Vzniká rodina Fajn rádií, zatím je čtyřčlenná

fajn-logo.jpgV posledních týdnech si řada posluchačů všimla programových změn na pražském Fajn Radiu a později i na chomutovském Radiu Agara nebo ústeckém North Musicu. Proč mají rádia stejný playlist? Budou hrát stejnou muziku i další stanice? A plánuje jejich majitel vznik celoplošného Fajn Radia?

Podle informací společnosti Stamford Managing, která všechna zmiňovaná rádia vlastní, vznik celoplošného hitového rádia alá Evropa 2 není v plánu. Z pohledu zvenčí je mnohem pravděpodobnější vznik rodiny podobně formátovaných samostatných regionálních rádií stanic ve stylu Kiss rádia. A zřejmě se nebude jednat pouze o jednu rodinu, Stamford může rádiím nabídnout hned pět různých formátů.

Program řeší Sun Media

Skupina Stamford Managing má po akvizici Radia Děčín podíl v desíti regionálních rádiích. Jednotliví vlastníci Stamfordu ovšem ovládají dalších dvanáct rádií a tato skupina má podle posledního výstupu MediaProjektu podíl na rozhlasovém trhu více než 15 procent.

Podporu regionálních stanic má v rámci skupiny Stamford Managing na starosti společnost Sun Media s.r.o. Ta regionálním rádiím pomoc v oblasti programového know-how a marketingovou podporu obchodních týmů na národní i regionální úrovni. Jednatelem firmy je jeden z akcionářů Stamfordu Jan Neuman, který tým Sun Media postavil na lidech, kteří mají dlouholetou praxi z rádií skupiny SM.

„Tito lidé procházejí důkladným a náročným školením zahraničních expertů a podílí se na projektech, které jsou připravovány ve spolupráci se zahraničními konzultanty. Získané know-how je postupně implementováno do vybraných rádií. Tento proces je v souča4snosti jakýmsi pilotním projektem, který bude vyhodnocen a na jehož základě bude získané know-how zpřístupněno dalším rádiím. Posláním Sun Medie je vytvořit předpoklady pro signifikantní posun v poslechovosti regionálních a lokálních rozhlasových stanic,“ říká Neuman.

Výzkumy především

„Jako základ pro naše rozhodování jsme potřebovali detailně zmapovat rozhlasový trh – vnímání a image jednotlivých rozhlasových stanic, jejich silné a slabé stránky a poznat detailně životní styl našich cílových skupin. Tyto informace jsme získali díky rozsáhlým výzkumům, které jsme realizovali v průběhu 3. a 4. čtvrtletí 2004. Klíčovým testovaným prvkem byla hudba a akceptovatelnost různých skladeb jednotlivými posluchačskými segmenty. Výsledky těchto výzkumů nám odkryly mezery na trhu a největší příležitosti, které se na něm nacházejí.“

Základem pro výzkumy v každém kraji je podle Neumana tzv. Mapping Study, jejímž výsledkem je segmentace posluchačů, tedy rozdělení posluchačů do homogenních skupin. Prostřednictvím Auditorií testuje Sun Media vhodnost skladby pro konkrétní segment a podobně jako další silné hudební stanice využívá telefonické Call-outy k testování novinek.

Fajn Radio pilotem

Pilotním projektem Sun Media vycházejícím z výsledků výzkumů a doporučení konzultantů bylo zformátování pražského Fajn Rádia. Tato stanice vytrvale ztrácela posluchače od doby, kdy změnila název ze Zlaté Prahy, přestože se od té doby její pokrytí téměř zdvojnásobilo.

Po třech letech od změny názvu programuje nový formát Sun Media. „Fajn rádio získalo novou svěží tvář a jasnou formátovou profilaci. Víme teď naprosto přesně, kdo je jeho posluchač, jaké má zájmy, jak tráví volný čas. Díky tomu mu nabízíme právě takový program, jaký od nás očekává,“ popisuje první kroky Neuman.

Zvukový obal a jingly Fajn Radia byly vytvořeny ve studiu Groove Addicts v Los Angeles. Jeho lokalizaci provádí společnost AudioTech ze skupiny SM.

Přestože se řadě návštěvníků diskuzních fór na RadioTV formát Fajn Radia nelíbí, o jeho úspěchu rozhodnou v následujících měsících řadoví posluchači svým hlasem v MediaProjektu. „Celý proces formátování Fajn Radia byl velmi náročný především pro naše spolupracovníky v rádiu. Byť proces změn na Fajn Radiu není zdaleka u konce, můžeme už teď říci, že team Fajn Radia odvedl velký kus práce a první etapu změn zvládl na výbornou. Za to mu patří náš obdiv a dík.“

Fajn Agara, Fajn North Music, Fajn Hity …

K formátu pražského Fajn Radia se v dubnu značně přiblížilo chomutovské Radio Agara, které svým posluchačům nabízí naprosto shodný playlist. Klíčové slovo Fajn se stále častěji objevuje také na ústeckém North Musicu a podobné změny by měly nastat v nejbližších dnech také na vzdáleném olomouckém Radiu Hity. Jak k tomu všemu došlo?

Po relaunchi Fajn Radia zahájil Stamford komunikaci s managementy a vlastníky rádií, která by na základě výsledků výzkumů mohla využívat podobné programové know-how jako Fajn Radio. „Vzniká tak „rodina“ Fajn Rádií, ke které se zatím připojilo chomutovské Radio Agara, ústecké Radio North Music a olomoucké Radio Hity. Předpokládáme, že by se mohly přidat i další regionální rozhlasové stanice,“ spekuluje Neuman.

O zapojení dalších stanic se spekuluje již delší dobu, přidat by se mohlo třeba Radio Crystal, Radio Černá Hora nebo Radio Vysočina. Ve skupině rádií, která najíždějí na tento úzký CHR formát, je ovšem poněkud překvapivá účast olomouckého Radia Hity. Ačkoliv jde nepochybně o stanici spřízněnou se strukturami Stamfordu, je stále stoprocentně ovládána Josefem Podstatou a je tedy zatím jediným rádiem mimo skupinu Stamford, která bude využívat jeho know-how.

Podle Neumana nemá Sun Media v plánu stavět nová celoplošná rádia ani programové sítě. „Jde o samostatné regionální rozhlasové stanice s vlastním programem, managamentem, moderátory atp. Blízkost regionálních rádií k posluchačům je naší největší zbraní proti celoplošným stanicím, proto chceme rozvíjet jejich regionální identitu – podporovat regionální složky programu (zpravodajství, kulturní servis, etc), další růst regionálních moderátorů apod,“ zdůrazňuje Neuman.

Kolik formátů znáš, tolikrát jsi rádiem

„To, že bylo Fajn rádio prvním rádiem, kde Sun Media provedla změny, však neznamená, že takto budou vypadat všechna regionální rádia spolupracující se Sun Media. Máme připraveno pět jasně profilovaných formátů, které nabídneme regionálním rádiím z naší skupiny,“ uzavírá Neuman.

Je logické, že Stamford neudělá ze všech svých stanic Fajn Radia. Ve chvíli, kdy jen v severních Čechách ovládá pět rádií, by bylo takové počínání ryzím kanibalismem. Mnohem pravděpodobnější je, že skupinu CHR formátováných ‚Fajn‘ rádií bude následovat třeba skupina AC rádií následovaná např. skupinou Oldies stanic a možná se jednou dočkají i příznivci taneční muziky.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .