MMS a RadioNet bojují o zastupování Country Radia

Mediazastupitelství Media Marketing Services a RadioNet vstoupila do otevřeného konfliktu. Jádrem jejich sporu, který bude muset pravděpodobně rozhodnout soud, je zastupování nejposlouchanější pražské lokální stanice Country Radia. K urychlenému vyřešení situace vyzval obě strany také prezident APSV Michal Zelenka, podle kterého zařazování stanic do dvou zastoupení nepůsobí příliš věrohodně na reklamní průmysl.

„Jako jednatel rozhlasové sekce si Vás dovoluji požádat, abyste se na základě Statutu Rozhlasové sekce pokusili dohodnout o zařazení Country Radia Praha do odvozených ukazatelů jednoho mediálního zastoupení. Vím, že o zastupování probíhá spor a RS SKMO nemá možnosti takový spor zkoumat. V případě, že k dohodě nedojde, bude stanice
na základě stejného bodu Statutu zařazena do odvozených ukazatelů obou zastupitelství,“
napsal Zelenka reklamním sítím i vedení Country Radia.

Zelenka dále upozorňuje na důsledky, které spor MMS a RadioNet bude mít na věrohodnost oficiálního průzkumu poslechovosti MediaProjektu. „Zařazování stanic do dvou zastoupení nepůsobí příliš věrohodně na reklamní průmysl, protože rozhlasový mediální trh má v současnosti 101.7%. Je tomu tak díky navýšení o „share“ rádií Contact, Haná a Rubi. Z hlediska národního trhu se jedná o málo významné mimopražské stanice.“

„Rozšíří-li se tato anomálie o Country Radio, bude mít rozhlasový trh 103,5 % a dotkne se to citlivě téměř všech produktů nabízených stávajícími mediálními zastoupeními a nejvýznamnějšího trhu. V příštím výstupu Mediaprojetu budou navíc procenta share sloužit k výpočtu plateb a tato změna, přepočítaná na 100%, může znamenat u jednotlivých zastoupení posuny v řádu statisíců
korun,“
dodává Zelenka.

Počátky této kauzy je třeba hledat v létě loňského roku, kdy společnost Communicorp Group Ltd. koupila za 14,2 milonu USD stoprocentni podíl společnosti Metromedia International Group, která v Česku ovládá dvě stanice – Radio 1 a Country Radio. Společnost Communicorp Group Ltd. je prostřednictvím irského podnikatele Denise O´Briena také vlastnicky propojena se společností Radio Investments s.r.o., která ovládá mediazastupitelství RadioNet National s.r.o.

Logickým krokem nových vlastníků tedy byla snaha o přesun Country Radia z MMS do vlastního RadioNetu. „Country Rádio bylo doposud zastupováno rozhlasovou sítí MMS, tuto síť neopouští z důvodu nespokojenosti, ale za účelem konsolidace nové vlastnické struktury,“ řekl v prosinci ředitel RadioNetu Jan Brkl.

„Důrazně se ohrazujeme proti požadavku RadioNetu na vyřazení Country Rádia z produktů Český výběr resp. Hit Radio Network,“ kontruje ředitel MMS Daniel Sedláček a dále vysvětluje, proč na zastupování Country Radia MMS trvá. „Vede nás k tomu především smlouva (a z naší strany její dodržení) o exklusivním zastupování této stanice na národním rozhlasovém trhu společností Media Marketing Services s.r.o. Smlouva byla sice před koncem roku 2004 vypovězena, ale v současnosti běží 12 měsíční výpovědní lhůta pro ukončení exklusivního zastupování Country Rádia, které tedy nadále zůstává součástí obchodní nabídky MMS.“

„MMS se při spolupráci se zastupovanými stanicemi řídí primárně platnými smlouvami, a proto musí dostát všem svým závazkům plynoucím ze smluvního vztahu s Country Rádiem. Z výše popsaných důvodů trváme na zachování zařazení Country Rádia v produktech MMS a nevidíme důvod pro přeřazení této stanice do produktů RadioNetu resp. společných produktů RN+RRM,“ dodává Sedláček.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .