Jak se vybírají domácnosti do elektronického měření sledovanosti?

Struktura peoplemetrového panelu, čili domácností, které se měření účastní, musí být reprezentativní. Znamená to, že musí přesně odpovídat složení českých televizních diváků. Vzorek musí reprezentovat televizní populaci jak z demografického, geografického či socioekonomického hlediska, tak z hlediska televizního chování a příjmu televizního signálu.

Muž přepíná programy na hlavní televizi v domácnosti. Žena sleduje své pořady na tabletu. Ilustrační foto Shutterstock.com

Muž přepíná programy na hlavní televizi v domácnosti. Žena sleduje své pořady na tabletu. Ilustrační foto Shutterstock.com

Ne všechny informace potřebné k peoplemetrovému výzkumu lze však získat od Českého statistického úřadu – ČSÚ. Z toho důvodu je součástí měření sledovanosti i rozsáhlý kontinuální výzkum, který mapuje strukturu a chování televizní populace. Na základě těchto dat a dat ČSÚ se potom peoplemetrový panel staví a aktualizuje. Ročně se s tímto podpůrným výzkumem setká zhruba dvacet tisíc lidí.[/caption]

Jak probíhá návštěva v měřené domácnosti?

V rámci stejného výzkumu se zároveň zjišťuje ochota zapojit se do peoplemetrového výzkumu. V průběhu času může být tato domácnost oslovena ke spolupráci na měření. Ročně se takto obnovuje čtvrtina panelu.

Tazatelé navštěvují domácnosti na základě tzv. náhodného výběru. Ten ale neprovádějí sami – výběr adres pro dotazování kontinuálního výzkumu provádí statistik náhodným, ale systematickým procesem, detailně stanoveným metodikou celého projektu. Oslovení lidí k účasti je tedy nezávislé na preferencích tazatele nebo klienta výzkumu.

Informace o zapojení domácností do výzkumu je důvěrná, jednotliví účastníci panelu jsou vázáni mlčenlivostí. Je to i proto, aby členy měřených domácností nikdo nenaváděl zkoušet si s peoplemetry hrát nebo jinak ovlivňovat výsledky sledovanosti.

* Zpracováno na základě informací na webu Peoplemetry.cz.

Jak funguje elektronické měření sledovanosti v ČR

Elektronické měření sledovanosti na českém trhu funguje prostřednictvím Asociace televizních organizací ATO, která je zadavatelem celého výzkumu. Členy asociace jsou všechny relevantní televizní stanice působící na českém trhu.

....
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .