Rádio nové generace – Mediální akademie Radiohouse pro studenty vysokých škol

Mediální zastupitelství Radiohouse, patřící do skupiny Media Bohemia, navázalo na vzdělávací projekt Mediální akademie, který byl původně určen jen pro mediální konzultanty a spolupracovníky. Nyní připravilo intenzivní dvoudenní mediální workshop pro studenty vysokých škol, kteří si vyzkoušeli i reálnou praxi v mediálním domě s vidinou dlouhodobé stáže, nebo budoucího zaměstnání.

Zdroj: Radiohouse

Původní projekt Mediální akademie má za cíl systematicky pracovat na vzdělávání a rozvoji jednotlivých obchodníků Radiohouse, aby dokázali držet krok s dynamicky se rozvíjejícím mediálním trhem a byli špičkovými mediálními odborníky. „Tato vize se bezesporu naplňuje, disponujeme profesionálními mediálními poradci po celé ČR, kteří se v mediálním prostoru dobře orientují, což potvrzuje obrat i vyprodanost reklamních bloků a stále nově přicházející klienti. Nasměrovat tento osvědčený vzdělávací projekt na studenty vysokých škol je za mě dobrý tah, jak posílit image práce v mediálním domě a získat mladou generaci perspektivních uchazečů, kteří chtějí pracovat v rádiu nové generace,“ říká Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse.

Mediální akademie pro studenty trvala dva dny (6.-7.5.2024) a zúčastnili se jí studenti Vysoké školy kreativní komunikace a Unicorn University. Byla tvořena jednotlivými odbornými bloky, kam byla zařazena především témata věnující se struktuře mediálního a reklamního trhu, rádiu nové generace jako multiplatformního prostředí, synergie rádia a online jako mediatypů nejen ve smyslu terestrického a digitálního audia. Dále se studenti seznámili i s klasickou online reklamou reprezentující RH Digital. Stejně tak měli možnost poznat, jak se pracuje s brandem rádia, jak vzniká vysílání a obsah sociálních sítí, jaké atributy má mít moderátor. Na to navázala prohlídka vysílacích studií Rádia Blaník, Hitrádia, Fajn rádia a Rock rádia s aktivní účastí některých studentů ve vysílání. Dále pak ve stejné logice i prohlídka nahrávacího a dabingového studia Audiotech, kde studenti namluvili své audio spoty. Celá stáž vyvrcholila zadáním praktických marketingových případů, které studenti ve skupinách zpracovali a následně obhajovali před odbornou porotou složenou z odborníků skupiny Media Bohemia. 

Celý tento projekt byl pod taktovkou Karla Frimla, COO Radiohouse, který se primárně věnuje národnímu obchodu mediálních agentur, podpoře prodeje celé obchodní sítě či tvorbě a implementace reklamních produktů, ale v rámci své nové role v Radiohouse má na starosti právě i rozvoj a vzdělávání.

„Projekt Mediální akademie pro studenty jsem tvořil s cílem nadchnout mladou generaci pro náš obor, ukázat jim, jak funguje mediální dům, poskytnout jim možnost si leccos vyzkoušet i je konfrontovat s jejich výstupy v praktické obhajobě. Očekával jsem, že se mezi studenty najde několik zajímavých lidí s potenciálem vzájemné spolupráce. Byl jsem ale upřímně překvapen, že v podstatě celá skupina studentů si nepřišla jen něco poslechnout, ale dali projektu maximální pozornost, interaktivitu a měli zajímavé otázky. Především dokázali za krátký okamžik koncipovat návrhy komunikace vzešlé z našich zadání. Strategie měly hlavu a patu marketingově i obchodně, dokonce i v návaznosti na zapojení možností rádia jako takového, prezentace byly povedené i po vizuální stránce. A byť samozřejmě nemohli vytvořit přesné plány, kalkulace a opřít svá tvrzení o mediální data, tak jejich myšlenky byly svěží, zajímavé a dokázali se vypořádat i s palčivými dotazy poroty tak, že jako klienta/zadavatele by mě jistě přesvědčili. A to byla pro mě satisfakce v korelaci na náročnost takový projekt při běžném pracovním vytížení připravit a zrealizovat,“ popisuje Karel Friml. 

Díky této praktické zkušenosti jednají zástupci Radiohouse s mnoha studenty o další spolupráci. Do budoucna by chtěl mediální dům tento projekt periodicky opakovat pro různé vysoké školy v ČR. „Protože střet naší zkušenosti a entusiasmus mladé generace, která má vůli něco dokázat, přináší skvělé výsledky,“ uzavírá Karel Friml.

Odborní speakeři, kteří se v rámci projektu Mediální akademii podělili se studenty o své zkušenosti:

  • Štěpán Ryska, jednatel, Radiohouse
  • Karel Friml, ředitel divize provozně-operační, COO, Radiohouse
  • Zdeněk Kůs, ředitel podpory prodeje, Radiohouse
  • Petr Uchytil, ředitel marketingu a produktu, Media Marketing Services
  • Kateřina Gažová, online manažer RH Digital, Radiohouse
  • Michal Kulkus, vedoucí oddělení speciálních operací, Radiohouse
  • Petr Harcuba, ředitel divize centrálního obchodu, Radiohouse
  • Ondřej Cikán, programový ředitel Fajn rádio, Rock rádio
  • Daniel Žlebek, moderátor Fajn rádio
  • Symon Vongbounthanh, jednatel, Audiotech
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .