Prima dostala pokuty za téměř 20 milionu korun

radiotv-archiv21AKTUALIZOVÁNO 17:00Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila provozovateli TV Prima společnosti FTV Prima celkem 14 pokut v celkové výši 19,4 milionu korun.

Nejvyšší pokutu – 3 miliony korun – dostala Prima za reportáž o skupině Jackass Praha, která běžela 23. ledna v pořadu Top 10, v níž mohlo dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých. Toho se týkaly i pokuty 250 tisíc za seriál Myšlenky zločince a stejná částka za seriál Sběratelé kostí.

Devět pokut v celkové výši 14 300 000 korun bylo uděleno za věčný spor mezi Primou a RRTV – sponzoring reklamních znělek. K těmto pokutám se záporně vyjádřil radní FRANTIŠEK PEJŘIL, který do zápisu uvedl: „Nesouhlasím s výší pokut udělených provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., za sponzorování reklamních znělek. Mám za to, že výše pokut nejsou přiměřené závažnosti spáchaných deliktů a nejsou tak způsobilé splnit svůj účel. Princip pokuty tak není splněn.“

Zbylé dvě pokuty (každá za 50 tisíc korun) byly uděleny za špatné uvedení sponzora.

AKTUALIZOVÁNO:

REAKCE TELEVIZE PRIMA NA ROZHODNUTÍ RRTV ZE DNE 24. 3. 2009

Dle tiskové zprávy ze 6. zasedání RRTV konaného dne 24. 3. 2009 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla o uložení dalších pokut v celkové výši 14,3 mil. Kč za údajnou neoddělenou reklamu v souvislosti se sponzorováním reklamních znělek.

FTV Prima s rozhodnutím RRTV ostře nesouhlasí. Oznámení o sponzorování, na rozdíl od reklamy, není obchodním sdělením, jehož cílem je vybízení k nákupu produktů. Pro oznámení o sponzorování zákon stanoví jiná pravidla než ta, která RRTV aplikuje. Ze zákona je dále zřejmé, že oznámení o sponzorování pořadů je možné odvysílat libovolný počet. Zcela jistě je také možné sponzorovat časomíru či jiné servisní informace; dle názoru FTV Prima tedy také znělku, která obsahuje informaci, jež slouží divákům k tomu, aby věděli, že ve vysílání následuje reklama. V právním státě platí zásada „co není zakázáno, je dovoleno“. Žádný zákaz sponzorování reklamních znělek v zákoně obsažen není.

FTV Prima je tudíž přesvědčena, že v případě sponzorování reklamních znělek nepochybila. „Klademe si otázku, proč je možné sponzorovat časomíru a proč podle Rady zároveň není možné obdobně sponzorovat reklamní znělky. Nenacházíme uspokojivou a logickou odpověď,“ řekl generální ředitel Televize Prima MAREK SINGER.

I přes výše popsané stanovisko se FTV Prima iniciativně rozhodla vyjít RRTV vstříc a od února tohoto roku již sponzorování reklamních znělek nenabízí.

„O to více nás nepříjemně překvapily pokuty v celkové výši 14,3 mil. Kč, o kterých Rada včera rozhodla. Rozhodnutí Rady pokládáme za nezákonné a nesprávné. Výše pokut navíc vůbec neodpovídá tomu, že se ve společnosti a v televizním vysílání jedná o zcela okrajovou záležitost. Proti takovýmto nezákonným a naprosto nepřiměřeným pokutám se budeme bránit všemi prostředky, které nám právní řád poskytuje. Věříme, že soud posoudí celou věc s rozvahou a rozhodne dle platných zákonů,“ dodal Marek Singer.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .