Provozovatelé zařazením programu Hustler TV zákon neporušili

ARCHIVNÍ TEXT – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nemá důvod pokutovat kabelové společnosti, které šíří program Hustler TV. Nabízení erotického programu divákům není porušením zákona. Správní řízení v této věci bylo zastaveno.

hustler-tv-plakat-651

RRTV usoudila, že společnosti NTV cable, STAR – MONT Pardubice, TKR Jašek, COMA, COPROSYS, Evkanet, FORCOM NET, K + K cable, MATTES AD, Media Vision, Sarria, Stavební bytové družstvo Rožnov, WMS, An Sat, ENECOS, FRIDRICH Ivo, KABELSAT, Konsat a NOEL neporušily § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Jde o toto ustanovení: Provozovatel převzatého vysílání není oprávněn šířit takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 31 a odstavcem 1 písm. b), c), e) a f).

Odstavec 1 písm. b) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním.

písm. c) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva.

písm. e) Provozovatel vysílání je povinen nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

písm. f) Provozovatel vysílání je povinen bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.

§ 31 zákona č. 231/2001 Sb.

(1) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.

(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

(4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví,
barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: