Rádio České Melodie nedostalo licenci, přesto bude možná od dubna vysílat

rrtv_perex

TŘETÍ ZASEDÁNÍ RRTV – Podrobně vás seznámíme s obsahem třetího zasedání RRTV v roce 2012. Kontrolní orgán měl tentokrát skutečně nabitý program, seznamoval se totiž s několika rozsudky Městského soudu v Praze. Dozvíte se také, proč rádio České Melodie nedostalo zelenou. Nakonec ovšem potenciální příznivci nemusí přijít zkrátka, podobný formát totiž nakonec přeci jenom vznikne už v dubnu. Transformační licence mají nově Country Radio a Hitrádio Orion Morava.

Kiss Proton sníží podíl mluveného slova

Licenční podmínky rádia Kiss Proton budou změněny, podíl mluveného slova se ve všední dny sníží na 12%, o víkendu jen na 10%. Doposud zaujímalo mluvené slovo 18%, resp. 15% vysílacího času (nepočítá se do něj čas komerční reklamy). K úpravám má dojít i v programovém schématu.

Udělené, zamítnuté a přesunuté kmitočty

O kmitočet bohatší z aktuálního zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) neodchází společnost Broadcast Media, pro svůj classic-rockový program Radio Beat nezískala technický prostředek Hodonín Mikulčice 103,6 MHz. Kmitočet o výkonu 200 W nebyl udělen kvůli negativnímu stanovisku Českého telekomunikačního úřadu.

MINULÉ ZASEDÁNÍ: Route Radio koordinuje další kmitočty pro Dálnici, jsou ovšem příliš bonitní

Rádio Dálnice (provozuje Route Radio) nezískalo kmitočtové spektrum Liberec – Hanychov 103,3 MHz / 100 W (vypočtený zásah 103 492) a Ústí nad Labem – Předlice 101,2 MHz / 100 W (vypočtený zásah 56 452). Bonitní frekvence jsou způsobilé k vyhlášení samostatného licenčního řízení a jejich udělení by dle RRTV mohlo vést k podstatnému zásahu do licence.

radiotv_face_n05

Společnost Radio IBUR žádala o možnost změny stanoviště prostředku Boskovice 95,6 MHz / 100 W (určeno pro program Rádia Rubi). Souhlas se změnou byl udělen. Vzhledem ke změně ostatních 2 technických parametrů stanovil Český telekomunikační úřad přídavný útlum anténního vyzařovacího diagramu tohoto kmitočtu: 2 dB / 170 – 200°,“ doplňuje RRTV.

České Melodie v Děčíně nebudou, vyhlášena další řízení

RRTV se seznámila s informací o průběhu licenčního řízení k provozování technického parametru Děčín město 2 92,7 MHz/ 200 W. Kontrolní orgán neudělil souhlas k provozování programu České Melodie, společnost Radio Bonton se s tímto projektem ucházela i v dalších lokalitách kmitočtů. Důvodem odmítnutí žádosti jsou její nedostatky, ty nebyly odstraněny i přes upozornění kontrolního orgánu. Projekt České Melodie bude nakonec realizován, ovšem v částečně odlišné podobě. Jak už jsme vás informovali, rozhlasová stanice Rádio Bonton (provozuje stejná společnost) změnila výrazně licenční podmínky, více než 50% skladeb v playlistu bude počínaje 1. dubna pouze českého, resp. slovenského původu.

VÍCE INFO: Může chystaná transformace Rádia Bonton příjemně překvapit? Nebo půjde s davem?

melodie_plakat

Z aktuálního zasedání RRTV dále vyplývá, že se do FM pásma nedostane ani PIGY RÁDIO, společnost Radio Bonton i v tomto případě neodstranila nedostatky v žádosti. Informace se týká stejného, děčínského kmitočtu. Do třetice byl vyloučen (ze stejného důvodu) projekt Rádia Pálava (provozuje Rádio Jih), důvodem jsou opět nedostatky v žádosti, které nebyly včas odstraněny.

PSALI JSME: Rádio Bonton omezilo program, začne vysílat českou a slovenskou hudbu

Kmitočet Děčín město 2 (86,6 MHz) se dostal do programu jednání ještě jednou. Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Rady, v němž byl tento soubor parametrů vyhodnocen jako bonitní (potenciální zásah 57 465 posluchačů) pro vyhlášení licenčního řízení, frekvenci koordinovalo Country Radio. Věc byla Radě vrácena k dalšímu řízení.

Ačkoli Rada souhlasila s podanou kasační stížností, Dalibor Matulka uvedl rozdílné stanovisko: Podání kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.1.2012 č.j. 5A 245/2011 – 47 považuji za nedůvodné a účelové. Právní názor Městského soudu uvedený v odůvodnění jako rozhodnutí ohledně absence výpočtu tzv. bonity kmitočtu opřeného o konkrétní stanovisko, ekonomickou analýzu či odborné posouzení, je správný a odpovídající skutečnosti. Jestliže Rada tomuto názoru Městského soudu oponuje cestou kasační stížnosti, pak ji k tomu vedou spíše praktické důvody (obtížnost provedení náležitého ekonomického vyhodnocení), aniž by mohla uplatnit relevantní námitky charakteru právního.“

PŘEČTĚTE SI: Známe podrobnosti o Radiu Centrum a Rádiu Melodie, které vyvíjí Lagardére

RRTV se dále zabývala průběhem licenčního řízení k provozování vysílání na kmitočtu Zlín 3 94,3 MHz / 100 W, doplňme, že jej koordinovalo Radio Valašsko. Odmítnuta byla žádost společnosti HAMCO (provozuje Rádio Haná), ani v tomto případě provozovatel neodstranil nedostatky v žádosti.

Vyhlášeno bylo licenční řízení na prostředek Brno 98,1 MHz / 1 kW, lhůta pro doručení žádostí je 9. března 2012 do 17.00. Dále potom pro Frýdek-Místek 90,6 MHz, žádosti je třeba doručit do 23. března 2012 do 17.00. Přerušeno bylo řízení s provozovatelem JOE Media na frekvenci 90,6.

Rada měla se seznamováním se s rozsudky Městského soudu v Praze poměrně napilno. Seznámila se též s odmítnutím žaloby Media Bohemia ve věci kmitočtu 107,4 MHz (Liberec – Vratislavice), dále byla zamítnuta žaloba společnosti Nonstop proti neudělení kmitočtu Třebíč 101,7 MHz/100 W pro Rádio Krokodýl. Odmítnuta byla též žaloba Radia Bonton.

Rozhodnutí Rady ve věci udělení parametrů Mladá Boleslav – Bradlec 103,5 MHz / 200 W pro Rádio Dobrý den bylo opět zrušeno soudem, Rada tehdy kmitočet neudělila, nyní dostala věc k dalšímu řízení.

rrtv_banner

Transformační licence

Společnost Country Radio obdrželo od RRTV transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Platnost licence končí 10. října 2025.

Digitální licence putuje také pro program Hitrádio Orion Morava, společnost Media Bohemia získala transformační licenci pro soubor parametrů Bystřice pod Hostýnem 89,3 MHz / 0,5 kW; Nový Jičín 95,9 MHz / 0,1 kW; Olomouc 95,6 MHz / 0,25 kW; Valašské Meziříčí / 99,8 MHz / 5 kW; Vsetín 101,7 MHz / 0,1 kW. Hitrádio Orion získalo transformační licenci loni v listopadu.

DOPORUČUJEME: Transformační licence pro Hitrádio Orion a několik změn stanovišť kmitočtů

Co je transformační licence?

Na žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu platnosti licence prodlouží. Tento postup lze učinit ovšem jen jednou (u rozhlasového subjektu je to na dobu 8 let). Podruhé už musí RRTV na kmitočtové spektrum vypsat nové licenční řízení. V tomto případě ale hrozí, že by kmitočtové spektrum mohl získat někdo jiný.

PRVNÍ ZASEDÁNÍ 2012: Country Radio ve třech nových lokacích, Krokodýl s digilicencí

V případě, že se ovšem dle zákona 196/2009 Sb. provozovatel zaváže, „že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání“, smí potom požádat RRTV o udělení transformační licence, na základě níž bude vysílat právě do 10. října 2025. Jak se dále píše v zákoně, „účastníkem řízení o udělení transformační licence je pouze žadatel“, licenční řízení tak vedou k automatickému prodloužení.

Autor článku:

Komentáře (1)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .