Digitalizace: ČTÚ zpracuje připomínky a pošle Technický plán přechodu vládě

aradiotv-archiv1Již brzy se objeví návrh Technického plánu přechodu na stole české vlády. Ta by se měla již v březnu vyjádřit k tomu, jak si představuje postupné kroky v zavádění digitálního pozemního signálu v Česku a zda souhlasí se scénářem, který jí prostřednictvím TPP připravil Český telekomunikační úřad. Některým zainteresovaným subjektům se nezdají některé z termínů, které současná verze TPP obsahuje.Dalším krokem, který přiblíží vládní projednání Technického plánu přechodu (TPP) z analogového na digitální vysílání v Česku, budou dvě důležité schůzky, které se uskuteční v polovině tohoto týdne. Sejdou se na nich představitelé Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), v jehož režii se příprava tohoto dokumentu chystá, a zástupci subjektů, které připomínkovali navržený text TPP. Bylo jich celkem sedmnáct a své komentáře dodaly poté, co ČTÚ těsně před Vánoci svoji verzi zveřejnil. Po zapracování některých z připomínek poputuje dokument do rukou pracovníků Legislativní rady vlády. Ti ji připraví pro jednání kabinetu, který by o TPP měl jednat v průběhu března.

Více než dvě stovky připomínek k TPP a související vyhlášce o měření pokrytí TV signálu zaslaly telekomunikačnímu úřadu orgány státní správy, provozovatelé televizních stanic i operátoři vysílacích sítí v průběhu uplynulých šesti týdnů. České radiokomunikace (ČRa), které provozují nejširší síť vysílačů v tuzemsku, například poukazují na nereálnost termínu ukončení současného analogového vysílání v říjnu 2010. „Pokud budeme pracovat velmi intenzivně, je reálné, abychom pokryli do konce roku 2010 digitálním signálem 85 procent populace,“ objasnila postoj ČRa jejich ředitelka Jana Hannah v Mf Dnes.

Varovala dále, že na konci roku 2010 hrozí až šesti velkým městům nepokrytí digitálním signálem. Podle jejích slov tato situace hrozí Karlovým Varům, Mostu či Liberci. Důvodem je složitá technická náročnost výměny staré technologie za novou. Hannah odhadla, že ideálním termínem pro definitivní ukončení analogového vysílání v Česku by byl červen 2012.

Současný návrh TPP však počítá s rychlejším přechodem na digitální pozemní vysílání. Stanoví například, že prvními oblastmi, kde by se mělo nově začít objevovat, by měly být regiony Plzeň, České Budějovice (květen 2008) a Sušice (červenec 2008). Postupně na něj přejdou územní oblasti v celé zemi. Mezi posledními, na které se dostane, bude Jeseník (duben 2010) a Zlín (květen 2010).

Po určitou dobu po zavedení digitálu bude v každé lokalitě k dispozici i signál analogový. Tato souběhová doba je však naplánována pro každý region jinak dlouhá. Zatímco v Č.Budějovicích by měly být televizní pozemní stanice dostupné analogově i digitálně společně celých 21 měsíců, v oblasti Jeseníka a Zlína jen půl roku.

K těmto přelomovým termínům přišlo úřadu velké množství připomínek. Další se týkaly problematiky zajištění veřejné informační kampaně. „ČTÚ zahájil intenzivní práce na jejich vypořádání a z toho vyplývajících úpravách textů tak, aby mohly být k dalšímu projednávání předloženy nejpozději do počátku března 2008.“ uvedla Petra Zindulková z oddělení vztahů s veřejností ČTÚ.

Celkem by v Česku měly vysílat čtyři digitální multiplexy. První z nich již provozují ČRa, další Czech Digital Group a Telefonica O2. Společnou digitální síť připravují i Česká televize s Českým rozhlasem. V současné době probíhá výběrové řízení na provozovatele tohoto veřejnoprávního multiplexu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .