ATO vybrala vítěze k provozování peoplemetrů – opět Mediaresearch

ato_velkeProvozovatel peoplemetrů se neznamění ani v letech 2013 – 2017. Hodnotící komise Asociace televizních organizací (ATO) vybrala v tendru společnost Mediaresearch, která realizuje elektronické měření sledovanosti tuzemských televizí nyní. Tendr nového provozovatele peoplemtrů ovšem doporovázely mnohé další okolnosti, jejich průběh alespoň stručně shrneme.

Mediaresearch povede peoplemetry 2013-2017

Předsedkyně hodnotící komise Kristina Taberyová sdělila včera prostřednictvím tiskové zprávy, že „hodnotící komise ukončila proces posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v ČR v souladu s § 76 a 79 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách“.

O posouzení a hodnocení nabídek pořídila hodnotící komise písemnou zprávu v souladu s § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení nabídek a údaj o složení hodnotící komise. Zpráva o posouzení a hodnocení společně s nabídkami a ostatní dokumentací související s její činností byla bezodkladně předána zadavateli,“ doplnila ATO v tiskové zprávě.

Jako předsedkyně hodnotící komise bych ráda poděkovala všem členům komise, kteří s velkým osobním i profesionálním nasazením a díky zásadovému a nekompromisnímu jednání dovedli činnost hodnotící komise do úspěšného konce“ shrnula předsedkyně Taberyová. Doporučení hodnotící komise akceptují Česká televize, FTV Prima a Asociace komunikačních agentur. Stanovisko společnosti CME (provozuje TV Nova) není zatím známo. Důvodem je dle Vladimíra Mužíka, ředitele PR Novy, fakt, že v komisi neměla společnost své zástupce: „Počkáme na písemné vyhodnocení tendru a poté hodláme využít všechna svá práva, která jako členové ATO máme,“ řekl Vladimír Mužík serveru Digizone.cz.

Nova vyměnila své zástupce v komisi

Tendr na nového provozovatele peoplemetrů provází „tlaky“ ze strany TV Nova. Před hlasováním vyměnil CET 21 své zástupce poté, co chtěli hlasovat pro stávající společnost Mediaresearch, doplňuje Digizone.cz. Minulý pátek Nova rozeslala v tiskové zprávě oficiální stanovisko, že výsledek tendru napadne v případě, že nebudou dodržena pravidla zadávací dokumentace: „Pokud výběrové řízení neproběhne v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy, jsme připraveni jeho výsledek napadnout všemi dostupnými právními prostředky a podniknout veškeré kroky k tomu, aby byl proces peoplemetrového měření v České republice hodnověrný a nezpochybnitelný,“ napsala TV Nova.

Údajně měl generální ředitel TV Nova Jan Andruško prosazovat společnost AC Nielsen. Dle zadávací dokumentace měl nový provozovatel nabídnout přesnější měření a to pomocí rozšíření počtu osob ve výzkumu či měření mimo domácnost.

mediaresearch

Mediaresearch reagovala na zmínky v médiích

Společnost Mediaresearch včera přinesla v reakci na spekulativní zmínky v médiích vyjádření k celé záležitosti: „Mediaresearch je nezávislou výzkumnou agenturou, která nemá žádný vztah (ani vlastnický, ani jakýkoli jiný) s panem Petrem Dvořákem, ani s žádnou jinou osobou z oblasti médií. Rovněž Mediaresearch nemá vazby na žádného provozovatele televizního vysílání, ani na žádného vlastníka médií. Informace o vztahu s panem Petrem Dvořákem je zcela smyšlená, účelová a naši společnost poškozuje. Vlastnické vztahy Mediaresearch jsou naprosto transparentní a byly zcela detailně sděleny ATO (Asociaci televizních organizací).“ Takto reaguje na tvrzení MF Dnes, že Petr Dvořák má údajné vztahy s lidmi z Mediaresearch. Při případném zvolení do čela generálního ředitele ČT má agentura zvýhodňovat veřejnoprávní instituci.

Výběr provozovatele elektronického měření televizní sledovanosti (tzv. peoplemetrů) pro český televizní trh je věcí zadavatele projektu ATO (Asociace televizních organizací). Projekt elektronického měření televizní sledovanosti je pod přísnou kontrolou metodologické komise ATO, která určuje parametry projektu a tyto také kontroluje. Kvalita projektu elektronického měření televizní sledovanosti byla v minulosti opakovaně podrobena kontrole nezávislých auditorů (včetně zahraničních), jejichž výběr určovalo buď ATO, nebo přímo jedna z televizních společností,“ dodává Mediaresearch.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .