ČT spouští regiony na satelitu, kabelovky už nemusí porušovat zákon

ct_allSatelitní diváci mají příležitost sledovat všechny tři regionální mutace zpravodajství České televize. Dosud bylo regionální zpravodajství dostupné jen v rámci terestrického vysílání. Některé kabelové společnosti jej proto nezařazovaly do svých nabídek. To se od listopadu změnilo, ČT začala testovat odpojené regionální bloky i na satelitu.

Zpravodajství třikrát jinak

Česká televize je ze zákona povinna zajistit, aby alespoň 20% programu bylo produkováno a vysíláno z regionálních studií. V současnosti funguje samostatná mutace pro severní a jižní Moravu, a centrální vysílání z pražských Kavčích hor. Regionální studia vstupují do centrálního programu nejen vlastní produkcí pořadů, ale mají k dispozici i odpojované zpravodajské bloky ve večerním čase.

Na programu ČT1 tak diváci sledují tři různé verze regionálních zpráv podle regionu, ve kterém se nacházejí. Tedy alespoň teoreticky. V terestrickém analogovém i digitálním vysílání funguje regionální odpojování, nicméně na satelitu byla až donedávna k dispozici pouze jedna verze regionálních událostí. Další dvě verze mohli diváci sledovat jen v ranním opakování. I to se vysílalo pouze z formálních důvodů – aby se regionální produkce započetla do celkové kvóty v rámci celostátního vysílání.

ct24-grafika-20101Události v regionech budou i na satelitu dostupné ve všech regionálních podobách současně.

Změny na satelitu

Nyní satelitní vysílání ČT na pozici 23,5 stupně východně nabízí tři regionální mutace České televize. Tato služba je zatím ve zkušebním provozu, definitivně bude k dispozici až od ledna příštího roku. Většinu dne budou všechny tři mutace ČT1 vysílat celostátní program. Večer bude docházet k rozdělení kapacity na tři části. Podobným způsobem postupuje například i rakouský veřejnoprávní vysílatel ORF, který nabízí až devět regionálních mutací – jednu pro každou spolkovou zemi.

Tento postup konečně umožní, aby i kabelové společnosti přenášeli všechny regionální mutace veřejnoprávního vysílání v digitální podobě. Mnoho operátorů totiž nabíralo regionální vysílání České televize z technických důvodů pouze ze satelitu, a diváci v určitých částech republiky tak neměli k dispozici vlastní mutaci v nabídce kabelové společnosti, a byli odkázáni pouze na zpravodajství z Prahy a Čech. I to se nyní změní, a Česká televize i díky tomu od 3. ledna 2011 rozšiřuje regionální odpojované vysílání o noční komentované Události v regionech Plus. Jak uvedl mluvčí televize Ladislav Šticha, odpojované regionální vysílání dosáhne nárůstu vysílacího času o 49 procent. Celkový podíl regionálních bloků v rámci celostátního vysílání dosáhne nárůst o 38 procent.

orf-sport-plusTelevizní divize rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF nabízí devět regionálních mutací programu ORF 2.

Začnou kabeloví operátoři dodržovat zákon?

Zavedením plnohodnotného regionálního vysílání na satelitu ulehčí Česká televize kabelovým operátorům, kteří mnohdy nedodržují zákonné ustanovení must-carry v oblasti regionálního vysílání. Tím, že regionální mutace ČT byly až dosud dostupné pouze terestricky, operátoři měli problém se zařazením těchto bloků do svých digitálních nabídek, a šířili pouze regionální vysílání z Prahy. V některých případech tak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řešila stížnosti diváků na nedostupnost regionálních mutací v nabídkách operátorů.

Problémy měl i dominantní operátor UPC Česká republika v některých regionech. Společnost nabízela regionální mutaci ČT ve své základní analogové nabídce, ale nikoliv v digitální. Tiskové oddělení UPC nakonec vyřešilo problém šalamounsky – doporučilo svým divákům vypínat DVB-C set top box v době vysílání regionálních bloků ČT. Díky tomu se divák dostal do analogové nabídky kanálů a mohl se podívat na lokalizované zpravodajství ČT1.

Nehledě na to, z pohledu regulátora byla absence regionálních mutací v digitální nabídce kabelových operátorů sporná. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ale kabelovky za tyto nedostatky nikdy reálně nepokutovala, a většinou jim udělila pouze upozornění na porušení zákona.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .