Proč Američané nemůžou mít Radio Mississippi?

radiotv22První soukromá rádia vznikala v USA už ve dvacátých letech dvacátého století. Žadatel o licenci si mohl sám vybrat, jestli chce trojmístné nebo čtyřmístné označení a zda chce, aby začínalo na K nebo W. Písmena N a A byly určeny pro …Máme sjednocení množin s prvky WNBC, WHTZ, WABC, KCBS, KIIS, KLOK, WBZ, Frekvence 1, Prácheň, Hity, Petrov, Sázava, Faktor, Most a Contact. Úkol je jednoduchý. Rozdělit toto sjednocení na jednotlivé množiny. Chápu, že matematik asi nad takovým zadáním bude jen nevěřícně kroutit hlavou, ale řešení existuje. Částečně k němu potřebujete i zeměpisné znalosti.

Prvních devět prvků nejsou jen náhodně vygenerovaná písmena, ale jména amerických rádií. Zbylých osm jsou jména českých rádií. V tomto článku se budeme zabývat těmi americkými. Když prohledáme seznamy stanic vysílajících v ČR a v sousedních zemích, narazíme na různá jména, která někdy více a někdy méně vystihují, co rádio vysílá nebo odkud. Americké stanice mají naopak pro našince trochu chaotická jména. Přitom je v nich určitý řád, který je neměnný už od počátku dvacátého století.

Tehdy se státy sjednocené v ITU (International Telegraph Union) rozhodli, že každá země bude pro označení svých vysílačů používat nějakou značku. Označování se začalo provádět písmeny. Velká Británie dostala G (Great Britain), Francie F, Holandsko P, Mexiko XA, XB a XC atd. USA dostaly postupně W, K, N, a AA, AB až po AL. AM až AZ dostali další země. Např.: Pákistán AP, Argentina AZ. Větší země měly písmen více a jak je používaly bylo jen na nich. Toto označení státu se pak doplňovalo a stále doplňuje dalšími písmeny (povolená byla a jsou i čísla), které už označují danou stanici.

První soukromá rádia vznikala v USA už ve dvacátých letech dvacátého století. Žadatel o licenci si mohl sám vybrat, jestli chce trojmístné nebo čtyřmístné označení a zda chce, aby začínalo na K nebo W. Písmena N a A byly určeny pro vojenské vysílačky, letectvo a námořnictvo. V roce 1923 bylo přijato pravidlo, které platí dodnes. Stanice na západ od Mississippi dostali K, východně od Mississippi W. Navíc počet provozovatelů rozhlasového vysílání stoupal a tak se začala udělovat čtyřmístná jména. Stanice, které do té doby existovali a měli své třímístné označení, si ho mohli ponechat. V případě že chtěl někdo jméno změnit, musel už mít o písmenko víc. Rádií, která si do dnešní doby uchovala třímístné jméno je okolo padesáti.
Nejstarší je zpravodajské WBZ Boston, které dostalo licenci už 15. září 1921, tedy v době, kdy u nás ještě nevysílal ani veřejnoprávní rozhlas. WBZ vysílá v pásmu středních vln na 1030 kHz.

Jen o 10 kHz nižší kmitočet má KDKA Pittsburgh. Jeho jméno je čtyřmístné i přesto, že licenci získalo 27. října 1920 a je tak nejstarším komerčním rádiem an světe. Tak brzké udělení licence má na svědomí jinou zvláštnost. Ačkoliv je Pittsburgh na východ od Mississippi začíná na K místo na W.

Když se ve čtyřicátých letech začaly objevovat vysílače v pásmu FM a soukromé televize, zvolily úřady úplně stejný postup. Pokud někdo požádal o jméno, které už bylo zadané, přidalo se k čtyřmístnému jménu FM nebo TV. V San Franciscu tak vysílá na středních vlnách KCBS. V Los Angeles naladíme KCBS-FM a taky KCBS-TV. V případě že se zkratka, kterou chce někdo použít pro FM stanici nebo televizi ještě nevyskytla, dostane ji bez doplňujícího TV nebo FM.

Rádií je v USA přes deset tisíc a tak se asi na tomto systému udělování jmen nic nemění. (Možných kombinací je 35 152 pro AM + stejný počet pro FM + stejný počet pro TV.) Výhodou však je, že si žadatelé o licenci mohou vybrat, potom co dostanou K nebo W (viz výše), libovolnou trojici písmen, pokud ještě není zadaná. Zkratka pak může být složena z počátečních písmen nějakého sloganu, jména majitele apod. Nesmí ale vyjadřovat něco nelegálního nebo pohoršujícího, k čemuž by mohlo svádět i to, že většina anglických sprostých slov je na čtyři písmena. V éteru tak proto najdeme WGR, Buffalo We’re Great Radio (Jsme dobré rádio), WIOD, Miami Wonderful Isle of Dreams (Báječný ostrov snů) apod.

Jména rádiím přiřazuje Federal Communications Commission (FCC). Pokud žadatel o licenci neprojeví nějaké speciální přání, dostane písmena která jsou právě na řadě. To je podobné jako třeba přidělování SPZ u aut. Ne všichni jsou ale s tímto systémem udělování jmen spokojeni. Problém je totiž v tom, že jméno stanice společně s místem, ze kterého rádio vysílá se musí jednou za hodinu objevit ve vysílání. Z rádia se tak musí ozvat například WCFL, Chicago. Říct třeba WCFL in Chicago nebo něco trošku jiného, by bylo přestupkem. Někteří provozovatelé proto používají z marketingových důvodů nějaké jméno, kterým se běžně prezentují a jen v celou se ohlásí přidělenou značkou.

Newyorské WHTZ se od svého vzniku v srpnu 1983 hlásí jako Z100. Z je poslední písmeno oficiální identifikace a 100 přibližná frekvence. (Z100 jedno z nejznámějších rádií v New York City vysílá na 100,3 MHz z vršku Empire State Building.) Sanfranciské rádio KLOK používá běžně ohlášení Clock-FM. Hezky hláskovaná (vyspelovaná) zkratka s jménem K-L-O-K, San Francisco se ozývá jen v celou.

Nejvíce Švejkovsky obešlo vyhlášku WVBF, Framingham. To vysílalo z Framinghamu, ale tvářilo se jako, že je z Bostonu. V průběhu hodiny se běžně hlásilo jako F 105 nebo Boston 105. Ani v celou nechtělo vyjít s barvou ven a tak moderátoři hlásili: „Tady je Boston 105, teploty na WVBF, Farmingham 25 stupňů, Boston 27.“ V tu chvíli se oficiální identifikace objevila, i když byla skrytá. V takovém případě FCC přimhouřila oko.

Jméno rádia je možné změnit v případě, že se změní majitelé. Za poplatek lze jméno změnit téměř vždy.
Pokud někdo chce v USA mít rádio s úplně libovolným jménem (třeba podle řeky Mississippi), musí vysílat jen přes internet.

V každém případě už teď není problém vyřešit matematickou úlohu ze začátku. WNBC, WHTZ, WABC jsou stanice, které mají sídlo východně od Mississippi, KCBS, KIIS, KLOK západně a WBZ dostalo licenci začátkem dvacátých let dvacátého století. Zbytek jsou česká rádia.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .