Podrobnosti o rozhodování RRTV v multiplexu B

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejnila kompletní dokumentaci k rozhodnutí v licenčním řízení na pozice v digitálních multiplexech B a C. Součástí tohoto rozhodnutí je i podrobné odůvodnění tohoto rozhodnutí. V licenčním řízení o multiplex C uspěly projekty Barrandov TV, Febio TV a hudební stanice Óčko, které podle názoru Rady naplnily nejlépe všechny podmínky, které pro udělení licence stanovuje zákon.

Poté, co Městský soud v Praze opakovaně rušil jedno rozhodnutí RRTV o udělení rozhlasové licence za druhým a následně Radu za nedostatečné odůvodnění svých rozhodnutí pokáral i Nejvyšší správní soud, vytvořila Rada tzv. Manuál postupu rozhodování v licenčních řízeních. Jedenáctistránkový manuál přináší právní výklad paragrafů §15, §17 a §18 zákona č. 231/2001, které usměrňují vyhlášení licenčního řízení, skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady a kritéria jejich hodnocení a obsah podrobného odůvodnění rozhodnutí o udělení licence. Více v článku RRTV má manuál pro postup a rozhodování v licenčních řízeních.


Na základě tohoto manuálu Rada vyhodnocuje jednotlivé žádosti z hlediska §17 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který specifikuje, že při rozhodování o udělení licence hodnotí sedm kritérií:


  • a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
  • b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
  • c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním pokryto,
  • d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v navrhované programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci k televiznímu vysílání,
  • e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
  • f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené,
  • g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

V následující tabulce vidíte, jak jednotlivé projekty RRTV posoudila. Zelená barva znamená, že žadatel podmínku naplňuje zákonným způsobem, červená vyjadřuje, že podle názoru RRTV podmínku naplňuje jen částečně nebo nenaplňuje vůbec. Bílá barva u TV Lyra znamená, že RRTV nemohla kritérium hodnotit, protože se žadatel neúčastnil veřejného slyšení.
  a) připravenost  b) transparentnost  c) přínos k rozmanitosti d) evropská tvorba  e) původní tvorba  f) pořady s titulky  g) rozvoj menšin 
Z1              
TV Pohoda               
RTA 
Prima klub              
Óčko               
5TV               
Nova film               
Nova news               
Nova seriál               
Nova sport               
TV Noe               
TF1               
TE2               
Sport 5               
Euro TV               
Krimi TV               
TV News               
Infoline               
5TV             
TV A je to!               
TNC               
TV Lyra               
VIA TV               
Top TV 2               

Jak nám jasně a přehledně ukazuje tabulka, všechny zákonné podmínky naplňují tři úspěšní držitelé licencí a společnost Stanice O s projektem Televize Óčko, která ovšem zísjkala licenci v multiplexu C. Přestože tedy RRTV ve svém odůvodnění hodnotí žádosti také z hlediska kontrolovatelnosti navržených licenčních podmínek a souladu s plánovaným portfoliem programů pro zemské digitální vysílání, úspěšné žadatele zřetelně odlišila již na úrovni sedmi zákonem stanovených podmínek.


V samotném rozhodování pak největší podporu získaly projekt Z1 společnosti První zpravodajská a.s. a projekt rodinné televize Pohoda společnosti TP Pohoda s.r.o. Licenci získala také společnost Regionální televizní agentura s projektem stanice RTA, přestože jako jediná z úspěšných žadatelů podle RRTV nenaplnila zcela všechny zákonné podmínky.


Kompletní dokument si můžete stáhnout na stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání [formát PDF – 29 MB].

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .