli začít vysílat digitální multiplexy, což jsou sítě, které obsahují televizní kanály v digitální formě. Zde se skrývá asi nejsložitější úskalí TPP, protože zejména komerční stanice se nerady zbavují exkluzivity v pozemním šíření televizního signálu, kterou jim zaručují jejich analogové licence platné do roku 2017 (Nova) a 2018 (Prima).

Otázkou je, co přesně by jim vyhovovalo v obchodě „něco za něco“, kdy stát chce po nich zpět jejich současné analogové licence a nabízí jim kromě digitální licence na jejich hlavní stanici i druhou, tzv. kompenzační licenci, která jim umožní spuštění dalšího kanálu. To je však v nové situaci, kdy multiplexy pojmou zhruba dvacítku televizí, slabá náplast na ránu otevřených stavidel pro příliv nových konkurenčních stanic. Jednotlivé televize se také budou muset domluvit s operátory multiplexů na obchodních podmínkách zařazení jejich programu do dané sítě, zejména pak na ceně za šíření signálu. „Případné spory mezi operátory sítí a provozovateli vysílání bude řešit Český telekomunikační úřad,“ řekl předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák.


Domažlice – první město bez analogového signálu

Regionální televize budou mít svůj celoplošný kanál

Devadesátidenní lhůta pro vyjádření všech provozovatelů analogových televizí k TPP vyprší již tento pátek 15. srpna. Lokální stanice sdružené do sítě RTA, které vysílají na části regionálních kmitočtů Prima TV, již o novou kompenzační licenci Radu pro rozhlasové a televizní vysílání požádaly a ta jim ji v únoru vydala. Televize bude vysílat pod označením TV 7. Je koncipovaná jako celoplošná stanice s odpojovaným ranním vysíláním pro regiony.

A jak jsou tedy rozdány karty v současné chvíli? Pokud by se Prima a Nova k TPP nepřihlásily, nebylo by k dispozici dostatek volných kmitočtů pro nové digitální sítě, konkrétně pro multiplexy 2 a 3. Mohl by se tak rozjet pouze veřejnoprávní multiplex 1 a multiplex 4. Pokud by zmíněné komerční stanice souhlasily s TPP, byly by jim pak současné nynější licence prodlouženy o dalších osm let, ovšem pro digitální způsob přenosu signálu se zárukou umístění do jednotlivých digitálních sítí (Nova do multiplexu 2 a Prima do multiplexu 3).

Analogové vysílání v ČR skončí v průběhu let 2011 a 2012

Vraťme se zpět k textu TPP. Podle jeho schválené verze bude analogové televizní vysílání v České republice vypnuto k 11. 11. 2011, s výjimkou dvou oblastí (Zlínsko a Jesenicko), kde bude analogové vysílání kvůli technickým problémům ukončeno až v polovině následujícího roku. Přechod na digitální vysílání bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených oblastech. První z nich, kde už je přechod dokončen s úplným vypnutím analogu, je Domažlicko (vysílač Vraní vrch), které zanedlouho (1. září) oslaví první výročí zahájení pouze digitální éry.

Ilustrační foto: www.domazlice.info

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .