Martin Šinkovský se stává novým šéfredaktorem RadioTV

S príchodom nového roku postupne prichádzajú aj avizované zmeny na serveri RadioTV. V najbližšom čase sa môžete tešiť na viaceré novinky, z ktorých prvú vám dnes oficiálne oznamujeme. Tou je osoba nového šéfredaktora a zároveň zmeny, ktoré sa v najbližšom čase uskutočnia.

Od začiatku ledna vedie server RadioTV jeho dlhoročný spolupracovník a recenzent Martin Šinkovský. Vo funkcii tak nahradí Juraja Koiša, ktorý prijal ponuku viesť štátny informačný web o prechode na digitálne vysielanie – www.digitalne.tv. Pod Koišovým vedením sa počas minulého roka pripravovali koncepčné zmeny na serveri RadioTV, ktoré sa prejavia už v priebehu prvého kvartálu 2009. Koiš bude zároveň pôsobiť v projekte RadioTV aj naďalej ako konzultant, a bude sa podieľať na zmenách, ktoré nastanú.

So serverom RadioTV som spätý prakticky od jeho vzniku. Už v roku 2001 som začal prispievať na tieto stránky ako externý redaktor, a v spolupráci so zakladateľom Radkom Dreslerom sme vytvorili obdobný web na Slovensku. Po siedmich zaujímavých a úspešných rokoch som dostal priestor viesť nový informačný web o digitalizácii – digitalne.tv, a túto nabídku som využil. Rád by som však zrealizoval a dotiahol plány, s ktorými som chcel obohatiť RadioTV, aj preto sa na budúcom vývoji tohto webu budem podieľať aspoň v konzultačnej rovine,“ uviedol Koiš.

K zmenám, ktorými RadioTV prejde v blízkej budúcnosti, patrí predovšetkým dlhodobo plánovaný nový dizajn, obohatenie obsahovej štruktúry, nový redakčný systém, a taktiež aj vychytanie súčasných nedostatkov, medzi ktoré patria napríklad problémové diskusie. „Sme si vedomí, že na najstaršom mediálnom webe v ČR je čo zlepšovať. Postupne plánujeme zaviesť nový systém v diskusiách, zlepšiť užívateľské rozhranie, a zaviesť bonusy pre stálych diskutérov. Zároveň rozšírime obsahový záber RadioTV aj o ďalšie oblasti, ktoré bezprostredne súvisia s médiami. A fakt, že tento článok je v slovenčine, naznačuje, že aj slovenské texty sa budú na RadioTV znovu objavovať, keďže plánujeme zjednotiť českú aj slovenskú mutáciu do spoločnej, celistvej podoby,“ dodáva Koiš.

Jsem rád, že jsem dostal důvěru vést server RadioTV po Jurajovi, a věřím že se mi i v spolupráci s ním a s novým vedením společnosti Limemedia podaří uskutečnit záměry, které si jsme si stanovili. Čtenáři si jistě všimli, že jsme od nového roku posílili průběžné zpravodajství a aktuality. Postupně budeme tento servis rozšiřovat a vše bude zakomponováno v novém designu, který bude výrazným krokem vpřed,“ povedal Martin Šinkovský, ktorý je na RadioTV známy ako nekompromisný recenzent a kritik.

Server RadioTV vstupuje do 8. roku svojej existencie pod touto značkou, a Martin Šinkovský bude štvrtým šéfredaktorom v jeho histórii. Do nového roku želáme všetkým čitateľom veľa úspechov, a ďakujeme za vašu doterajšiu priazeň.

Juraj Koiš a Martin Šinkovský
redakcia RadioTV

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .