Česká televize: reakce na článek o přechodu na producentský systém

ceskatelevizePo uveřejnení článku ČT přechází na producentský systém, zatím pouze ukázala jak nevybrat producenty jsme byli  tiskovou mluvčí České televize Michaelou Fričovou požádáni o prostor pro vyjádření k tomuto článku. Protože i reakce na článek je informačním obohacením a to nejen z hlediska obsahu, rádi jsme této žádosti vyhověli. Následující text nebyl redakčně upravován.

Přečtěte si také původní článek: ČT přechází na producentský systém, zatím pouze ukázala jak nevybrat producenty

Mnoho subjektivních spekulací a nepravdivých informací zaznělo v článku Jakuba Boučka ČT přechází na producentský systém, zatím pouze ukázala jak nevybrat producenty. Proto se k jednotlivým bodům vracíme a předkládáme místo spekulací pravdivá fakta.

Není pravda, že:

„Od okamžiku vypsání výběrového řízení ale celou změnu doprovází nejasná vnitrofiremní komunikace, chaos a pochybnosti zdali chce ČT opravdu kvalitní producenty najít.“
Ve dnech 26. a 27. ledna 2012 se uskutečnila dvě setkání zaměstnanců s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem v Praze, na která navázalo také setkání 30. ledna v TS Brno za účasti zájemců z ostravského televizního studia. Na těchto setkáních měli zaměstnanci možnost vyslechnout vizi a představu fungování tvůrčích producentských skupin společně s harmonogramem základních kroků. Zároveň dostali příležitost zeptat se přímo generálního ředitele na konkrétní otázky fungování, které je zajímaly. Této příležitosti mnoho z přítomných využilo. Otázky a odpovědi byly publikovány na intranetu ČT.

Není pravda, že:

„O nejasnostech kolem budování producentského systému a o pozvolném rozpadu původní koncepce svědčí ale ještě jedna věc. Zatím co původně měl být počet Tvůrčích producentských skupin kolem osmnácti, podle informací na webových stránkách ČT se výběr Kreativních producentů nyní týká pouze třinácti tvůrčích skupin.“

Při pečlivém čtení zadávací dokumentace zjistíte, že počet tvůrčích skupin není omezen. Naopak vybízíme uchazeče, aby sami navrhovali tvůrčí skupiny s jiným zaměřením než to, které je explicitně uvedeno.  Zadávací dokumentace rovněž nikde neuvádí, že na jedno vypsané zaměření bude vytvořena pouze jedna tvůrčí skupina.

Není pravda, že:

„Podle neoficiálních hlasů z vnitřku ČT jsou prý dokonce posty Kreativních producentů už předem obsazeny.“

Cílem otevřeného výběrového řízení byla právě snaha oslovit i tvůrce a osobnosti, které v České televizi nepracují, a dát jim rovnou příležitost představit a případně zrealizovat svou vizi o původní tvorbě České televize. Vedení ČT věnovalo velké úsilí otevřenosti výběrového řízení. Například výběrové komise jsou ustaveny tak, že obsahují dva členy za Českou televizi a čtyři nezávislé odborníky, většinou nominované profesními asociacemi jako je APA, ARAS nebo FITES.

Není pravda, že:

„Podle vyhlášených podmínek by totiž musel zájemce o pozici kreativního producenta za necelý měsíc vypracovat materiál rovnající se projektu kandidáta na generálního ředitele ČT a to při pracovním vytížení těch opravdu silných osobností tuzemské filmařské a televizní scény není reálné.“

Reakcí na toto tvrzení budiž sama realita. Při konzultacích, které využila většina uchazečů, jsme nezaznamenali jedinou stížnost na dobu vyhrazenou přípravě projektu. V této chvíli jsme přijali již přes 40 řádných přihlášek a 26 uchazečských projektů. V této chvíli nelze uvádět konkrétní jména, ale je pro nás velkým uspokojením, že mezi uchazeči jsou obdobnou měrou zastoupeny významné producentské a tvůrčí osobnosti, jak zevnitř ČT, tak zvenčí.

Není pravda, že:

„Tyto prosakující informace tak mohou opět svědčit o dvou věcech. Buď o velmi chaotickém postupu při uvádění nového systému do praxe, kdy původní koncept bere za své rychlostí blesku, nebo o velmi špatné komunikaci mezi vedením a zaměstnanci televize, kterým nikdo nedokázal vysvětlit, jakou roli vlastně budou Kreativní producenti v systému výroby pořadů hrát.“

Systém fungování tvůrčích skupin formuloval Petr Dvořák už ve svém kandidátském projektu na post generálního ředitele České televize, na základě kterého byl do funkce zvolen. Při uvádění této vize do praxe se původní koncept tvůrčích skupin nijak nezměnil. Hlavním cílem je otevřít Českou televizi různým nápadům, tvůrcům a podnětům, které naplní požadavek Kvality, Respektu, Odvahy a Kreativity. Prostřednictvím Kreativních producentů chce být Česká televize rychlejší a flexibilnější z hlediska rozhodování o nových projektech a jejich realizace. Díky pozici Kreativních producentů bude také jasně definována osobní odpovědnost za úspěchy i případné neúspěchy.

V souvislosti s tímto tvrzením autora článku můžeme jen konstatovat, že je velká škoda, že si autor článku nepodal přihlášku do výběrového řízení, čímž by automaticky dostal právo na konzultaci s manažerem projektu řízení změn vlastní tvorby v ČT. Místo „prosakujících informací“ by mohl dostat úplné informace o tom, jak producentský systém v ČT bude fungovat, a místo šíření nepravdivých zvěstí by mohl pomoci osvětě odborné veřejnosti. Nabídka konzultace i tak platí.

Není pravda, že:

„Mírné nejasnosti dlouho panovaly i nad sestavením komisí, které mají mít výběr Kreativních producentů na starosti.“

Opět nechme hovořit jednoduchá fakta:
18.1. byly zkompletovány nominace externích členů komisí za manažery vývoje, výroby a programu ČT.
27.1. obdržela kancelář GŘ poslední z nominačních listin výše zmíněných odborných asociací.
31.1. byla sestavena konečná nominační listina se čtyřmi externími členy každé komise a jedním náhradníkem.
2.2. byli osloveni nominovaní členové komisí, respektive náhradníci.
7.2. byly potvrzeny nominace a ustaveny komise.
13.2. (tedy po uzávěrce podání uchazečských projektů) bude složení komisí publikováno na webu a v tiskové zprávě ČT.

Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .