České televize sdružené v ATO připravují vlastní označování nevhodnosti pořadů

Asociace televizních organizací připravuje samoregulační systém, který za použití speciálních piktogramů umožňuje divákovi lepší orientaci v nabízeném programu. Systém označování pořadů, tzv. labelling, poskytuje uživatelům základní informaci o obsahu vysílaného audiovizuálního díla.

chytra-televize-651

Označování s výjimkou noční „hvězdičky“ zákon přímo neupravuje

Mimořádnou roli sehrává při ochraně dětí a mladistvých, kde pomáhá rodičům posoudit, zda jsou děti v určitém věku schopny vysílaný obsah správně pochopit.  V testovacím režimu labelling již používá Česká televize.

Česko je jednou ze zemí, kde označování audiovizuálních produktů v televizním vysílání není upraveno zákonem. Provozovatelé vysílání sdružení v ATO se rozhodli k labellingu dobrovolně přistoupit, a sice formou samoregulace. Labelling by měl nejen ochránit děti a mladistvé před negativním dopadem nevhodných pořadů, ale očekává se, že přinese i jasná a předvídatelná pravidla při posuzování správních deliktů. K samoregulačnímu mechanismu se přihlásila veřejnoprávní Česká televize a privátní televize Prima.

Označování testuje Česká televize

Testování labellingu probíhá od loňského roku v České televizi. Označování pořadů je v souladu se zavedenými fungujícími systémy v EU, respektuje specifika českého prostředí a navíc zavádí i hodnocení v kontextu. Dětský program Déčko označuje některé pořady, které by mohly být svým pojetím pro děti příliš složité, symbolem 8+ v pravém horním rohu obrazovky, ostatní kanály používají, zatím v testovacím režimu, symbol 15+ umístěný rovněž v pravém horním rohu obrazovky.

Obsah pořadu klasifikují dramaturgové podle závadných prvků, jako jsou pornografie, hrubé samoúčelné násilí, násilí, strach a děsy, sex, alkohol a drogy, vulgarismy. Pokud by pořad obsahoval pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí, není do vysílání zařazen. V případě ostatních závadných prvků dramaturg pak hodnotí kontext pořadu, způsob narace i další souvislosti a na závěr doporučí pořad k vysílání pro konkrétní věkovou skupinu.

Zkušební provoz bude vyhodnocen koncem roku

Zkušební provoz bude na konci letošního roku vyhodnocen na základě diskuze s rodiči a odborníky na dětskou psychologii a média. Dosavadní zkušenosti a zájem vysílatelů vyústily v záměr ATO přihlásit se k projektu a jako samoregulační orgán ho nadále rozvíjet a všestranně podporovat. „ATO nyní směřuje k přípravě a spuštění samoregulačního mechanismu, který bude inspirován základními principy fungování osvědčených evropských modelů a bude odpovídat českým podmínkám,“ uvedla jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .