Vyjádření TV Prima k umístnění reklamy do seriálu Přátelé

radiotv-archiv13Zástupci televize Prima nás v souvislosti s uveřejněním dvou článků o zařazování reklamních bloků do seriálu Přátelé požádali o doplnění následujícího stanoviska.

Stanovisko TV Prima v plném znění:

Vážení,

3.12.2008 jste uveřejnili informaci, že FTV Prima vložením reklamy do dílů seriálu Přátelé vysílaných dne 27.11.2008 a 30.11.2008 porušila zákon.

Rádi bychom Vás upozornili, že zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání obsahuje ustanovení § 49 odst. 7, které zní:

„(7) Do plánovaného trvání pořadu podle předchozích odstavců se započítává zařazená reklama a teleshopping a ohlášení pořadu.“

Se započtením vložené reklamy díl seriálu nazvaný „Mužská chůva“ (27.11.2008) trval celkem 36 min. 38 vt. a díl seriálu nazvaný „Rachel a její sestra“ (30.11.2008) celkem 30 min. 13 vt.
Díl seriálu s názvem „Mužská chůva“, vysílaný dne 27.11. 2008, měl celkovou stopáž 30 min. 31 vt. dokonce i bez započtení vložené reklamy.

Zákonná 30 minutová hranice důležitá pro vkládání reklamních breaků tak byla v obou případech dodržena.
Nepravdivá tvrzení zveřejněná na Vašem serveru poškodila dobrou pověst naší společnosti.
Proto vás žádáme, abyste nejpozději do 3 dnů umístili vedle upoutávky dotyčného článku na vaší homepage omluvu následujícího znění:

„Dne 3.12.2008 jsme uveřejnili informaci, že FTV Prima vložením reklamy do dílů seriálu Přátelé vysílaných dne 27.11.2008 a 30.11.2008 porušila zákon. Uvedená informace se nezakládá na pravdě. K chybným závěrům jsme došli proto, že jsme do doby trvání pořadu min. 30 minut, která je nutná pro vznik práva vložit reklamu, v rozporu s ustanovením § 49 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. nezapočítali také dobu trvání zařazené reklamy. Společnosti FTV Prima se omlouváme.“

Žádáme rovněž, aby nad dotyčným článkem po prokliku byl umístěn plný text ustanovení § 49 zákona č. 231/2001 Sb., a to včetně důležitého odstavce 7.

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem

Jana Kocová
Tisková mluvčí TV Prima

* * *

Citace ze zákona 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání:

§ 49
Povinnosti při zařazování reklam a teleshoppingu do programu
(1) Provozovatel televizního vysílání je oprávněn zařazovat reklamu a teleshoppingové šoty do pořadů složených ze samostatných částí nebo do pořadů ze sportovních podniků a podobně strukturovaných událostí a představení obsahujících přestávky, avšak pouze mezi tyto části nebo v těchto přestávkách. Pokud sportovní podnik, podobně strukturovaná událost či představení neobsahují přestávky, platí pro vkládání reklamy provozovatelem televizního vysílání s licencí odstavce 2 a 4.
(2) Provozovatel televizního vysílání s licencí je oprávněn za podmínek uvedených v odstavcích 3 a 4 přerušit vysílání televizních pořadů reklamou a teleshoppingovými šoty, pokud tím nebude narušena integrita a hodnota pořadů při respektování charakteru, doby trvání pořadu a vnitřní struktury pořadu. Nesmí být přitom porušena práva vlastníků práv k pořadům přiznaná podle zvláštního zákona.
(3) Provozovatel televizního vysílání s licencí může přerušit vysílání audiovizuálních děl, jako jsou hrané filmy a televizní filmy (s výjimkou seriálů, zábavných pořadů a dokumentárních pořadů), reklamou nebo teleshoppingovými šoty, jen pokud je jejich plánované trvání delší než 45 minut, a to ne častěji než jednou během každého 45minutového časového úseku. Další přerušení je přípustné, jestliže jejich plánované trvání je nejméně o 20 minut delší než dva nebo více 45 minutových časových úseků. Mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními těchto pořadů reklamou nebo  teleshoppingovými šoty musí uplynout vždy nejméně 20 minut.
(4) Provozovatel televizního vysílání s licencí může vysílání pořadů, na které se nevztahují ustanovení podle odstavce 3, přerušit reklamou nebo teleshoppingovými šoty, jen pokud je plánované trvání pořadu delší než 30 minut, a to ne častěji než jednou během každého 30minutového časového úseku. Mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními pořadu reklamou nebo teleshoppingovými šoty musí uplynout nejméně 20 minut.
(5) Zpravodajské, publicistické, dokumentární, náboženské pořady a pořady pro děti nesmí provozovatel vysílání s licencí přerušovat reklamou nebo teleshoppingem, je-li jejich plánované trvání kratší než 30 minut.
(6) Reklamou a teleshoppingem nesmějí být přerušovány bohoslužby.
(7) Do plánovaného trvání pořadu podle předchozích odstavců se započítává zařazená reklama a teleshopping a ohlášení pořadu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .