Nápad na vznik NRA se zrodil letos

ROZHOVOR – Toto pondělí vznikla v Olomouci Národní rozhlasová asociace. Původní Asociace provozovatelů rozhlasového vysílání se tak rozštěpila na dvě části. Jablkem sváru se stala právě projednávaný návrh novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Předsedou nově vzniklé asociace se stal generální ředitel Radia Haná Pavel Foretník, s nímž vám přinášíme rozhovor o nově vzniklé asociaci a důvodech, které deset provozovatelů rozhlasového vysílání vedlo k tomuto kroku.

Kdo přišel s návrhem na vznik Národní rozhlasové asociace?
Byla to skupina čtyř lidí. Myšlenka na vznik Národní rozhlasové asociace (NRA) vznikla na základě toho, že jsme zjistili, že Asociace provozovatelů rozhlasového vysílání (APSV) navrhla novelu zákona o RTV. V tomto návrhu novely se objevily body, s nimiž jsme nemohli souhlasit. Myslíme si, že tyto návrhy jsou pro soukromé rozhlasové stanice regionálního a městského formátu v podstatě likvidační.

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE:

 • Vyjádření předsedy APSV Michala Zelenky ke vzniku Národní rozhlasové asociace
 • Zdůvodnění usnesení Valné hromady ASPV
  O jaké konkrétní návrhy jde?
  V oné novele je několik sporných bodů, z nichž jsou tři skutečně závažné. Jednak je to návrh, že celoplošné stanice by měly mít povoleno odpojování na regionální úrovni. To je samozřejmě špatně, protože regionální stanice nemají takové technické prostředky, jako je mají celoplošné stanice. Zde se projevuje zásah regulátora (RRTV), který říká, že lokální stanice má svůj rozsah, jenž je daný součtem frekvencí v tom daném regionu. Tento součet však nesmí přesahovat pokrytí 70 % obyvatel České republiky. Celoplošná stanice má jiný statut, ta musí pokrývat téměř celé území našeho státu – má na to technické prostředky. Vzhledem k tomu, že pásmo FM je omezeno počtem kmitočtů, není v něm reálné vytvořit volné konkurenční prostředí. Zákon nelze tímto způsobem liberalizovat, kdy jeden může všechno a ten druhý zkrátka nemůže, protože mu na to chybí prostředky. Volný trh v tomto oboru není možný, protože rozhlas nejsou noviny ani internet – tam si můžete dělat téměř, co chcete. Rozhlas je v tomto ohledu velmi omezený, a proto je velmi důležité, aby existovala regulace. Dotyčný návrh novely zákona chce porušit tuto rovnováhu. Zajímavé je, že tento návrh novely zákona vznikl na půdě APSV a ty malé regionální stanice, jichž se to týká o něm nic nevěděly. Možná někdo byl informován, ale celkové vyznění sporného návrhu neukazovalo na skutečnost, že by měl být povolen tento způsob odpojování.
  Dalším bodem je návrh, že by jeden majitel mohl vlastnit až 400 procent pokrytí. Tím se myslí, že by počet posluchačů mohl dosáhnout čtyř set procent, pokud se sečtou kanály, které daný majitel v tom jednom místě vlastní. To by ve své podstatě znamenalo 80 procentní pokrytí státu pěti stanicemi. Toto je v pásmu VKV velmi předčasné. Kdyby tento návrh prošel, umožní se obrovské seskupování a shromažďování majetku rádií tak, že by to prakticky vedlo k monopolizaci rozhlasového trhu. Problém není technického rázu, ale malé stanice by to nepřežily.

  Pavel ForetnikVám se také nelíbí změna poměrů při hlasování v ASPV
  Loni se na kongresu ASPV změnil poměr hlasování. Změnil se původní záměr Asociace (ASPV), kdy Asociace zastupovala jednotlivé broadcastery – každý měl jeden hlas a bylo to fér.  Dnes Asociace zastupuje podíly na trhu, které se váží a přepočítávají, a na tomto základě se potom odehrává hlasování. Tím je původní myšlenka Asociace zcela porušena. Přes to jsme se nemohli přenést.

  Očekával někdo z ASPV vznik NRA?
  Náš krok byl naprosto logický. Já vůbec nevím, co si Asociace představovala, že se stane. Stanice prostě nemohly být nečinné, protože každá společnost má určitá pravidla a ta pravidla musí platit pro všechny, jinak společnost nemůže existovat.
  Jak dlouho zrál nápad na vznik nové asociace?
  To nebylo dlouho, šlo o velmi rychlý krok. My jsme jednali na půdě Asociace, žádali jsme o nápravu. V tomto ohledu šlo řádově o několik měsíců, kdy jsme o sporných otázkách vyjednávali. Původně jsme se domnívali, že jde o jakýsi omyl. Nakonec jsme došli k závěru, že jde o cílevědomou a velice dobře připravenou záležitost a my v Asociaci nemůžeme zůstat. Celý nápad na vznik NRA vznikl letos.
  Myslíte si, že se vám ještě podaří ovlivnit hlasování o zmiňované novele zákona?
  Určitě. Dokud se nehlasuje, můžete ovlivňovat. My legálně žádáme Poslaneckou sněmovnu PČR, aby nepřijímala tento zákon, protože se domníváme, že porušuje konkurenční rovnováhu v našem státě. Rovnováha je dána regulací, protože liberalizaci trhu zabraňují technické prostředky. Myslím si, že to sněmovna může zvážit, protože měla doposud pouze jednostranné informace. Jenže najednou se objeví někdo, kdo řekne: „Pozor, není to tak. My se domníváme, že vznikne nerovnováha a monopolizace trhu.“
  Kdo všechno stál u zrodu NRA?
  Jde celkově o deset stanic (provozovatelé rádií RockMax, Orlík, Radio Valašsko, Krokodýl, Černá Hora, Radio Haná, Radio Jih, Radio Rubi, Radio Zlín, Ethno radio, pozn. red.), nevím přesně, kolik představujeme podíl na trhu. Několik z těch desíti stanic vysílá již více než 16 let, což signalizuje, že něco není skutečně v pořádku.
  Počítáte s někým, kdo opustí ASPV a přejde k vám?
  Nevím, NRA je otevřená, je společností zájmovou. Stejně jako ASPV, kterou jsem spoluzakládal. Mám úplně stejnou myšlenku jako tenkrát. Bohužel jsme museli udělat něco nového, co je však založeno na stejných principech jako v původní Asociaci.
  V jakém vztahu chcete být k Asociaci provozovatelů soukromého vysílání?
  Pokud pomineme problém se změnou hlasovacích podmínek a problém se snahou podporovat některé stanice na úkor ostatních, tak žádné jiné sporné otázky nejsou. Obě asociace mají stejný cíl – podporovat vysílání. To, že chce ASPV preferovat někoho jiného proti někomu jinému, je něčí konkrétní cíl. Avšak obecné cíle zůstávají úplně stejné.
  Myslíte si tedy, že mohou žít obě asociace vedle sebe?
  Myslím, že určitě, protože většina věcí, které máme jsou společné.
  Děkuji za rozhovor.

 • Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .
  Štítky: