Průvodce digitálním světem: Co je to digitální licence?

radiotv-archiv42V posledních měsících se v souvislosti s procesem přechodu k digitálnímu pozemnímu vysílání často zmiňuje výraz digitální licence či licence k DVB-T vysílání. V dnešním pokračování našeho cyklu Průvodce digitálním světem se zastavíme právě u tohoto termínu, který už několikrát zamíchal kartami na klopotné české cestě přechodu od analogového pozemního signálu k digitálnímu.

Stejně jako ostatní vyspělé evropské země, bylo i Česko donuceno okolnostmi (překrývání signálu v příhraničních oblastech, nástup moderních technologií v domácí elektronice, požadavek na prostor pro další vysílatele, kompatibilnost systému s okolními zeměmi apod.) před zhruba pěti lety začít intenzivně uvažovat nad procesem, kterak přejít od pomalu přežitého analogového způsobu přenosu pozemního televizního a rozhlasového signálu k modernímu digitálnímu. Bylo rozhodnuto, že v tuzemsku postupně vzniknou čtyři celoplošné digitální sítě (multiplexy), které nahradí dosavadní čtyři analogové televizní kanály. Tím však dvěma komerčním stanicím TV Nova a Prima TV, kterým jejich analogové licence platí až do roku 2017 a 2018, začal hrozit nástup poměrně početné nevítané konkurence. A proto poměrně pochopitelně nastal z jejich strany souboj s časem, vymýšlení kliček a průtahů.

O tom, kdo měl začít v jednotlivých multiplexech vysílat, rozhodovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělením digitálních licencí. Začátkem dubna 2006 oznámila šesti z mnoha desítek uchazečů radostnou zprávu, že právě oni se svými projekty uspěli. Přidělená licence jim zaručovala dvanáctileté období, po které měli své kanály šířit prostřednictvím DVB-T (pozemní digitální vysílání). Plnoformátové stanice Febio TV, TV Pohoda, TV Barrandov, zpravodajská Z1, hudební Óčko a regionální RTA začaly pracovat na realizaci svých projektů, stavěly týmy profesionálů, pořídily nemovitosti a nakupovaly programy pro start svých digitálně šířených stanic.

Někteří z neúspěšných žadatelů (zejména stávajících analogových vysílatelů, kteří neuspěli u RRTV se svými digitálními projekty) však nesložili ruce v klín a celý proces zvrátili podáním žaloby na Radu. Vytýkali ji nedostatečné a nesrozumitelné zdůvodnění k udělení licence právě zmíněné šestici televizí. Pražský Městský soud rozhodl v září 2006 o pozastavení platnosti vydaných digitálních licencí a celý proces přechodu od pozemního analogu k digitálu se tím na dlouhý čas dostal do slepé uličky. Soud vyhověl žalobě společnosti CET 21 (provozovateli TV Nova a neúspěšnému žadateli o licenci pro čtyři digitální kanály). Podobně jako CET 21 Radu žalovalo dalších pět subjektů. Žaloba u Městského soudu byla jediným možným opravným prostředkem proti rozhodnutí RRTV. Soud rozhodl, že Rada překročila meze svého správního uvážení a vadila mu zejména zpětná nepřezkoumatelnost licenčního řízení pro jeho nesrozumitelnost. Původní vítězové se tak dostali do pozice poražených, zejména v souvislosti s mnohamilionovými ztrátami, které prvními vloženými investicemi utrpěli.

Nastalo dlouhé období, kdy to vypadalo, že špatně ošetřené legislativní prostředí způsobí, že platné digitální licence nikdo nezíská. Po dvanácti měsících, koncem září 2007, schválila Poslanecká sněmovna a později i Senát a prezident novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (v médiích byla často označována jako diginovela). Stanovila možnost opětovného udělení licencí šestici původních držitelů (tentokrát označených jako kompenzační) a dále i Nově a Primě s tím, že pokud se vzdají svých analogových kmitočtů, které jsou nutné pro rozjezd digitálních multiplexů na jejich pozicích, obdrží každá po druhé bonusové licenci pro další svůj kanál. O kompenzační licenci musí každý ze šestice digitálních televizí požádat Radu a poté do 360 dní zahájit DVB-T vysílání. Zatím tak učinila pouze TV Barrandov (svůj program spustí v lednu 2009) a Z1 (odstartovala 1. června).

Přesný postup pro technický a časový harmonogram procesu výměny analogu za digitál stanovila zákonná norma označená jako Technický plán přechodu – TPP (podrobněji se k němu vrátíme v další části našeho seriálu). Koncem dubna ho schválila vláda. V současnosti se čeká na vyjádření provozovatelů TV Nova a TV Prima, zda přistoupí na jeho znění a zda výměnou za vrácení analogových kmitočtů získají zmíněné digitální licence. Vyjádřit by se měli do poloviny srpna.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .