Jiří Janeček končí, kandidáti už zveřejňují projekty

janecek02PROJEKTY KANDIDÁTŮ UVNITŘ – Generální ředitel České televize Jiří Janeček dnes oficiálně končí ve své funkci, v polovině června oznámil, že k 31. srpna plánuje na svou funkci rezignovat ze zdravotních důvodů. Prozatímně povede veřejnoprávní médium jeho zásupce Vladimír Karmazín, výkonný ředitel ČT. Bezvládí na Kavčích horách potrvá minimálně do 21. září, kdy by mohla Rada ČT nového šéfa zvolit.

Už příští týden 7. září vybere Rada České televize ze 32 kandidátů pět finalistů, mezi nimiž bude do 21. září hledat optimálního kandidáta. Na internetových stránkách Rady ČT byly zveřejněny kandidátské projekty prvních 16 potenciálních ředitelů. Seznámíme vás s těmi nejzákladnějšími body jejich vize o směřování České televize. Informace přinášíme v abecedním pořádku. Druhou část (dalších 8 dosud zveřejněných projektů) si budete moci přečíst ve čtvrtek.

Většina kandidátů je nespokojena se současným stavem Událostí, profilací ČT1. Kompletní projekty si můžete přečíst na konci odstavce u každého kandidáta.

Petr Dvořák: ČT3 přo děti a vzdělání

Veřejná služba by měla podle bývalého ředitele TV Nova učinit význam krok kupředu, oním „KROKem“ míní „Kvalitu, Respekt, Odvahu a Kreativitu“. Největší novinkou mý být obnovení pozice programového ředitele, který bude nadřízený ostatním šéfům kanálů. Radě ČT hodlá navrhnout zřízení nového nízkorozpočtového terestrického kanálu ČT3, ten by se měl zaměřit na pořady pro děti a vzdělávací pořady. Financován by měl být z dosažených úspor, dovolí-li to technické možnosti, vysílání zahájí do konce roku 2012. Celkové náklady na spuštění kanálu by neměly přesáhonut 35-45 milonů korun, roční provozní náklady odhaduje Petr Dvořák na 120 milionů korun.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT PETRA DVOŘÁKA

František Fenič: Nárůst původní české tvorby

Režisér a producent patří mezi nejvýraznější osobnosti. Jako silné stránky ČT vidí nezávislost na tržním prostředí, kapacity, profesinály. Slabou stránkou je podle něj absence jednoduše definované vize, nepřehledný program a neprofesionální pořady. Jako pozitiva na zpravodajství ČT shledává Fero Fenič ve schopnosti rychlé reakce a poměrně vysokou sledovanost ČT24. Vytýká mu ovšem nejasnou vizi, formu a cíle. Příliš mnoho moderátorů a reportérů způsobuje roztříštěnost, nelíbí se mu ani nízká kvalita Událostí. Dále uvádí, že příležitostí je změna „celého konceptu pořadu Události tak, aby nabízel něco transparentně jiného a divácky užitečného„. Jako svou prioritu uvádí nárůst původní české tvorby, zkvalitnění dramaturgie a výchova nových autorů.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT FERO FENIČE

Hynek Chudárek: Navyšit finance na výrobu pořadů

Výkonný ředitel televize Óčko plánuje vytvořit do konce letošního roku jednotné řízení tvůrčí prostředí na základě soutěživosti při jasně daných pravidlech zodpovědnosti a pravomocí a rovněž dořešit profilaci všech čtyř stanic. V kandidátském projektu doplňuje svou vizi nového organizačního schématu. Dodejme, že Hynek Chudárek kandidoval na post ředitele v minulém volbě a postoupil mezi tři nejúspěšnější kandidáty.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT HYNKA CHUDÁRKA

Tomáš Kouřim: Vymezit se vůči konkurenci

Česká televize by měla představovat tu správnou alternativu komerčních konkurentů,“ tak zní jedna z prvních vět projektu „recesisty“ Tomáše Kouřima. Ten zaujal zejména dokladem o rekordu v počtu rozepnutých podprsenek. Události se podle něj stávají „umírněnou verzí Televizních novin“. Neduhem jsou dle jeho názoru sílící tlaky na publicistiku České televize.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT TOMÁŠE KOUŘILA

Alena Müllerová: Snížení počtu okruhů na pouhé tři

Šéfdramaturgyně vývoje programu ČT se chce v programové oblasti zaměřit na zpravodajství, vzdělání, dramatickou tvorbu, dokumenty, dětskou tvorbu, kulturu a menšiny či sportovní pořady a vývoj nových formátů. Jednotlivé okruhy by si podle Aleny Müllerové neměly neměly konkurovat. V delším časovém horizontu chce vybudovat internetovou televizi na základě stávajícího i-Vysílání. „V dlouhodobé perspektivě a měnících se podmínkách je nutné znovu zanalyzovat, zda počet čtyř kanálů ČT jen ten pravý. Porovnáme-li náklady a zisky ČT, je zřejmé, že počet čtyř kanálů ČT neúměrně zatěžuje, a že vhodnější by možná byly tři programové okruhy, doplněné případně levnějším programovým okruhem, provozovaným pouze na internetu,“ uvádí dramaturgyně ve svém projektu.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT ALENY MÜLLEROVÉ

Jiří František Potužník: Efektivní hospodaření

Bývalý bruselský zpravodaj a reportér České televize uznává, že instituce je „nezadatelnou“. Specifickou kapitolu představuje hospodaření a mandatorní výdaje, ČT prý do státního rozpočtu na DPH odevzdá 12% ze svého rozpočtu (se mzdami až 17%), jak uvádí Jiří F. Potužník ve své koncepci, je třeba jedna se zákonodárci o nastavení evropských standardů. Důležitou stránkou je naívc podle bývalého zpravodaje snížit náklady díky efektivnějšímu hospodaření. První okruh nemá soupeřit s komerčními televizemi.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT JIŘÍHO F. POTUŽNÍKA

Radomír Pekárek: Regiony jen zaplňují zákonné parametry

Šéfredaktor a ředitel zpravodajského serveru Prvnizpravy.cz se domnívá, že regionální vysílání České televize je jen snahou „naplnit zákonné parametry povinného procentního podílu na vysílání„. Dále se mu nelíbí překrývání jednotlivých okruhů, což by rovněž rád změnil. Program ČT se má více zaměřit na kinematografii ve spolupráci například s FAMU. ČT2 se má vyprofilovat na dokumenty, vzdělávání a magazíny. Sport by zde ponechal v případě velkých sportovních událostí (olympiáda a jiné).

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT RADOMÍRA PEKÁRKA

Roman Prorok: 30 minut pro tvůrce pořadů? Málo!

Bývalý moderátor diskusního pořadu České televize V pravé poledne, poradce předsedy Senátu Petra Pitharta a mluvčí ČSÚ či tiskový mluvčí úřednické vlády premiéra Jana Fischeramá za sebou mnoho profesí. ČT1 deklaruje jako rodinný kanál, který s odchodem reklamy získá možnost osvobodit se od „pravidel platných v komerční sféře“, stopáž pořadů se nebude prý musit říit „striktním limitováním tvůrců“ (jako příklad uvádí půlhodinové stopáže u řady formátů, které si „zaslouží větší plochu“). V ČT2 vidí potenciál „moderního alternativního programu“.

PDF: KANDIDÁTSKÝ PROJEKT ROMANA PROROKA

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .