Podrobnosti o rozhodování RRTV v multiplexu C

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejnila kompletní dokumentaci k rozhodnutí v licenčním řízení na pozice v digitálních multiplexech B a C. Součástí tohoto rozhodnutí je i podrobné odůvodnění tohoto rozhodnutí. V licenčním řízení o multiplex C uspěly projekty Barrandov TV, Febio TV a hudební stanice Óčko, které podle názoru Rady naplnily nejlépe všechny podmínky, které pro udělení licence stanovuje zákon.

Poté, co Městský soud v Praze opakovaně rušil jedno rozhodnutí RRTV o udělení rozhlasové licence za druhým a následně Radu za nedostatečné odůvodnění svých rozhodnutí pokáral i Nejvyšší správní soud, vytvořila Rada tzv. Manuál postupu rozhodování v licenčních řízeních. Jedenáctistránkový manuál přináší právní výklad paragrafů §15, §17 a §18 zákona č. 231/2001, které usměrňují vyhlášení licenčního řízení, skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady a kritéria jejich hodnocení a obsah podrobného odůvodnění rozhodnutí o udělení licence. Více v článku RRTV má manuál pro postup a rozhodování v licenčních řízeních.


Na základě tohoto manuálu Rada vyhodnocuje jednotlivé žádosti z hlediska §17 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který specifikuje, že při rozhodování o udělení licence hodnotí sedm kritérií:


  • a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
  • b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
  • c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním pokryto,
  • d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v navrhované programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci k televiznímu vysílání,
  • e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
  • f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené,
  • g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

V následující tabulce vidíte, jak jednotlivé projekty RRTV posoudila. Zelená barva znamená, že žadatel podmínku naplňuje zákonným způsobem, červená znamená, že podle názoru RRTV podmínku naplňuje jen částečně nebo nenaplňuje vůbec.

  a) připravenost  b) transparentnost  c) přínos k rozmanitosti d) evropská tvorba  e) původní tvorba  f) pořady s titulky  g) rozvoj menšin 
Barrandov TV 
Febio TV              
Óčko               
TV Hobby               
Nova film               
Nova news               
Nova seriál               
Nova sport               
DTV5               
TF1               
TE2               
Sport 2               
Genus plus               
Live TV               
Meteo TV               
Film Channel               
TV Games               
5TV             
TV Real               
TV Zone               
Z1              
Televize Paráda               
Terra TV               
TV Speed               
TV Aplaus               

Jak nám jasně a přehledně ukazuje tabulka, všechny zákonné podmínky naplňují tři úspěšní držitelé licencí a také další tři projekty. Jde vesměs o další projekty úspěšných žadatelů, Z1 a TV Aplaus (pod názvem TV Pohoda) získaly licenci v multiplexu B a předkladatelem TV Hobby je společnost Barrandov Studio a.s., která získala licenci na plnoformátovou TV Barrandov. Přestože tedy RRTV ve svém odůvodnění hodnotí žádosti také z hlediska kontrolovatelnosti navržených licenčních podmínek a souladu s plánovaným portfoliem programů pro zemské digitální vysílání, úspěšné žadatele zřetelně odlišila již na úrovni sedmi zákonem stanovených podmínek.


V samotném rozhodování pak největší podporu získaly projekt Febio TV společnosti Televize Febio s.r.o. a projekt hudební stanice Óčko společnosti Stanice O a.s. Podpořilo je shodně  12 radních, pouze jeden se zdržel. Projekt Barrandov TV společnosti Barrandov Studio a.s. podpořilo deset členů RRTV, dva se zdrželi hlasoání a jeden byl proti. K udělení licence zákon stanoví většinu devíti hlasů.


Kompletní dokument si můžete stáhnout na stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání [formát PDF – 36 MB].

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .