Co to je jednotná televizní měna?

V souvislosti s televizní sledovaností se často mluví o tzv. jednotné měně. V podstatě jde o souhrnné označení dat, které jsou respektovány a využívány všemi relevantními subjekty institucemi působícími na televizním trhu.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Data o televizní sledovanosti využívá řada firem a institucí, které výsledky potřebují ke své každodenní činnosti a na jejich základě dělají řadu strategických rozhodnutí. Například televize přímo na základě výsledků průzkumu plánují svůj program a vyhodnocují úspěch nebo neúspěch pořadů. Reklamní klienti na základě těchto dat vyhodnocují zásah svých televizních kampaní. Z tohoto důvodu je důležité, aby všichni vycházeli ze stejného respektovaného zdroje.

Díky existenci jednoho nezávislého měření mají všichni k dispozici potřebná data z onoho respektovaného zdroje. Výsledky jsou vzájemně porovnatelné, a to i během let. Důvěru ve správnost výsledků pak zaručují přísné kontroly ze strany asociace – v tomto případě Asociace televizních organizací – která výzkum objednává a která má zájem na tom, aby výsledky měření co nejvíce odpovídaly skutečnosti.

Jak funguje elektronické měření sledovanosti v ČR

Elektronické měření sledovanosti na českém trhu funguje prostřednictvím Asociace televizních organizací ATO, která je zadavatelem celého výzkumu. Členy asociace jsou všechny relevantní televizní stanice působící na českém trhu.

....
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .