Reakce Teleko na Technický plán přechodu

Minulý týden zveřejnil Český telekomunikační úřad konečný návrh Technického plánu přechodu na digitální vysílání, který nyní čeká na veřejné připomínkování dotčených subjektů. Jednu z prvních reakcí na Technický plán zveřejnila společnost Teleko, která se angažuje hlavně v rozhlasovém vysílání a v oblasti digitální televize prosazuje formát T-DMB.

Společnost Teleko, s.r.o., jakožto člen mezinárodní organizace World DAB Forum, usiluje o brzké zavedení digitálního rozhlasového a televizního vysílání systémy T-DAB a T-DMB.


Pro tento druh vysílání byly přiděleny v souladu s návrhem českého administrátora – ČTÚ konferencí GE06 kanály v III. televizním pásmu 5A-D, 10A-D, 11A-D a  12A-D. Tyto kanály zasahují do stávajících televizních kanálů 6, 10, 11 a 12. Teoretická možnost využití DAB/DMB allotmentů nastane v červnu 2007.


 Předložený „Plán přechodu“ ne zcela zřejmě zahrnuje tato fakta. Chybí termín ukončení vysílání na kanálu 12 – pouze je odkaz v odůvodnění článku 10, že vysílače Ústí a Domažlice budou řešeny samostatně. Tato formulace je příliš volná. Navrhujeme zařadit do tabulky v článku 10 tyto analogové kóty s termíny ukončení vysílání, a to v co nejkratší době z důvodu již nastalého rušení vysílači T-DABu z Německa.


Taktéž v tabulce v článku 10 postrádáme termíny ukončení vysílání na kanálech 6 – vysílače Klatovy a Hradec Králové. Navrhujeme  zařadit do tabulky v článku 10 tyto analogové kóty s termíny ukončení vysílání, a to také v co nejkratší době, neboť blokují využití 5. kanálů.


Firma TELEKO, s.r.o. oceňuje navržený plán přechodu s vědomím náročnosti vytvoření co nejmenší konfliktnosti tohoto harmonogramu.


Tomáš Řapek


jednatel Teleko, s.r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .