Prima reaguje na někdejší „dabingovou válku“, vydala vlastní Kodex výroby dabingu

V návaznosti na diskuzi mezi dabingovými studii, herci i zastupujícími agenturami o problematice dabingu se vedení televize Prima rozhodlo vydat svůj Kodex výroby dabingu, ze kterého bude vycházet při pořizování dabingových verzí.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Výše odměny za dabing by měla být výsledkem dobrovolné dohody

Kodex je volně dostupný na webu Primy a má celkem třináct bodů. Vedle obecných zásad jsou v něm ustanovení, která přímo reagují na nedávnou snahu části dabingových herců o zlepšení vyjednávací pozice a provizí prostřednictvím agenturního zastoupení.

Finanční rozpočty a hospodaření jednotlivých společností a soukromých subjektů jsou výhradně jejich interní záležitostí. Jakékoli pokusy o vměšování se do těchto otázek pokládáme za neetické jednání. (…) Odměny za výrobu dabingu a ostatní podmínky u všech profesí sjednává dabingové studio. Výše odměny by měla být výsledkem dobrovolné dohody obou stran a odrážet současnou tržní hodnotu a náročnost výkonu,“ uvádí se v bodech 8 a 9.

Dabingová válka? Spíš typická česká hádka, která možná nakonec splní svůj účel

Názor z pozdimu: Už řadu měsíců probíhá dabingová válka. Následkem jsou přeobsazené role v několika seriálech a řada rozbitých osobních vztahů. Z mediálního hlediska jde o vděčnou záležitost, ale koho se vlastně opravdu týká a kdo rozmíšku mezi herci a studii začal?

Dlouhodobé projekty mají předem stanovené rozpočty, herci to musí respektovat

Další dva body pojednávají o předem daných rozpočtech, čímž vylučují možné změny ve prospěch jednoho nebo více herců na úkor ostatních honorářů. „Pokud účastník výrobního procesu u dlouhodobých projektů vznese dodatečné finanční či jiné požadavky v neprospěch ostatních účastníků, tedy i výrobce a FTV Prima, bude v zájmu výrobce i FTV Prima ukončit s ním spolupráci z důvodu jeho neetického jednání a ztráty důvěry. Pokud bude ze strany jednotlivce či organizace vyvíjen takový nátlak, který by mohl způsobit snížení kvality dabingu nebo jakékoliv zhoršení nebo omezení výroby, bude v našem zájmu takovou činnost netolerovat a v co nejkratší době omezit nebo ukončit další spolupráci,“ píše se v bodech 10 a 11.

A co k novému kodexu říká vedení televize Prima? „Českou dabingovou scénou již delší dobu hýbou mnohé diskuze nad jeho budoucností. Situace ztrácela na přehlednosti a naše pozice byla často prezentována zkresleně, což nebylo příjemné ani pro jednu stranu. Proto jsme se rozhodli naše stanoviska zveřejnit a dát jim formu transparentního kodexu,“ dodává Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: