Česká televize dokončila výběr Kreativních producentů

kavky_ctČeská televize dnes oznámila jména čtrnácti vybraných kandidátů na pozice šéfů tvůrčích producentských skupin České televize, kteří byli vybráni na základě výběrového řízení z 12. ledna letošního roku. Odborné komise vybíraly z 85 kandidátských projektů. Generální ředitel Petr Dvořák jim po osobních pohovorech nabídl spolupráci.

Klíčové skupiny tvůrců pro zábavní tvorbu povedou Petr Mühl a Josef Prouza, hranou a zábavní tvorbu povede Michal Reitler. Za solitérní a dramatickou tvorbu bude zodpovídat Jan Lekeš. Společenskou publicistiku a dokumentaristiku povede Petr Kubica a Martina Šantavá. Za seriály a cyklické dramatiky bude zodpovídat Jan Stern, alternativní publicistiku a dokumentaristiku dostal na starost Antonín Trš. Tvůrčí skupinu pro debuty a začínající autory bude řídit Daniel Tuček a regionální tvůrčí skupiny ve studiích Brno a Ostrava primárně povedou Kateřina Ondrejková (multižánrová tvorba v Ostravě), Lenka Poláková (publicistika a dokumentární tvorba Ostrava) a Kamila Zlatoušková (Kreativní dokumentaristika a nové formáty v Brně).

ÚPLNÝ SEZNAM VČETNĚ PROFESNÍ MINULOSTI: Známe jména nových Kreativních producentů České televize

ct_zed_kavky

Tvůrčí producentská skupina nebude v organizační struktuře pevně ukotvené oddělení či úsek, ale bude fungovat jako tvůrčí projektový tým, jehož existence je vázána na vývoj konkrétního pořadu či pořadů. Vybrané tvůrčí osobnosti budou vykonávat své funkce vedoucích tvůrčích skupin na základě ustavení generálním ředitelem, který jim propůjčuje status Kreativního producenta. Tato funkce však prakticky vzniká až po schválení programového projektu. Proto se počet tvůrčích skupin i Kreativních producentů může v průběhu roku měnit, v závislosti na potřebách České televize, tvůrčím potenciálu stávajících i nově vznikajících skupin a úspěšnosti realizovaných projektů. Součástí projektového týmu bude vždy i Výkonný producent, což je pracovník zařazený do úseku Výroby. Ten garantuje dodržování všech pravidel souvisejících s výrobou pořadů a je nejbližším spolupracovníkem Kreativního producenta pro činnosti související se sestavováním rozpočtů a vlastní realizací díla.

Koncepce předpokládá důsledné oddělení role televize jako producenta vlastní tvorby a role televize jako vysílatele při využití producentského systému, který je podobný modelu BBC a zároveň vychází z principů, na jakých byla Česká televize postavena před rokem 2002,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí České televize Michaela Fričová.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .