Radio Jih je mrtvé, ať žije Radio Jih!

radiotv22O půlnoci ze soboty na neděli ukončí svoje vysílání hodonínské Radio Jih, kterému Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v prosinci neudělila licenci na dalších šest let. V jihomoravském éteru by jej měla nahradit stanici provozovaná společností Radio Pálava, s.r.o.

Historie

Radio Jih získalo licenci na provozování regionální rozhlasové stanice od 6. června 1995. Zpočátku vysílalo z Břeclavi, na své poslední roky se přestěhovalo do Hodonína.
Na svých internetových stránkách přibližuje své začátky takto: Start, v podstatě amatérsky, bez profesionálních zkušeností budovaného radia se neobešel beze zmatků a nedorozumění, ale výsledek brzy zaujal značnou část Vás, našich posluchačů. Čísla poslechovosti z průzkumů se mohou lišit, ale zdá se, že jádro posluchačů zůstává. Pořady, považované v době prvních uvedení, za neperspektivní vydržely a mají své posluchače, očekávané „bomby“ se naopak rychle přesytily a zmizely v „propadlišti“. Pořady navrhované již před čtyřmi léty se začaly vysílat nedávno, zda budou trvanlivé se teprve dozvíme. Za ta léta se také pochopitelně proměňuje hudební profil. Jistě i nadále budeme kličkovat od podoby téměř rockové ke skoro popové.

Profil

Radio Jih není úplně typickým regionálním rádiem, jeho muzika značně osciluje od typického popového proudu, který je u nás tak obvyklý. V jeho programu najdeme také netypické vyprofilované pořady: Juke Box Pavla Kučery (alternativní hudební scéna), Club Overground (klubová scéna), Dance Trafic (taneční scéna) nebo Starobrno Oldies Party.

Poslechovost

Radio Jih si po celou dobu své existence udržovalo stabilní a velmi solidní poslechovost. V posledních třech letech neklesl jeho daily reach pod 70 tisíc, nejvíce posluchačů mělo v období II.-III.Q 1998, kdy jej denně ladilo 93 tisíc lidí. Poslední Mediaprojekt „naměřil“ Radiu Jih 84 tisíc posluchačů.

Vlastníci

Vlastníkem licence Radia Jih je Radio Jih, s.r.o. Ta byla založena 22. května 1995 třemi společníky (Milan Blažek, Miloš Černohorský a Leo Novák). Následovala řada vlastnických změn, která vyvrcholila 25. srpna 1997 a od té doby jsou společníky Miloš Černohorský, Pavel Krůtil a Ján Vavrečan – ten vlatní 69% podíl a je zároveň prokurou.

Licence

Právě ona řada změn ve společnosti Radio Jih, s.r.o. byla nepřímo příčinou toho, že Jih v sobotu skončí. Rada pro RTV totiž na tyto změny reagovala zahájením správního řízení o odnětí licence za několikanásobné nepovolené změny ve společnosti držící licenci.

Toto správní řízení nakonec nebylo dořešeno, na Radio Jih bylo vypsáno standardní licenční řízení z důvodu končící platnosti licence a provozovatel rádia se do něj z pochopitelných důvodů nepřihlásil, protože jeho šance by byly téměř nulové.

Přihlásila se do něj ovšem společnost Radio Hodonín, s.r.o. jejímž vlastníkem je faktický majitel Radia Jih Jan Vavrečan. Tato společnost žádala o licenci s projektem stejného Radia Jih, v praxi by se tedy nic nezměnilo. Rada její žádosti nevyhověla a licenci přidělila společnosti Radio Pálava, s.r.o.

Budoucnost

Co bude dále? Možná vás to překvapí, ale na frekvenci 88.9 FM se vůbec nic nezmění. Rádio Pálava, s.r.o. totiž udělala to nejlepší, co mohla, a rozhodla se navázat na Radio Jih opět Radiem Jih tak, aby těch 84 tisíc posluchačů vůbec nic nepoznalo. V praxi to vypadá tak, že Rádio Pálava, s.r.o. se již v ledna stala jakousi servisní organizací Radia Jih, takže ona faktická změna v éteru proběhla už tehdy. O sobotní půlnoci se tedy nezmění vůbec nic, uslyšíte stejné pořady, stejné znělky a stejné moderátory, o písničky budete telefonovat na stejná čísla a pro ceny si budete chodit do stejného domu.

Závěr

Když Rada v prosinci udělila licenci Radiu Pálava, s.r.o., vysvětlila to mluvčí Rady Helena Havlíková takto: „Rádio Pálava, s.r.o. s projektem rozhlasové stanice Rádio Pálava v příslušném licenčním řízení Rada vyhodnotila jako nejlepší. Z projektu je možné uvést, že programová skladba je sestavena s důrazem na regionální charakter vysílání včetně místního zpravodajství a hudební zvláštnosti tohoto regionu. Hudební struktura má být tvořena skladbami, reflektujícími hudební cítění tradice v daném regionu; společníkem žadatele je zkušený provozovatel vysílání Ing. Michal Plachý. Do licenčního řízení se nepřihlásila společnost, která v tuto chvíli rozhlasovou stanici na těchto kmitočtech provozuje.“

Rozhlasová stanice Rádio Pálava se tedy nekoná, v éteru zůstává Radio Jih a silní jsou zase o něco posíleni.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .