RRTV rozdělovala licence i pokuty

radiotv-archiv33Na svém druhém letošním zasedání, které proběhlo toto úterý a středu, udělila RRTV opět několik pokut. Tradičně nechyběly sankce za špatné označení sponzorského vzkazu. Česká televize bude muset zaplatit 200 tisíc korun, v pořadu Reportéři ČT referovala o kauze Diag Human, aniž by poskytla prostor společnosti k vyjádření. Dalších 50 tisíc korun pak přijde vniveč kvůli skryté reklamě v Dobrém ránu, konkrétně v rubrice o vaření. Společnost CET 21 dostala dvě pokuty „pro porušení §32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas V dne 22. srpna 2008 od 17:50 hodin na programu Nova se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.“ Dalších 50 tisíc korun bude muset Nova zaplatit za reportáž o žloutenkové epidemii odvysílanou v Televizních novinách, rada shledala, že se provozovatel „dopustil porušení povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko–publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.

Chudší bude také erotická stanice Leo TV, Rada „udělila provozovateli PK 62, a.s. pokutu ve výši 50 000 ,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Leo Night Live! dne 5.června od 22:00 hodin a pořadu Leo Night Live! dne 6. června od 22:00 hodin na programu LEO TV porušil povinnost stanovenou provozovatelům vysílání nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.“ Rada zároveň vydala několik dalších upozornění týkající se pornografie na kanálu LEO TV.

Vysílat na území České republiky může nová televize – Fashion TV. Licenci k provozování programu dostala společnost Carolinas corporation, a.s. Svůj programmůže šířit prostřednictvím kabelových systémů a to po dobu 12 let. Stanici již nyní mohou naladit zákazníci kabelové společnosti DigiTV.

K pozornosti se také dostala regionální televize Morava, Rada jí udělila několik upozornění týkajících se například nevyváženosti v magazínu „Náš kraj“ či pořadu „Beseda“. TV Morava se dostala také do rozporu se svými licenčními podmínkami na kanálu INFO TVM.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .