RTA získala od RRTV digitální licenci

radiotv-archiv2Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila společnosti EBD, patřící do skupiny kolem Regionální televizní agentury, licenci pro celoplošné digitální zemské televizní vysílání. Na tuto licenci mají nárok regionální televizní stanice, které nyní analogově vysílají na sdílených kmitočtech s Primou, pokud vytvoří společnou síť pokrývající svým signálem minimálně třetinu obyvatel republiky.

Podmínkou pro udělení této celoplošné licence je také souhlas s Technickým plánem přechodu a závazek, že se tyto regionální stanice dobrovolně vzdají svých současných analogových kmitočtů. Uvolňováním analogových kmitočtů přitom vzniká prostor právě pro nastupující digitální zemské TV vysílání. RTA je držitelem licencí pro televizní vysílání na frekvencích sdílených s Primou v pěti regionech ČR. Regiony zpravodajsky pokrývá RTA ze studií v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě a Zlíně, která jsou držiteli licencí pro televizní vysílání.

Se všemi pěti regionálními stanicemi před rokem zahájila správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek. RTA totiž většinu ze svých tří hodin vysílání nasazovala koprodukční vysílání s hudební stanicí Óčko opatřené pouze informačními titulky se zprávami z regionu, zatímco původní licenční podmínky, na základě kterých kterých provozovatel vysílá tři hodiny denně, specifikují celou řadu původních pořadů, které mají stanice vysílat.

RRTV proto přikázala všem pěti stanicím, aby ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto rozhodnutí uvedly vysílání svého programu do souladu se základní programovou specifikací uvedenou v rozhodnutí Rady ze konce devadesátých let a zejména, aby se zdržel vysílání pořadů, které nejsou v souladu s touto základní programovou specifikací. Stejně tak přikázala provozovateli TV Prima uvedl své vysílání do souladu s licenční podmínkou č. 33 dle rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1994 č.j. Ru/93/94 a strukturoval programové schéma svého vysílání tak, aby jeho pořady plynule navazovaly na vysílací časy všech programů držitelů licencí k regionálnímu a lokálnímu televiznímu vysílání na sdílených kmitočtech.

Více viz článek RRTV se přiklonila na stranu RTA ovšem vadí jí Óčko.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .