Hlavní riziko Technického plánu přechodu? Nesouhlas Novy a Primy

radiotv-archiv25Národní koordinační skupina pro digitální vysílání ve své nejnovější zprávě popsala rizika, která hrozí v průběhu zavádění Technického plánu přechodu do praxe. Tento dokument přesně stanoví postup při přechodu z pozemního analogového na digitální vysílání v Česku. Je souhrnem technických i právních kroků, které musí za sebou přesně navazovat, aby tato masivní změna proběhla korektně a v logické posloupnosti.Za hlavní riziko celého TPP zpráva uvádí možné odmítnutí tohoto dokumentu ze strany dvou nynějších komerčních televizí, které vysílají analogově na kmitočtech, které budou potřeba pro stavbu digitálních sítí. Pokud by s TPP nevyslovila souhlas jen TV Nova, pak díky určitým přesunům je technicky možné digitální sítě i tak vybudovat v plném rozsahu. Rozhodly-li by se k bojkotu obě stanice (tedy i Prima), není k dispozici tolik volných kmitočtů, aby se daly postavit dva digitální multiplexy. V takovém případě navrhuje NKS legislativní řešení. Měl by být přijat zákon, který zakáže souběžné pozemní analogové a digitální vysílání.

Pokud by TPP nepřijaly obě komerční stanice, pak bude budován pouze veřejnoprávní multiplex, který bude zahrnovat čtyři kanály České televize i vysílání Českého rozhlasu. NKS upozorňuje, že by to přineslo negativní dopady pro diváky.

Zpráva zmiňuje i případ, kdy by se k TPP nepřihlásila spolu s Novou a Primou ani Česká televize. V tom okamžiku NKS doporučuje přijetí zákona, který by striktně ukončil analogové vysílání k 31.12.2012. Před schválením tohoto legislativního opatření by bylo nutné vyřešit platnost současných analogových licencí. Nově vyprší až v roce 2017, Primě ještě o rok později.

Zpráva také upozorňuje na další rizika při spuštění TPP v praxi. Zmiňuje možnost prodlevy při budování sítí díky povětrnostním podmínkám či komplikacím u dodavatelských firem. V takových případech komplikací by nebylo možné dodržet termíny stanovené plánem přechodu.

Dalším důležitým bodem při ukončování pozemního digitálního vysílání je informační kampaň. Ta podle NKS musí srozumitelně a důrazně divákům vštěpit přesné datum, po kterém jim bude k dispozici jen digitální pozemní signál. V Česku přijímá televizní signál formou pozemního analogu sedmdesát procent lidí. Součástí infokampaně by měla být i pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným skupinám obyvatel. Pozornost by se měla soustředit na zařízení typu pečovatelských ústavů, nemocnic, domovů důchodců a podobně. Stát by měl na informování veřejnosti v oblasti zavádění digitálního vysílání vynaložit zhruba sto miliónů korun ročně. Kampaň by měla mít silný regionální charakter s celostátními spojujícími prvky.

Technický plán přechodu je nyní připraven pro projednání v Legislativní radě vlády, která ho připraví pro jednání ministrů. Vláda by ho měla projednat během dubna.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .