Kompenzační licence pro digitální televize byly v pořádku, rozhodl Ústavní soud

digitalne_panacekÚstavní soud zamítl návrh na zrušení části novely mediálních zákonů z roku 2007, která umožnila udělovat kompenzační licence pro digitální vysílání. Znamená to, že udělení nových licencí přímo zákonem bylo v pořádku, jelikož existoval výrzný veřejný zájem na odblokování procesu digitalizace v České republice i vzhledem k mezinárodním dohodám.

Návrh na zrušení několika bodů v zákoně podal Nejvyšší správní soud, a tento návrh posléze řešil právě Ústavní soud. Podle tohoto návrhu zákonodárci nerespektovali pravomoci justice a poškodili práva neúspěšných uchazečů o licence, když přímo zákonem umožnili udělení kompenzačních licencí určitým subjektům. Ústavní soud připustil, že novela představovala „nestandardní změnu pravidel v průběhu hry„, jenže tehdy „existoval v celku silný veřejný zájem na zahájení digitálního televizního vysílání,“ zdůraznil v nálezu soudce zpravodaj Vojen Güttler. Informovala o tom agentura ČTK.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2006 udělila licence šesti plnoformátovým televizím. Neúspěšní žadatelé však vyvolali spor, který by mohl trvat i několik let. Zákonodárci se snažili vyřešit složitou situaci tím, že přijali novelu, která umožnila šesti původním držitelům licencí jim udělit tzv. „kompenzační licence“. Ty měly mít omezenou platnost až do doby než se televizní trh plně liberalizuje.

K liberalizaci trhu došlo koncem loňského roku a nyní může v Česku terestricky vysílat jakákoliv společnost, která požádá o licenci a domluví se s operátorem multiplexu na šíření signálu. V případě splnění předepsaných zákonných podmínek je licence nárokovatelná.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: