RadioProjekt 2013/14: Většina rádií klesá, Radiožurnál má nakročeno k rekordům

ANALÝZA TÝDENNÍ POSLECHOVOSTI – Aktuální poslechovost Rádia Impuls v rámci týdenního ukazatele značí 2,117 milionu, pozici upevňuje před rádiem Evropa 2 (1,809 milionu) a Frekvencí 1 (1,672 milionu). Díky meziročnímu posílení o 138 tisíc se třetímu místu přiblížil ČRo Radiožurnál (1,490 milionu). Největší meziroční nárůst sledujeme kromě Radiožurnálu u Radia Beat (+64 tisíc) a ČRo Vltava (+32 tisíc).

internet-reklama-651

Vyplývá to z průzkumu poslechovosti RadioProjekt IV.Q‘13 + I. Q‘14, který pro RS SKMO zpracoval STEM/MARK a Median. V této vlně RadioProjektu bylo dotazováno zhruba 15 tisíc náhodně vybraných respondentů. Věková struktura vzorku se pohybuje v rozmezí 12-79 let ve sledovaném období druhé a třetí čtvrtletí.

Všechna následující data udávají počet posluchačů v tisících, jedná se o týdenní ukazatel poslechovost, tedy počet posluchačů, kteří danou stanici naladili aspoň jednou během týdne. V článku jsou uvedena výhradně čísla z celostátního pohledu. Hodnoty v závorkách značí aktuální počet posluchačů, rozdíl proti minulé vlně a rozdíl meziročně.

Celoplošná rádia

Rádio Impuls meziročně získalo 17 tisíc posluchačů, alespoň jednou týdně jej ladí 2,117 milionu posluchačů. Druhé místo nadále patří rádiu Evropa 2 (1 809 / -37 / -32). Pokles oproti stejnému období loňského roku zaznamenalo rádio Frekvence 1 (1 672 / -44 / -216). Meziročně se jedná o největší pokles mezi rádii. Český rozhlas Radiožurnál (1 490 / +54 / +138) se přibližuje rádiu Frekvence 1, meziročně rostl o 10%.

Dvojka Českého rozhlasu (669 / +16 / -26) má stabilní výsledky, ve vzestupu pokračuje ČRo Vltava (197 / +16 / +32). Programová síť BBC (s programem ZET) má týdně 62 tisíce posluchačů (62 / +8 / +7), což značí mírný růst. Až s odstupem následuje ČRo Plus (48 / +2 / -), nutno podotknout, že disponuje velmi malým pokrytím na VKV (ráno a podvečer na vlnách ČRo Regina) a pro většinu je dostupná jen na internetu nebo v DVB-T, resp. DAB. Posiluje ČRo Radio Wave (21 / +6 / +3).

Rozhlasové sítě a multiregionální rádia

V regionech dominuje Rádio Blaník (1 181 / -64 / -57). Zatímco minule Country Rádio (411 / -61 / -26) posilovalo meziročně o 26 tisíc, aktuální čísla hovoří o čísle 411 tisíc posluchačů týdně a stanice klesala i v celorepublikovém součtu (551 / -89 / -74), důvodem je patrně odchod posluchačů od předchůdce rádií Hey. Budování značky v nových regionech bude muset ještě pokračovat. Velmi spokojené může být naopak Rádio Beat (466 / +26 / +64), to meziročně posiluje o 15%.

Poklesy sledujeme na dalších místech u regionálních rádií, jmenujme Radio Čas (394 / -23 / -61), Radio Černá Hora (252 / -20 / -17) i Rádia Krokodýl (209 / -33 / -23).  Jihomoravská stanice i přes pokles dokázala získat nejvyšší share na jižní Moravě.

Hitrádia (1 308 / -2 / +10) drží stabilní výsledky a jsou nejposlouchanější rozhlasovou sítí u nás, Hitrádio Orion (360 / +2 / +23) se daří ze všech rádií této sítě nejvíce. Regionální studia Českého rozhlasu (882 / 0 / -65) přes meziroční oslabení od minule posluchače neztrácí. Bude zajímavé pozorovat, jak změny v programovém schématu od ledna promluví do výsledků poslechovosti. Rádiím Kiss (852 / -52 / -17) se minule podařilo navýšit výsledky, nyní klesá, meziročně je však na podobných číslech.

Síť Fajn rádií (418 / -18 / -59) meziročně přichází o část posluchačů, sesterská síť RockRádií (197 / -2 / +13) se drží na hranici 200 tisíc posluchačů týdně.

Praha a Středočeský kraj

Český rozhlas Regina (41 / -4 / 0) prošel v lednu výraznými změnami, od ledna totiž v ranním a podvečerním pásmu přebírá vysílání ČRo Plus. Změny se tak naplno projeví až v další vlně. Téměř o třetinu posluchačů přišlo od minule Dance Radio (29 / -13 / -6). Radio Color (13 / +1 / 0) se drží nad 10 tisíci.

Expresradio (39 / +6 / -9) se pohybuje kolem hranice 40 tisíc, před rokem to bylo téměř 50 tisíc. Stabilní je rádio Kiss98 (86 / -4 / -12), Oldies Rádio (51 / +3 / -4), Radio 1 (74 / +5 / +2), rádio Classic FM (31 / +7 / -7), Radio Spin (32 / -1 / -7). Lehce oslabuje Radio Bonton (83 / -7 / -7). Pozitivní rekord zaznamenává RockZone 105,9 (90 / +27 / +20), meziročně navyšuje skóre o zhruba 30%, od minule o 40%.

Signál Rádio (106 / -7 / -1) rozšířilo pokrytí a čísla má téměř totožná. Meziročně oslabilo Rádio Relax (75 / 0 / -23). Meziročně rostoucí poslechovost vykazuje Rádio Sázava (13 / -1 / +6).

Liberecký a Ústecký kraj

Radio Contact Liberec (118 / -7 / 0) se drží nachlup stejných výsledků jako ve stejném období loňského roku.

Český rozhlas Sever (69 / -14 / -10) lehce ztrácí posluchače. Fajn Rádio AGARA (57 / +5 / -6) mírně přispělo k výsledkům sítě Fajn. Stabilní je Gama Rádio (29 / +2 / +1), které má prakticky stejné výsledky jako minule a před rokem.

Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj

Rádio Egrensis (74 / +2 / +2) se drží ve stabilní linii výsledků okolo 70 tisíc posluchačů týdně.

Pokles stihnul ČRo Plzeň (122 / -4 / -20), výsledky se nijak nevymykají Hitrádiu FM Plus (136 / -1 / -3), jsou téměř totožné s minulým výstupem. Kiss Proton (91 / -2 / +16) meziročně opět posiluje, dokázal nalákat až o pětinu více posluchačů. Postupně se projevují novinky v programu, kdy se odpolední show posunula na ráno a dosavadní ranní show na dopoledne. Posílení ranního bloku přináší své ovoce. Žádné změny nenastávají u Rádia Samson (12 / 0 / 0).

Na jihu Čech se dařilo Hitrádiu Faktor (157 / +12 / +16). Rádio Kiss Jižní Čechy (149 / -9 / -15) lehce oslabilo, v příští vlně poslechovosti se již projeví výraznější programové změny, které nastaly v únoru. Polovinu posluchačů ztrácí Rádio Orlík (6 / +2 / -7), měření v této hladině nemá však příliš velkou vypovídající hodnotu.

radio-studio-ilust-naj-651

Kraje Vysočina, Pardubický a Královéhradecký

Hitrádio Vysočina (182 / +4 / +14) může být s aktuálním měřením spokojené, od minulého průzkumu sice posílilo jen lehce, meziročně roste o něco více. Rádio Jihlava (14 / +2 / -4) se meziročně o něco vzdálilo 20 tisícům posluchačů.

Příliv posluchačů zažil ČRo Pardubice (47 / +7 / +13), jedná se o více než třetinu nových posluchačů.

V Královéhradeckém kraji můžeme pozorovat výsledky ČRo Hradec Králové (75 / +8 / -6) a Hitrádia Magic (121 / +3 / -14).

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Na severu Moravy vidíme stabilní výsledky ČRo Ostrava (79 / -5 / +7). Rádio Helax (102 / -4 / -29) má klesající tendenci..

Měření výsledků ČRo Olomouc (70 / -1 / -6) se pohybuje v rámci statistické chyby, výsledky jsou tak prakticky totožné s předchozími měřeními. Podobně je na tom Radio Haná (146 / -7 / -9). Výrazný posun kupředu od minulého měření vidíme u radia Rubi (87 / +17 / -3), posun o čtvrtinu posluchačů kupředu.

Zlínský a Jihomoravský kraj

Rádio Kiss Publikum (70 / +8 / 0) má stejné výsledky jako loni, od minule se jedná o mírný posun kupředu. Rádio Zlín (74 / +2 / -6) i RockMax (100 / -13 / +11) mají poměrně vyrovnané výsledky. Rockové stanici se meziročně podařilo navýšit meziroční skóre.

Putování zakončíme na jihu Moravy. ČRo Brno (204 / 0 / -34) zůstává od předchozího měření na stejné hodnotě, meziročně ztrácí 15%. Free Radio 107 FM (34 / 0 / +9) si meziročně polepšilo, Hitrádio Magic Brno (33 / -9 / -2) má ve srovnání se stejným obdobím loňského roku prakticky stejný počet posluchačů.

Rádio Jih (103 / -5 / -19) má meziročně méně, Rádio Petrov (123 / +1 / -5) nijak nevybočuje ze standardních výsledků.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .