Mediaresearch vítězem tendru na peoplemetry, Nova jej neuznává

ato_velkelogo

UDÁLOST TÝDNE – Jednatelka Asociace televizních organizací Vlasta Roškotová podepsala ve středu 23. listopadu rozhodnutí o výběru nabídky na Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání na léta 2013 – 2017. Vítězně vzešla společnost Mediaresearch, letos poprvé probíhalo veřejné řízení formou veřejné zakázky. TV Nova ovšem toto stanovisko odmítá a reaguje na podle ní „údajné rozhodnutí“, které je navíc „protiprávní“.

Ačkoli tento týden přinesl mnohé události, jednou z nejdůležitějších je situace okolo projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání. Podívejte se s námi na jednotlivá vyjádření Asociace televizních organizací a televize Nova v této záležitosti.

Valná hromada ATO nesouhlasí se zrušením tendru

Pondělní valná hromada přijala rozhodnutí, v němž neschválila návrh CET 21 na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ‚Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání (PEM)‘ pro období 2013 – 2017„.

K TÉMATU: ATO vybrala vítěze k provozování peoplemetrů – opět Mediaresearch

Dále v tento den vzala na vědomí rezignaci Jana Andruška na funkci prezidenta ATO a zvolila na návrh CET 21 do funkce prezidenta ATO Marka Singera, generálního ředitele FTV Prima„. Tato rezignace byla ovšem nezávislá na výsledku jednání. Členové ATO se domluvili, že se jmenováním nového čestného prezidenta po zvolení nové hlavy Kavčích hor. Jelikož se dnes konala první valná hromada ATO po jmenování nového generálního ředitele ČT, odstoupil generální ředitel TV Nova Jan Andruško z pozice prezidenta a v souladu s předchozí dohodou do této pozice navrhl generálního ředitele TV Prima Marka Singera. Pro jeho jmenování prezidentem ATO také vzápětí dle nepsaných dohod jménem TV Nova hlasoval,“ doplňuje Vladimír Mužík za TV Nova.

radiotv_face_n04

Mediaresearch vítězem tendru na peoplemetry?

Hodnotící komise Asociace televizních organizací (ATO) vybrala v tendru na projekt elektronického měření už v září společnost Mediaresearch, která realizuje elektronické měření sledovanosti tuzemských televizí nyní. Tendr na nového provozovatele peoplemetrů provází „tlaky” ze strany TV Nova. Před hlasováním vyměnil CET 21 své zástupce poté, co chtěli hlasovat pro stávající společnost Mediaresearch. Pokud výběrové řízení neproběhne v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy, jsme připraveni jeho výsledek napadnout všemi dostupnými právními prostředky a podniknout veškeré kroky k tomu, aby byl proces peoplemetrového měření v České republice hodnověrný a nezpochybnitelný,” napsala TV Nova letos v září.

Z ARCHIVU: ATO prodlužuje výběrové řízení na peoplemetry

Ve středu 23. listopadu se ATO rozhodla definitvně na vítězi tendru a to na základě doporučení hodnotící komise, která se detailně seznámila s nabídkami čtyř zájemců o peoplemetrové měření (GfK Czech, ACNielsen Czech Republic, TNS AISA a Mediaresearch). V průběhu své činnosti vyřadila komise dva uchazeče pro formální nedostatky, třetí pak nesplnil zadávací podmínky upravující nejvýše přípustnou nabídkovou cenu. Hodnotící komise doporučila zadavateli k přijetí nabídku společnosti Mediaresearch, která jako jediná splnila veškeré podmínky stanovené ATO a předepsané zákonem o veřejných zakázkách,“ informovala ATO v oficiální tiskové zprávě. Ta dále uvádí, že Valná hromada ATO odmítla 21. listopadu zrušení zadávacího zařízení.

peoplemetryIlustrační fotografie, zdroj: digitalproductionme.com

Nova se bude bránit všemi dostupnými prostředky

TV Nova promptně reagovala s tím, že „některá média dnes navečer informovala, že jednatelka ATO Vlasta Roškotová dnes údajně podepsala, jakožto statutární orgán ATO, rozhodnutí o výběru nabídky na měření televizní sledovanosti pro léta 2013 až 2017„. Jenže média reagovala na základě oficiální tiskové zprávy. Na to doplnila stanice, že pokud by tomu tak bylo, upozorňuje TV Nova, že takovýto krok jednatelky Roškotové učiněný za ATO by byl flagrantním porušením závazné Dohody mezi ATO a jejím členy o právech a povinnostech ATO a řádných členů ATO při výběru nového realizátora projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v České republice„.

PŘEČTĚTE SI: Rada vytýká Nově nevyváženost, v TN informovala jednostranně

Pokud se tedy jednatelka Roškotová jménem ATO přes výše uvedené skutečnosti pokusila vyhlásit Mediaresearch vítězem tendru, dopustila se flagrantního porušení Dohody a překročení svého mandátu a jednala dokonce v rozporu s předchozím písemným stanoviskem právního zástupce ATO,“ říká Jan Andruško, generální ředitel TV Nova. Stanice je výše uvedenými skutečnostmi „znepokojena“ a konstatuje, že uvedený krok jednatelky Roškotové „může vést k destabilizaci ATO a projektu měření sledovanosti televizního vysílání v České republice„. Nova dle svého vyjádření „nabídla na valné hromadě ATO řešení dosavadní patové situace, které by umožnilo zachování společného projektu měření a další existence ATO, tedy okamžité zrušení tendru a vyhlášení tendru nového„. Samotná tisková zpráva nese následující předmět: „Údajné rozhodnutí ATO o výběru vítěze tendru na měření sledovanosti v letech 2013 až 2017 je protiprávní„. Tentýž den v Televizních novinách reportéři oznamují, že ještě vítěz tendru není znám.

radiotv_googleplus_01

Dohoda podepsána ve čtvrtek 24.11.

Den poté, tedy ve čtvrtek 24. listopadu, vydává Asociace televizních organizací další prohlášení: „V návaznosti na včerejší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podepsala dnes ATO se společností Mediaresearch Smlouvu o realizaci a užití výsledků elektronického měření sledovanosti televizního vysílání. Podpis výše uvedené smlouvy je posledním zákonným krokem v procesu veřejné zakázky, který otevírá cestu novému projektu peoplemetrového měření v letech 2013-2017,“ uvádí v oficiálním vyjádření ATO.

ZAUJALO VÁS: Nova: Tradiční české Vánoce s Popelkou, animované speciály a více hudby na MTV

TV Nova krátce na to reaguje: „Společnost CET 21 spol. s r. o. neuznává podpis smlouvy se společností Mediaresearch jednatelkou ATO Vlastou Roškotovou. Jednatelka ATO se tímto krokem dopustila protiprávního jednání a závažným způsobem překročila svoje pravomoci v rámci ATO,“ píše za TV Nova její tisková mluvčí Marie Fianová. Tisková zpráva pokračuje tvrzením, že „rozhodnutí o tom, že společnost Mediaresearch je vítězem tendru, je samo o sobě protiprávní a jednatelka Roškotová tímto krokem porušila závaznou Dohodu mezi ATO a jejími členy o právech a povinnostech ATO a řádných členů ATO při výběru nového realizátora projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v České republice„.

NENECHTE SI UJÍT: První den Primy Family odtajněn! Silvestra na Primě prožijete s Partičkou na pláži

Naše stanovisko v této věci je neměnné, trváme na tom, že vyhlášení společnosti Mediaresearch vítězem tendru je protiprávní, a tudíž i podpis realizační smlouvy s touto společnost je protiprávní. Nedokážu si představit, jaký tlak je vyvíjen na jednatelku ATO, když se rozhodla takto zásadním a zcela zjevným způsobem porušit veškeré písemné dohody, včetně několika zcela jasných ustanovení stanov ATO,“ říká Jan Andruško, generální ředitel TV Nova. V krajním případě nevylučuje ani arbitráž.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .