Pokuty za věštce i erotiku evokující porno. Regulátor vyčíslil domnělé prohřešky Active TV

Teleshoppingová televize Active TV dostala za své pořady další čtyři pokuty od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Celková výše pokut přesáhla jeden milion korun. Půl milionu šlo za vysílání erotiky v ranních hodinách.

Ilustrační reprofoto: Active TV

Ilustrační reprofoto: Active TV

Je to porno, není to porno? Klíčové je, zda to mohou vidět i děti

Provozovatel dne 19. května 2014 od 5.00 do 6.00 hodin na programu ACTIVE TV odvysílal teleshoppingový blok na erotickou zpoplatněnou telefonickou linku, který obsahoval sexuální praktiky, zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez vřazení do širšího kontextu, pouze jako stimul sexuálního pudu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že tento audiovizuální obsah byl zařazen do vysílání bezprostředně před 6. hodinou ranní, kdy se již předpokládá, že televizi sledují děti a kdy některé televizní programy orientují své vysílání zejména na dětské diváky nejnižší věkové kategorie,“ uvedl regulátor ve své tiskové zprávě.

Za tento prohřešek by měl provozovatel televize Active zaplatil půl milionu korun. Regulátor sice nepoužil pro erotické vysílání termín „porno“, nicméně opis předmětných scén se k tomu přibližuje. A právě program Active TV v nočních hodinách skutečně zobrazuje necenzurované sexuální praktiky, které by se v rámci volně dostupného vysílání neměly zobrazovat.

Věštec z obrazovky by neměl mít větší autoritu než lékař

Další pokuta ve výši 300 tisíc korun se týká bloku Ezo.TV, tedy vysílání, kde se mimo jiné objevují věštci. Tento pořad dle regulátora předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž podporoval chování ohrožující zdraví, přičemž někteří diváci si zjištění a rady protagonistky mohli vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění.

K jednomu milionu korun dopomohla provozovateli i neochota spolupracovat s regulátorem. Za to mu RRTV udělila pokutu 200 tisíc korun, jelikož Active TV na žádost regulátora nezpřístupnila záznam konkrétního časového úseku svého vysílání a porušila tím vysílací zákon.

Paradoxně nejnižší je pokuta za neférovou soutěž

Paradoxně nejnižší pokutu ve výši 50 tisíc korun dostal provozovatel za to, že diváky uvedl v omyl v jedné ze svých kvízových soutěží. Správná odpověď v rámci jednoho vydání totiž odporovala pravidlům, které si sám provozovatel ve svých podmínkách stanovil. V pravidlech totiž uvádí, že správnou odpovědí v rámci kvízové soutěže má být pouze české slovo, tedy přesněji odpověď, která je v souladu s českým jazykem a pravopisem. Přitom bylo jako výherní uvedeno i slovo „papagáj“, které není českým slovem ani slovem podle českého pravopisu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: