Akvizice, archivy a vzdělávání. Takový chce být dětský veřejnoprávní kanál.

ct-dvorakDětský kanál České televize pomalu získává obrysy. Domácí tvůrci z něj mít ale radost nebudou. Podle prvních podrobnějších informací, které zazněly na Čtvrtletníku, akci pořádané Českým filmovým a televizním svazem FITES, jehož tématem byla budoucnost českého animovaného filmu, ČT3 totiž zřejmě bude z velké části spoléhat, víc než na novou tvorbu, na zahraniční akvizice a archivy.

Projekt veřejnoprávní stanice pro děti, respektive abychom byli přesní pro děti a mládež, by měl odstartovat za necelý rok. Stanice, která zatím nese pracovní název ČT3 je dítkem generálního ředitele České televize Petra Dvořáka zatím slušně zamotala hlavu všem současným i potenciálním konkurentům a dala naději tvůrcům na lepší časy. Zatím ale není ani náhodou jisté, jestli ČT3 bude skutečným ohrožením pro další dětské stanice a téměř jisté, že mnoho nové práce tvůrcům nepřinese.

Z 50% zahraniční akvizice

Základním problémem veřejnoprávního dětského kanálu nejspíš bude, že od něj každý čeká trochu něco jiného a je otázkou, jestli se tato očekávání sejdou. Některá očekávání si totiž vzájemně vyloženě odporují.

Například šéf ČT3 Petr Koliha by sice na jednu stranu chtěl vytvořit alternativu komerčním dětským kanálům a hodlá sázet na úzké prolnutí televizního vysílání s webem a dalšími interaktivními možnostmi, ale na druhou stranu říká, „České dítě je jiné než dítě německé, anglické…zachovává si ladovskou náladu.“

Popravdě, pokud se podíváme na oblibu Pokémonů a jiné podobné fenomény, které zachvátily české děti bezezbytku, potom lze onu „ladovskou náladu“ označit pouze za zbožné přání, než za realitu.

Tvůrci by rádi viděli dětský kanál jako šanci pro znovuvzkříšení slávy českého animovaného filmu. To je sice pochopitelné, ale nejspíš víc než nereálné. I ten nejoptimističtější rozpočet počítá pro dětský kanál pouze s nějakými 232,6 miliónu korun ročně a za to mnoho animace pořídit nelze. Pro představu, například takový jeden díl večerníčku může ve výrobě vyjít na 700 tisíc až jeden milión. Rozpočet stanice ale nepůjde na novou tvorbu ani zdaleka celý. Podle Petra Kolihy bude nejpravděpodobnější programové rozdělení zhruba z 50% tvořeno zahraničními akvizicemi a o zbylou polovinu se podělí přesun dětských pořadů z ČT1 a ČT2, využití archivních pořadů a nová tvorba.

Pokud tedy mohou tvůrci s nějakou částkou počítat, potom můžeme mluvit o desítkách milionů, a za to mnoho novinek nebude.

petr-kolihaŘeditel ČT3 Pětr Koliha (foto: Jan Silvar)

Dětská publicistika a menšinové sporty

I když si pod dětským kanálem představíme nejspíš proud více, či méně blbých seriálů ala Disneyland, program ČT3 by měl vypadat trochu jinak. I když jej zřejmě z vysokého procenta tvořit zahraniční akvizice, mělo by jít primárně o evropskou tvorbu.  Dál můžeme připočíst archiv ČT, nebo Večerníček, který se zřejmě na trojku přesune. V dětském vysílání by ale podle všeho neměl chybět ani prvek vzdělávací, a tady už má představivost končí. Sice lze touhu zařadit vzdělávací prvek do programu dětského kanálu pochopit, právě vzdělávání totiž může být silným argumentem pro jeho vznik a později obhajobou jeho existence, jenže dětský divák a touha po vzdělávání, to prostě nejde bez řetězů, provazů, nebo alespoň policejních pout dohromady.

Podle dalších zveřejněných informací by se měly ve vysílání trojky objevit i publicistické příspěvky produkované samotnými dětmi ve spolupráci se školami, nebo menšinové sporty. Pravda, myšlenka je to veřejnoprávní, ale úspěšnosti těchto prvků už si dovolím mírně pochybovat. Jakékoli pokusy o zpravodajství produkované dětmi v minulosti dopadaly dost hrozivě a menšinové sporty jsou sice pěkná věc, ale atraktivní podle svého názvu pouze menšinově.

detska-tv-liberecObjevit by se měla i dětská publicistika (foto: Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem)

Jasno o programu i financích bude v lednu

Jak ale bude program ČT3 vypadat ne jen v obrysech, ale konkrétně, na to si budeme muset počkat minimálně do ledna roku 2013. Právě v lednu by totiž měla být koncepce kanálu představena radě České televize a následně teprve bude jasný i finální rozpočet.

Jisté je jen jedno. Příprava tohoto kanálu je za každých okolností mírně sebevražedná mise. Pokud se bude líbit odborníkům a radním, bude plný ušlechtilého vzdělávání a potom se nejspíš nebude líbit divákům. Budou-li šťastní tvůrci, nebude šťastný finanční ředitel a naopak. Jen jedna skupina bude relativně šťastná v každém případě. My, kteří o médiích píšeme. Projekt ČT3 rozhodně ještě na pěkných pár textů vydá.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .