RRTV: Problémy se sponzoringem

jan-kraus

Zasedání RRTV přineslo informace o několika možných porušeních podmínek sponzoringu, například TV Public odvysílala sponzorský vzkaz, který je možno označit jako reklamu, tvrdí RRTV.

RRTV přerušila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o.řízení o změně licenčních podmínek programu Prima Family, zároveň vyzvala provozovatele k odstranění nedostatků žádosti a to ve lhůtě 15 dnů. Radě se dále nelíbí, že v pořadu Show Jana Krause (3. září 2010 od 21:45) odvysílala TV Prima pořad obsahující produkt Mattoni, aniž by byl pořad řádně označen symbolem.

PRIMA FAMILY: Podívejte na licenční podmínky Prima Family

TV Prima bude mít potíže rovněž s odvysílaným pořadem Jak se staví sen, v jehož rámci byla odvysílání upoutávka na produkt České spořitelny a byla prezentována jako prostá rada na rekonstrukci bytu: „Ve skutečnosti měla jednoznačně komerční charakter, obsahovala přesnou specifikaci produktu, jeho cenu a pravidla jeho čerpání, to vše v jednoznačně reklamním obrazovém a rétorickém kontextu, za pouţití loga České spořitelny, sloganu „Jsme vám blíž“ a symbolu červené buřinky, s grafickým znázorněním finančního rozvrhu splácení, přičemţ produkt byl doporučován a vychvalován, výpočet splátek byl např. definován jako ‚kalkulačka snů‚,“ uvedla RRTV.

rrtv_banner_001

Správní řízení bylo zahájeno se společností TOTALPRESS, s.r.o. (provozoval program TV Public), důvodem je označení několika sponzorů propagující výrobky dané firmy. „Obchodní sdělení jako celek je obohaceno o prvky podporující prodej, které jsou charakteristické pro reklamu, naplňuje tedy definiční znaky reklamy. Na základě monitoringu obchodních sdělení v televizním vysílání bylo zjištěno, ţe odvysílání premiéry, ani ţádné z repríz ve vysílání nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání,“ doplňuje RRTV uvedenou informaci.

K TÉMATU: Televize Public odešla z trhu. Končí další nešťastná etapa

Na programech DOKU CS, KINO CS, MUZIKA CS (provozouje Film Europe s.r.o.) smí změnit licenční podmínky a to tak, že bude moci snížit podíl vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci mladší pěti let, a to tak, ţe na tomto programu nebudou evropská díla vyrobená nezávislými výrobci mladší pěti let vůbec zastoupena.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: