Názvy písní v RDS jsou zakázány, ale ČTÚ rádia zatím trestat nebude

radiotv-archivDlouhá léta se vedou spory o to, zda je možné v RDS vysílat pouze statickou identifikaci názvu stanice nebo je možné na displaye autorádií posílat jakékoliv informace, tedy např. jméno interpreta a název hrané skladby. Jedni tvrdí, že cokoliv dynamického je zakázáno, protože rotující informace odpoutávají pozornost řidiče. Druzí v tom problém nevidí a jejich RDS je doslova studnicí všech možných informací. Kdo má pravdu?

Slovníček pojmů:

PS (Programme Service) – osmiznaková informace, která se v systému RDS standardně objeví na displayi autorádia po naladění stanice, např. „CRo 1___“ nebo „EVROPA_2“

PTYN (Programme Type) – specifikace typu programu, např „Pop M“ nebo „News“

RT (Radiotext) – prostor pro doplňkové informace, na příjmači je třeba jej manuálně vyvolat

Problém statické vs. dynamické PS se objevil počátkem století, kdy se některá rádia rozhodla v PS kromě svého názvu zobrazovat jméno interpreta a název právě hrané skladby. Jedním z průkopníků tohoto přístupu bylo pražské Radio Bonton, které v lednu 2001 vždy na prvních 30 nahradilo text „*BONTON*“ aktuálními informacemi o skladbě.

Přestože mnozí pochybovali, zda to neodporuje normám, postupně se tento jev rozšířil do celé republiky a dnes jej využívá celá řada rádií. Jen v Praze jsou čtyři – Radio DeeJay, Radio 1, Fajn Radio a Country Radio – dále můžeme jmenovat např. ústecký North Music, olomoucké Hity nebo plzeňský Kiss Proton.

RadioTV se opakovaně snažilo zjistit, zda je takové jednání v souladu s normami, ale odpověď nedokázala poskytnout Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ani Ministerstvo dopravy a žádná zmínka o RDS nefiguruje ani v telekomunikačním zákoně.

Názvy písní povoleny nejsou…

Odpověď přinesl až Český telekomunikační úřad, který dal za pravdu skeptikům. Povahu informací, které lze vysílat systémem RDS, specifikuje technická norma ČSN EN 62106. Ta je úplným a nezměněným převzetím evropské normy IEC 62106:2000 a v Česku platí od července 2002.

V kapitole 3.2.2, která tento problém specifikuje nejlépe, se píše: „PS obsahuje osm znaků určených k statickému zobrazení na příjmači. Je primárně určena jako pomoc posluchačům k výběru a identifikaci stanice. Použití PS k vysílání jiných textů než jednoduchého osmiznakového názvu, není povoleno.“ Norma dále upozorňuje na výjimky, kdy lze PS měnit. Jde např. o změny reflektující původ vysílání, tedy přechod nacionálního programu k lokálním oknům.

„Ale jakékoliv dynamické změny jsou ZAKÁZÁNY a mohou způsobit bezpečnostní rizika rozptýlením řidičovy pozornosti. Podobný efekt mohou mít dynamické texty vysílané v PTYN. Vysílání dynamického PS a PTYN je tudíž výslovně zakázáno,“ stojí dále v této kapitole.

… ovšem norma nepředepisuje žádné sankce

Bude tedy Český telekomunikační úřad podnikat nějaká opatření proti stanicím, které normu porušují? „Český telekomunikační úřad prováděl v I. čtvrtletí 2005 kontrolu vysílání RDS kódů všemi provozovateli VKV FM vysílačů na území ČR. Výsledky měření slouží jako podklad pro aktualizaci metodiky přidělování RDS kódů v souladu s normou ČSN EN 62106, kterou zpracovává TESTCOM. ČTÚ v současné fázi nehodlá podnikat žádná opatření proti provozovatelům VKV FM vysílačů za případné nedodržení této normy,“ reagoval předseda ČTÚ David Stádník.

„Norma ČSN EN 62106 je technická norma a nepředepisuje žádné sankce. ČTÚ může postihovat porušení zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, porušení prováděcích předpisů v oblasti telekomunikací a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutích vydaných ČTÚ,“ doplňuje Stádník.

Co z toho vyplývá? Evropská technická norma, kterou Česko přijalo za svou, názvy písniček v PS RDS striktně zakazuje. Ovšem nejde o zákon, ale pouze o normu, tudíž ČTÚ nemá pravomoce, jak na broadcasterech její dodržování vynutit. I nadále tedy rozhodnutí zůstane na bedrech broadcasterů, kteří musí sami zhodnotit, zda je lépe na displayi propagovat vlastní značku nebo se snažit na tak malém prostoru rotovat velké množství informací.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: